Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter
 

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

La tria de l'Observatori

Recull de 'Tries' publicades a la pàgina principal del web de l'Observatori des de 2006. Les 'Tries', publicades periòdicament, tenen la funció de destacar treballs, projectes i iniciatives relacionades amb el paisatge, siguin o no una novetat.

Selected funding opportunities to support the implementation of the European Landscape Convention [pdf 261 Kb]
Document
13/03/2017

Guia del Consell d'Europa sobre com obtenir finançament a Europa per a iniciatives, projectes i recerca en paisatge


The connecting landscape [pdf 2660 Kb]
Document
13/12/2016Informe assessor del Consell Ambiental i d'Infraestructures dels Països Baixos que situa el paisatge en el centre de les polítiques ambientals i de planificació. Novembre de 2016.
Dades territorials i urbanístiques de les unitats de paisatge de Catalunya [pdf 31486 Kb]
Document
08/07/2016Fitxes individualitzades de les 135 unitats de paisatge de Catalunya. Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (febrer de 2016).
Paysages, tous acteurs [pdf 7829 Kb]
Document
05/05/2016Publicació dels resultats del seminari sobre paisatge organitzat per la Direcció Regional de Medi Ambient, Territori i Habitatge del País del Loira (gener 2014, Angers)
Common Goods from a Landscape Perspective (I Quaderni di Careggi. Núm. 6) [pdf 5537 Kb]
Document
16/09/2015Publicació dels resultats del 6è seminari de UNISCAPE sobre el bé comú des d'una perspectiva paisatgística (juny 2014, Florència)
Rome's Landscape [pdf 19381 Kb]
Document
27/08/2015Resultats del II Landscape Forum de LE:NOTRE, celebrat a Roma l'abril de 2013.
Ordenança municipal dels usos del paisatge i de publicitat de Granollers [pdf 2438 Kb]
Document
14/08/2015Ordenança municipal que regula els usos i activitats amb afectació sobre les diverses tipologies i elements paisatgístics, visuals i fons escènics i els seus valors. Gener 2015.
Pedra Seca del Pirineu Català. Descobrir i construir [pdf 8617 Kb]
Document
13/08/2015Document tècnic sobre les construccions de pedra seca i la seva relació amb el paisatge realitzat pel Parc Natural Regional del Pirineu Català. Maig 2014.
Territori i Urbanisme. Estat i alternatives. Document d'alternatives [pdf 1185 Kb]
Document
25/06/2015Document resultant del "Fòrum 2012 Catalunya 21 Territori i Urbanisme. Estat i alternatives" organitzat per la Societat Catalana d‟Ordenació del Territori (SCOT)
Especial sobre paisatge al diari Ara [pdf 9667 Kb]
Document
27/03/2015Edició especial del diari Ara, del diumenge 15 de març, dedicada íntegrament al paisatge.
A Draft National Landscape Strategy for Ireland 2014-2024 [pdf 1352 Kb]
Document
27/02/2015Estratègia nacional de paisatge, impulsada pel Ministeri d'Arts, Patrimoni i del Gaeltacht d'Irlanda. Juliol 2014.
Communication relative à la reconquête des paysages et à la place de la nature en ville [pdf 2969 Kb]
Document
02/12/2014Estratègia de paisatge del Ministeri francès d'ecologia, desenvolupament sostenible i energia. Setembre de 2014.
Política Nacional de Arquitetura e Paisagem [pdf 8 Kb]
Document
06/11/2014Document proposta que recull l'estratègia nacional portuguesa en matèria d'arquitectura i paisatge
Green Infrastructure: an integrated approach to land use [pdf 1714 Kb]
Document
09/10/2014Document del Landscape Institute sobre les infraestructures verdes, la seva planificació, gestió i els seus beneficis.
Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio [pdf 10554 Kb]
Document
28/07/2014Guia per a l'anàlisi, la protecció i la millora dels aspectes escènics i perceptius del paisatge. Ministeri dels Bens i de l'Activitat Cultural i el Turisme. Govern d'Itàlia. 2014
Landscape Observatories in Europe (I Quaderni di Careggi. Núm. 5) [pdf 2772 Kb]
Document
25/03/2014Publicació dels resultats del seminari Landscape Observatories in Europe from the ELC recommendations to the local initiatives (juny 2013, Florència)
Criteris per a la correcta integració en el paisatge de les construccions aïllades en sòl no urbanitzable
Document
16/01/2014Document de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (TES) amb criteris i pautes per millorar la implantació de les construccions aïllades en sòl no urbanitzable.
Améliorons et valorisons nos entrées de bourgs [pdf 4040 Kb]
Article
10/10/2013Guia de bones pràctiques per a millorar i valoritzar els accessos urbans elaborada pel Parc Nacional dels Pirineus (França).
Community-Led Village Design Statements in Ireland [pdf 3154 Kb]
Article
23/07/2013Guia per a la realització col·laborativa d'un VDS (Village Design Statement) elaborada pel Heritage Council (Irlanda).
Cornwall landscape character. Best practice guide [pdf 5055 Kb]
Document
25/03/2013Guia de bones pràctiques en caracterització del paisatge elaborada pel Govern de Cornualla.
Historic Landscape characterisation in Ireland: Best practice guidance [pdf 8734 Kb]
Document
25/03/2013Guia de bones pràctiques en caracterització del paisatge històric elaborada per The Heritage Council (Irlanda).
Guia d'integració paisatgística de les estacions d'esquí alpí d'Andorra [pdf 3824 Kb]
Document
04/03/2013Guia elaborada pel Govern d'Andorra per a definir l'estratègia d'integració paisatgística de les estacions d'esquí alpí a Andorra.
Iniciativa llatinoamericana del paisatge (LALI) [pdf 2490 Kb]
Document
11/02/2013Declaració de principis ètics per promoure el reconeixement, la protecció, la gestió i la planificació dels paisatges llatinoamericans mitjançant l'impuls de projectes i acords, signada a Medellín (Colòmbia) el 19 d'octubre de 2012.
Appellations d'origine contrôlée & paysages [pdf 1987 Kb]
Document
24/01/2013Informe sobre les possibles aportacions a la protecció i gestió del paisatge de les Denominacions d'Origen Controlades (DOC), realitzat pel Ministeri francès d'Agricultura i Pesca i l'Institut francès de les DOC (INAO).
Carta de paisatge del Priorat
Document
16/10/2012Compromisos resultants de la Carta del Paisatge del Priorat impulsada pel Consell Comarcal del Priorat, l'Observatori del Paisatge i el Departament de TES (4 d'octubre de 2012).
'Guía de buenas prácticas en la publicidad de vía pública' [pdf 2320 Kb]
Document
17/09/2012Guia de bones pràctiques sobre l'ús de la publicitat exterior realitzat per l'Associació nacional de publicistes de Xile (ANDA).
The CEMAT considering Landscape with its Heritage Values [pdf 366 Kb]
Document
05/09/2012Informe d'Audun Moflag per encàrrec del Consell d'Europa sobre la consideració del paisatge en la planificació territorial. Es presentarà en la 94a Reunió de la CEMAT (4 d'octubre de 2012)
Intercanvi
Video
04/07/2012Curtmetratge del director mallorquí Toni Bestard produït per Pedro Barbadillo sobre la transformació del paisatge del litoral mallorquí.
Labelliser les paysages ruraux [pdf 488 Kb]
Article
03/07/2012Article del número 16 de la publicació Perspective del centre de recerca francès CIRAD sobre la importància de valorar els serveis ambientals dels paisatges rurals.
Stratégie paysage de l'OFEV [pdf 375 Kb]
Document
12/04/2012Document estratègic que defineix els objectius i les accions a portar a terme en matèria de polítiques paisatgístiques per l'Oficina Federal del Medi Ambient de Suïssa (OFEV).
Comparing landscape planning in England, Germany and the Netherlands [pdf 1889 Kb]
Document
11/04/2012Estudi comparatiu entre els sistemes de planificació del paisatge a Anglaterra, Alemanya i Holanda promogut per l'agència Natural England i elaborat pel centre de recerca Alterra.
