Catàlegs de paisatge

Penedès

Contingut del Catàleg de paisatge del Penedès, elaborat per l'Observatori del Paisatge, lliurat al Departament de Territori el 30 de juny de 2022 i aprovat amb caràcter previ el 6 de febrer de 2024 (ANUNCI d’informació pública sobre l’aprovació amb caràcter previ del Catàleg de Paisatge del Penedès). El catàleg es troba en exposició pública del 6 de febrer al 7 de juny de 2024 (ambdós inclosos).

Catàleg de Paisatge del Penedès
Capítol 1. Presentació (3,8 Mb) |
Capítol 2. Fonaments naturals (13,7 Mb) |
Capítol 3. Evolució del paisatge (15,0 Mb) |
Capítol 4. El caràcter del Penedès (44,6 Mb) |
Capítol 5. El Penedès percebut (12,3 Mb) |
Capítol 7. Mapes
Mapa 1. Unitats de paisatge (110,9 Mb) |
Mapa 3. Visibilitats (118,6 Mb) |
Mapa 4. Valors naturals (109,1 Mb) |
Mapa 8. Valors històrics (107,1 Mb) |
Mapa 9. Valors d'ús social (103,6 Mb) |
Mapa 10. Valors simbòlics (106,5 Mb) |
Mapa 11. Valors productius (113,7 Mb) |
Mapa 13. Itineraris (103,4 Mb) |
Capítol 8. Unitats de paisatge (2,0 Mb) |
Unitat 1. Rubió-Castelltallat-Pinós (9,9 Mb) |
Unitat 2. Costers de la Segarra (16,1 Mb) |
Unitat 3. Conca d'Òdena (23,5 Mb) |
Unitat 4. Montserrat (17,0 Mb) |
Unitat 5. Pla de Montserrat (12,2 Mb) |
Unitat 6. Alt Gaià (15,4 Mb) |
Unitat 7. Serres d'Ancosa (37,4 Mb) |
Unitat 8. Valls de l'Anoia (40,6 Mb) |
Unitat 9. El Montmell (27,4 Mb) |
Unitat 10. Plana del Penedès (47,7 Mb) |
Unitat 11. Muntanyes de l'Ordal (16,1 Mb) |
Unitat 12. Massís de Bonastre (18,5 Mb) |
Unitat 13. Garraf (37,3 Mb) |
Unitat 14. Litoral del Penedès (16,8 Mb) |
Unitat 15. Plana del Garraf (25,2 Mb) |
Unitat 16. Delta del Llobregat (9,1 Mb) |
Capítol 9. Documentació de referència (120 KB) |