Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

Neix Paisatg-e, una nova publicació digital sobre el paisatge a Catalunya i al món

25/09/2006
- Conté notícies destacades sobre paisatge, nous documents, llibres, webs, articles apareguts als mitjans de comunicació i una agenda d'activitats.
- S'editarà cada dos mesos i en quatre llengües: català, castellà, anglès i francès.

L'Observatori del Paisatge de Catalunya, ens d'assessorament de les administracions catalanes i de sensibilització de la població en matèria de paisatge, acaba de presentar el butlletí digital Paisatg-e, una nova publicació d'opinió, informació i conscienciació que l'Observatori del Paisatge de Catalunya posa a disposició del públic cada dos mesos.

Estretament vinculat al web de l'Observatori del Paisatge (www.catpaisatge.net) i al seu centre de documentació, el butlletí conté informació de referència sobre paisatge referida a Catalunya, a l'Estat espanyol i a escala internacional. Inclourà, específicament, notícies del propi Observatori, novetats destacades sobre paisatge a Catalunya i arreu del món, nous documents i normativa, referències bibliogràfiques, webs d'interès, articles apareguts als mitjans de comunicació, agenda d'activitats i seminaris i conferències, entre d'altres informacions. Per la dimensió internacional de la informació que conté el butlletí, Paisatg-e s'edita en quatre llengües: català, castellà, anglès i francès.

El butlletí Paisatg-e està format per les seccions següents:

- L'Observador: article sobre un tema d'interès a càrrec d'un especialista en la temàtica paisatgística a Europa. Inaugura aquesta secció Ricardo Priore, responsable tècnic del Consell d'Europa i responsable dels treballs de redacció del Conveni europeu del paisatge en el Congrés de Poders Locals i Regionals (1994 – 2000), que presenta la nova Xarxa Europea d'Autoritats Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni europeu del paisatge (RECEP), de la que l'Observatori del Paisatge n'és membre fundador.

- Mosaic: notícies breus destacades sobre novetats relacionades amb l'Observatori del Paisatge, altres entitats, o en general sobre temàtica paisatgística.

- Paisatge digital: selecció de webs d'institucions, entitats o iniciatives d'arreu del món relacionades amb el paisatge.

- Centre de documentació: recomanació de documents del centre de documentació de l'Observatori, ja siguin novetats o de referència.

- Agenda: activitats, cursos, congressos o conferències del mes en curs.

- El Paisatge a la premsa: recull de les principals notícies sobre paisatge publicades a Catalunya i arreu del món durant les últimes setmanes, fent èmfasi en les de casa nostra.

Amb aquest nou mitjà, complement del web i del Dietari de Paisatge, l'estructura comunicativa de caràcter digital de l'Observatori del Paisatge de Catalunya queda ben completa i travada.

L'Observatori del Paisatge de Catalunya

L'Observatori del Paisatge és l'ens de col·laboració i suport a la Generalitat de Catalunya, d'assessorament a les demés administracions catalanes i de conscienciació de la societat catalana en matèria de paisatge. El dirigeix el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona, Joan Nogué.

L'Observatori, creat per la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, és l'espai de trobada entre la Generalitat de Catalunya, l'Administració local, les universitats, els col·lectius professionals i, en general, la societat catalana en tot allò referit a la gestió i conservació del paisatge. Les principals tasques de l'Observatori són estudiar el paisatge i fer-ne un seguiment, elaborar propostes i sensibilitzar la societat catalana sobre la conveniència d'una major protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d'un desenvolupament sostenible. L'Observatori dóna suport a l'aplicació a Catalunya del Conveni europeu del paisatge, aprovat pel Consell d'Europa l'octubre de 2000, i té l'obligació d'elaborar cada quatre anys un informe sobre l'estat del paisatge a Catalunya que serà presentat al Parlament.

· Accés als continguts del butlletí digital:
www.catpaisatge.net/cat/documentacio_butlleti.php

Olot, 25 de setembre de 2006

 
 

© 2005/2021 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net