Ordenança municipal d'integració paisatgística d'Espolla [pdf 216 Kb]
Document
22/03/2012Ordenança municipal reguladora de les condicions d'integració
paisatgística en el sòl no urbanitzable del terme municipal d'Espolla.
Guía de Estudos de Impacto e Integración Paisaxística [pdf 10348 Kb]
Document
15/02/2012Guia de la Conselleria de Medi Ambient, Territori i Infraestructures de la Xunta de Galícia per a l'elaboració d'estudis d'impacte i integració Paisatgística.
Landscape fragmentation in Europe [pdf 12578 Kb]
Document
19/01/2012Informe de l'Agència Europea del Medi Ambient sobre el grau de fragmentació del paisatge en 28 països europeus i a tres escales d'anàlisi.
England's Historic Seascapes. Historic Seascape Characterisation [pdf 4013 Kb]
Document
16/08/2011Metodologia de l'agència English Heritage per a la caracterització dels paisatges costaners i marins del Regne Unit des d'una perspectiva històrica
Farming for the historic environment [pdf 389 Kb]
Document
16/08/2011Document elaborat per English Heritage i Natural England sobre les relacions entre l'activitat agrícola i els paisatges històrics.
L'observation photographique au service des politiques du paysage [pdf 11979 Kb]
Document
22/06/2011Ponències del Seminari L'Observació fotogràfica al servei de les polítiques de paisatge. Ministeri d'Ecologia i Desenvolupament Sostenible del govern francès. Novembre de 2008
The UK National Ecosystem Assessment. Synthesis of the Key Findings [pdf 9854 Kb]
Document
22/06/2011Primera avaluació dels beneficis socials i econòmics dels espais naturals del Regne Unit.
Nuovi paesaggi per la città mediterránea
Video
05/05/2011Documental del projecte Landscape in progress de l'associació ‘Il paesaggio chiama' ONLUS
Children and the natural environment: experiences, influences and interventions [pdf 614 Kb]
Document
13/04/2011Informe de l'agència anglesa Natural England sobre les relacions que s'estableixen entre els nens i els paisatges naturals
Green infrastructure: connected and multifunctional landscapes [pdf 2043 Kb]
Document
13/04/2011Document del Landscape Institute que explica els múltiples beneficis de les infraestructures verdes.
Getting the best from our land: a land use strategy for Scotland [pdf 1292 Kb]
Document
13/04/2011Estratègia de desenvolupament territorial sostenible amb horitzó a l'any 2050 presentada al Parlament Escocès el 17 de març de 2011
Outstanding landscape in the Mediterranean
Document
13/04/2011Document promogut pel Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA)
Why invest in landscape? [pdf 1049 Kb]
Document
30/03/2011Nova campanya del Landscape Institute del Regne Unit que mostra a través de diferents iniciatives els beneficis econòmics i de qualitat de vida d'intervenir en els paisatges urbans i ordenar-los.
Road infrastructures: trees avenues in the landscape
Document
24/02/2011Document elaborat per Chantal Pradines per encàrrec del Consell d'Europa on es destaca el valor paisatgístic de les avingudes arbrades, es recullen bones pràctiques de diversos països europeus i es proposen recomanacions per garantir la sostenibilitat d'aquest patrimoni.
Camins ramaders i transhumància a Catalunya. Recomanacions i propostes [pdf 3768 Kb]
Document
25/01/2011Recull de recomanacions i propostes impulsat per la Fundació del Món Rural per promoure la recuperació dels camins ramaders de Catalunya, un patrimoni econòmic, cultural, històric, arquitectònic i paisatgístic que cal preservar. El text també recull el mapa ‘Camins ramaders de Catalunya, eixos principals', després de més de 50 anys sense actualitzar-se.
La recerca sobre paisatge a Europa: ‘Landscape in a Changing World - Bridging Divides, Integrating Disciplines, Serving Society' [pdf 1117 Kb]
Article
03/11/2010Últim número de la revista Science Policy Briefings, publicada per la European Science Foundation, on s'exposen els punts fonamentals de la recerca en paisatge a Europa, i com els resultats poden ajudar polítics, professionals i la societat en general davant dels principals reptes globals. La revista Science Policy Briefings debat a cada número sobre aquells àmbits científics i acadèmics clau arreu d'Europa.
Entrevista a Kongjian Yu , convidat especial a la 6a Biennal Europea del Paisatge
Video
22/10/2010Entrevista de Televisió de Catalunya a l'arquitecte i professor xinès Kongjian Yu en el marc de la 6a Biennal Europea del Paisatge (Barcelona, 30 set - 2 oct de 2010), on planteja els grans reptes que afronta la Xina en el seu vertiginós creixement urbanístic, i apunta algunes solucions per canviar cap a un model menys destructiu de recursos i més integrat al paisatge.
Paisatges culturals i el patrimoni de la biodiversitat [pdf 3311 Kb]
Document
22/10/2010Document de l'Agència Europea per al Medi Ambient (AEMA) que avalua la diversitat de paisatges culturals d'Europa i la seva importància per al manteniment del patrimoni natural i la biodiversitat. Forma part d'una sèrie d'avaluacions de l'AEMA sota el títol "10 missatges per a l'any 2010".
Àmbit d'Intervenció Paisatgística (AIP) per a la modificació del Pla Territorial Insular de Mallorca [pdf 815 Kb]
Document
22/10/2010Nova figura de desenvolupament d'actuacions urbanístiques inclosa en la modificació del Pla Territorial Insular de Mallorca que persegueix desplegar un conjunt de mesures encaminades a assolir una millora del paisatge, en el marc de l'Estratègia de Paisatge de Mallorca, inspirada en el Conveni europeu del paisatge.
Directrius del paisatge de les Comarques Gironines [pdf 617 Kb]
Document
06/10/2010Capítol de Directrius del paisatge del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, elaborat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, aprovat el 14 de setembre de 2010. Les directrius del paisatge incorporen normativament els objectius de qualitat paisatgística del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, elaborat per l'Observatori del Paisatge.
Assessing the Effect of Road Schemes on Historic Landscape Character [pdf 4832 Kb]
Document
28/06/2010Guia elaborada el 2007 per les agències governamentals angleses Highways Agency i English Heritage, on s'exposen les línies mestres per a compatibilitzar la construcció d'infraestructures viàries i la conservació del caràcter històric dels paisatges anglesos.
Estrategia Andaluza del Paisaje: una herramienta para la gobernanza del territorio [pdf 239 Kb]
Document
22/04/2010Document de base de l'Estratègia Andalusa de Paisatge, elaborat a gener de 2010 per la Conselleria d'Habitatge i Ordenació del Territori de la Junta d'Andalusia.
Experiencing Landscapes: capturing the cultural services and experiential qualities of landscape [pdf 1324 Kb]
Document
20/01/2010Estudi de l'agencia governamental Natural England, sobre els beneficis culturals i les qualitats vivencials que els paisatges ofereixen a la societat, com l'enriquiment espiritual, el desenvolupament cognitiu, la reflexió i el gaudi estètic.
Normativa sobre protecció i millora del paisatge de la Regió Emilia-Romagna [pdf 163 Kb]
Document
20/01/2010Text legislatiu de l'Assemblea Legislativa de la regió italiana d'Emilia-Romagna, aprovat a 30 de novembre de 2009, en matèria de protecció i millora del paisatge.
PARC ENDINS: La percepció del món rural als paisatges naturals protegits [pdf 1250 Kb]
Document
03/12/2009Estudi realitzat per la Fundació del Món Rural, sobre la relació de coexistència i compatibilitat entre les figures de protecció del territori, el món rural i les activitats agràries que l'han sustentat i el sostenen.
A guide to undertaking a landscape circle study in seven easy steps [pdf 550 Kb]
Document
18/06/2009Manual bàsic per a l'elaboració d'estudis de percepció del paisatge per part de la població realitzat per l'entitat irlandesa Landscape Alliance Ireland, amb la col·laboració del Heritage Council, publicat l'any 2008.
Bases per a una estratègia de paisatge de Mallorca. Desenvolupament del Conveni europeu del paisatge [pdf 3163 Kb]
Document
20/04/2009Document que conté els fonaments, els criteris, els objectius i les línies d'actuació que constitueixen l'estratègia o pla de paisatge de l'illa de Mallorca. L'estratègia és impulsada pel Consell de Mallorca.
Itinéraires photographiques. Méthode de l'Observatoire photographique du paysage [pdf 3773 Kb]
Document
05/04/2009Publicació editada el 2008 pel Ministeri francès d'Ecologia, Energia, Desenvolupament Sostenible i Planejament Territorial, que presenta el mètode usat per l'Observatoire photographique du paysage per a l'observació, comprensió i anàlisi de la diversitat i l'evolució dels paisatges francesos.
Compareixença del coordinador tècnic de l'Observatori del Paisatge al Parlament de Catalunya (3 de desembre de 2008)
Video
05/03/2009Vídeo de la compareixença del coordinador tècnic de l'Observatori del Paisatge de Catalunya a la sessió ordinària de la Comissió de Política Territorial del dia 3 de desembre de 2008, amb relació al Projecte de llei de la millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
Propostes de l'agència Swedish National Heritage Board per a l'aplicació del Conveni europeu del paisatge a Suècia [pdf 469 Kb]
Document
28/01/2009Informe de l'agència Swedish National Heritage Board encarregat pel govern suec que analitza el marc institucional i competencial actual en matèria de paisatge a Suècia i fa una proposta per a la implementació del Conveni europeu del paisatge en aquest estat.
'La força del paisatge' [pdf 7137 Kb]
Article
04/11/2008Dossier de la Revista de Girona corresponent al núm. 250 (setembre-octubre 2008). Aquest dossier, coordinat per Anna Ribas, geògrafa de la Universitat de Girona, incideix especialment en els treballs d'elaboració del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines i de la Carta del paisatge de la Vall de Camprodon, entre altres iniciatives en l'àmbit de la l'ordenació i l'educació en el paisatge.
Recomanació CM/Rec(2008)3 del Comitè de Ministres del Consell d'Europa als Estats membre sobre les orientacions per a l'aplicació del Conveni europeu del paisatge
Document
08/10/2008Recomanació del Comitè de Ministres del Consell d'Europa, adoptada el 6 de febrer de 2008, amb orientacions conceptuals, metodològiques i pràctiques per a l'aplicació del Conveni europeu del paisatge.
Sèrie 'Paisajes amenazados' publicada al diari La Vanguardia [pdf 6927 Kb]
Article
04/09/2008Recull dels nou articles apareguts al diari La Vanguardia entre el 5 de juliol i el 30 d'agost de 2008 sota el títol genèric 'Paisajes amenazados', escrits per la periodista Rosa M. Bosch. La sèrie descriu nou paisatges, de característiques ben diverses i de diferents punts del territori de l'Estat espanyol, sotmesos a intervencions que amenacen la seva idiosincràsia.
Blueprint for Euroscape 2020: reframing the future of the european landscape
Document
07/08/2008Publicació realitzada per l'associació Landscape Europe en el marc del seminari Blueprint for Euroscape 2020: Reframing the Future of the European Landscape (maig 2008) que proporciona pautes i objectius perquè els paisatges europeus es tinguin en compte en les agendes polítiques.
Compareixença del director de l'Observatori del Paisatge al Parlament de Catalunya (30 d'abril de 2008)
Video
18/06/2008Vídeo de la compareixença del director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya a la sessió ordinària de la Comissió de Política Territorial del dia 30 d'abril de 2008, en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.
Land-use scenarios for Europe: Qualitative and quantitative analysis on a European scale (PRELUDE)
Document
30/03/2008Informe de l'Agència Europea per al Medi Ambient de resum dels resultats del projecte PRELUDE on s'analitzen cinc possibles escenaris diferents d'usos del sòl a Europa per als propers 30 anys.
'De cara al futur desenvolupament de Catalunya, quins són els aspectes territorials clau?' [pdf 141 Kb]
Article
13/03/2008Capítol del número 5 de la revista VIA. Valors, Idees, Actituds (gener de 2008), editada pel Centre d'Estudis Jordi Pujol, on Joan Antoni Solans, Ramon Folch, Joan Nogué, Albert Serratosa, Josep Oliva i Albert Vilalta responen a la pregunta formulada en el títol. L'edició de la revista planteja un debat amb la participació de més autors al voltant dels territoris en transició.
L'Estat Espanyol ratifica el Conveni europeu del paisatge [pdf 52 Kb]
Document
29/02/2008Publicació al Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 31/05-02-08) de la ratificació per part de l'Estat espanyol del Conveni europeu del paisatge el 6 de novembre de 2007. El Conveni entra en vigor l'1 de març de 2008.
'Nostalgia por el paisaje perdido' [pdf 790 Kb]
Article
11/02/2008Article de Rosa M. Bosch, publicat a La Vanguardia el diumenge 30 de desembre de 2007, que tracta del valor del paisatge i els seus efectes sobre la salut. S'adjunta l'editorial del diari del mateix diumenge.
Declaració d'Aranjuez. I Conferència Internacional de l'Aliança de Paisatges Culturals Patrimoni Mundial [pdf 128 Kb]
Document
07/01/2008Manifest de la I Conferència Internacional de l'Aliança de Paisatges Culturals que tingué lloc a Aranjuez entre el 13 i el 15 de desembre de 2007. Amb aquesta declaració es volen fer patents els reptes de la gestió dels bens declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO.
Paisatge i abandonament agrari a la muntanya mediterrània. Una aproximació al cas de les valls d'Hortmoier i Sant Aniol (Alta Garrotxa) des de l'ecologia del paisatge [pdf 1588 Kb]
Document
03/12/2007Resum de la tesi doctoral de Diego Varga, dirigida per Josep Vila, de la Universitat de Girona. El treball analitza, quantifica i valora els canvis en els usos i cobertes del sòl que han patit durant el segle XX les valls d'Hortmoier i Sant Aniol, dins l'espai natural protegit de l'Alta Garrotxa.
Guide pour la réalisation d'une étude d'intégration et d'harmonisation paysagères: projet d'implantation de parcs éoliens sur territoire public [pdf 555 Kb]
Document
08/11/2007Guia del Govern del Quebec per a la integració paisatgística dels parcs eòlics que es construeixen en terrenys públics. Proporciona indicacions per reduir els impactes paisatgístics de la implantació d'un parc eòlic i proposa mesures per a la seva harmonització.
CQC: Countryside Quality Counts
Document
20/09/2007Document emmarcat en el projecte Countryside Quality Counts, elaborat per Natural England, Defra (Ministeri de Medi Ambient, Alimentació i Assumptes Rurals britànic) i English Heritage. L'estudi analitza mitjançant una sèrie d'indicadors quines són les vies per les quals el caràcter del paisatge del Regne Unit està canviant i les implicacions que això pot tenir a l'hora d'aconseguir un desenvolupament sostenible.
Guardons del II Premi Mediterrani del Paisatge (Projecte PAYS.DOC) [pdf 410 Kb]
Document
26/07/2007Projecte Bones pràctiques per al paisatge, cofinançat per la Unió Europea dins del programa d'iniciativa comunitària INTERREG IIIB de l'Espai Mediterrani Occidental (MEDOCC).
Sacred Hymalan Landscape (SHL) Strategic Plan 2006-2016 [pdf 1362 Kb]
Document
20/06/2007Pla estratègic de conservació del paisatge sagrat de l'Himalaya endegat pel Ministry of Forests and Soil Conservation (Ministeri de Boscos i la Conservació del Medi) del Govern de Nepal l'any 2006. El document fa una aproximació als paisatges de l'Himalaya i estableix les estratègies a seguir per tal de compatibilitzar el desenvolupament de la zona amb la integritat dels seus paisatges sagrats, tenint en compte la conservació de la biodiversitat, els valors culturals i la millora de la subsistència.
Infraestructures i paisatge: carreteres [pdf 4972 Kb]
Document
23/04/2007Document elaborat per Ignacio Español per encàrrec del Consell d'Europa i presentat a Estrasburg en el marc de la reunió sobre el Conveni europeu del paisatge, celebrada el 22 i 23 de març de 2007.
Urban sprawl in Europe - The ignored challenge
Document
23/02/2007Informe de l'Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) i de l'Oficina de Publicacions de la Comunitat Europea (OPOCE) sobre el fenomen de la urbanització dispersa a Europa, les seves causes, els impactes sobre el medi, l'economia i la societat, així com les possibles solucions.
Saving tranquil places. How to project and promote a vital asset [pdf 2420 Kb]
Document
15/01/2007Iniciativa de l'entitat Campaign to Protect Rural England (CPRE) de càlcul de l'indicador de tranquil·litat dels paisatges rurals, basat en la freqüentació, la presència de trànsit motoritzat, la contaminació lumínica o la qualitat acústica.
Bitllets (VerdCel, 2006)
Video
21/12/2006Primer videoclip del grup musical valencià VerdCel, elaborat amb les projeccions de l'innovador espectacle PaisViatge, creat a partir de viatges i reflexions a l'entorn del paisatge.
Informe sobre la protecció del patrimoni cultural europeu, natural i arquitectònic, en l'àmbit rural i a les regions insulars [pdf 161 Kb]
Document
11/10/2006Comissió de Cultura i Educació del Parlament Europeu (20/07/06).
Manifest per una nova cultura del territori [pdf 83 Kb]
Document
03/10/2006Manifest que reclama una nova cultura de l'ordenació del territori a l'Estat espanyol, signat inicialment per més de cent experts en urbanisme i ordenació del territori i en aquests moments sotmès a la consideració de tota mena d'institucions acadèmiques, associacions professionals i interessats per la temàtica a títol individual. Va ser presentat el 8 de maig de 2006 al Círculo de Bellas Artes de Madrid.
'Per una consciència de paisatge. L'aportació de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge' [pdf 375 Kb]
Article
04/07/2006Article de Joan Nogué, director de l'Observatori del Paisatge, publicat en el número 8/9 de la revista Activitat Parlamentària del Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, on analitza diversos aspectes sobre el paisatge a Catalunya i la Llei de paisatge, i planteja diferents reptes per a la seva aplicació.
Caracterització i anàlisi dels canvis paisatgístics de les closes a la Plana de l'Alt Empordà per al període 1957 – 2001 [pdf 879 Kb]
Document
06/06/2006Extracte del treball de recerca d'Albert Llausàs, dirigit per Anna Ribas, presentat a la Universitat de Girona l'octubre de 2005. Guanyador del premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia en l'edició de 2006.
Conclusions del projecte europeu NORCAT: la gestió pública del paisatge a Catalunya [pdf 677 Kb]
Document
12/04/2006Projecte europeu de recerca que analitza el context de la gestió del paisatge de Catalunya, amb un especial èmfasi en les polítiques de paisatge impulsades des de la Generalitat, i les implicacions que té per a d'altres àmbits, especialment l'ambiental. L'estudi forma part d'un projecte de recerca més extens sobre la gestió pública en temes ambientals on hi ha participat l'ICTA i el Center for the Study of the Sciences and the Humanities de la Universitat de Berguen (Noruega).
Manifest de Vallbona: per un canal Segarra - Garrigues per al segle XXI [pdf 796 Kb]
Document
01/03/2006Manifest impulsat per la societat civil per promoure un ús racional de l'aigua i una valorització del patrimoni paisatgístic en el projecte de canal Segarra - Garrigues. Signat a Vallbona de les Monges, el 29 de maig de 2004.
Declaració de Les Planes de Son sobre connectivitat ecològica entre la Serralada Cantàbrica, els Pirineus, el Massís Central i els Alps Occidentals [pdf 152 Kb]
Document
13/02/2006Declaració impulsada per la Fundació Territori i Paisatge i la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). Pallars Sobirà, 27 d'octubre del 2005.
 
 

© 2005/2017 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net