Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

Presentació del Mapa de l'Estratègia Nacional de Paisatge d'Andorra, coordinat per l'Observatori del Paisatge

13/12/2022El Mapa del Paisatge d’Andorra actualitza l’ENPA 2011-2020, i integra 4 principis, 7 objectius de qualitat paisatgística i 28 línies d’actuació prioritàries per a l’any 2035.

El dimarts 13 de desembre s’ha presentat a La Farga Rossell de la Massana el Mapa de l’Estratègia Nacional de Paisatge d’Andorra, coordinat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya, amb l’assistència de la Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, el secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat del Govern d’Andorra, Marc Rosell, consols, consellers i directors de Departaments i agents que han participat en l’elaboració del mapa.

Ha obert l’acte la Ministra, que ha presentat la nova Estratègia Nacional del Paisatge d’Andorra 2035 i seguidament han exposat els detalls de la metodologia i resultats el director de l’Observatori del Paisatge, Pere Sala, i el tècnic Jordi Grau. Finalment, la directora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, ha exposat el detall de les accions.

L’any 2019, la Direcció de Medi Ambient i Sostenibilitat del Ministeri de Medi ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Govern d’Andorra va sol·licitar a l’Observatori del Paisatge que l’assessorés en la definició de la nova Estratègia nacional de paisatge. La col·laboració s’ha traduït en l’actualització del mapa de paisatge, l’establiment d’objectius de qualitat paisatgística i la definició de les accions de gestió i planificació del paisatge per assolir-los, i les principals estratègies de futur del país en l’àmbit del paisatge, amb la implicació dels actors locals i de la població andorrana.

UN MAPA CONSTRUÏT ENTRE TOTS

El Mapa del paisatge d’Andorra s’ha elaborat a partir d’un procés participatiu que ha comptat amb les aportacions dels ministeris del Govern implicats, dels set comuns, d’altres agents clau del Principat i del conjunt de la ciutadania, a través de diversos mecanismes de participació, des de qüestionaris en línia fins a tallers de participació, passant per entrevistes en profunditat.

El procés participatiu ha servit per definir de manera consensuada els principis, els objectius de qualitat paisatgística i les línies d’actuació prioritàries (que concreten els objectius de qualitat paisatgística) de l’Estratègia nacional del paisatge d’Andorra (ENPA) en l’horitzó 2035, així com molts dels elements representats en el Mapa. També ha permès generar una reflexió col·lectiva sobre el paisatge del Principat, recollir el coneixement de la població, dels agents socials i econòmics i de les institucions sobre el paisatge i, en definitiva, implicar la societat en la importància del paisatge.

ELS QUATRE PRINCIPIS DE L’ESTRATÈGIA NACIONAL DEL PAISATGE D’ANDORRA EN L’HORITZÓ 2035

Els principis de l’Estratègia nacional del paisatge en l’horitzó 2035 emmarquen el relat i el full de ruta de l’Estratègia. Tenen com a punt de partida la translació a Andorra dels principis del Conveni europeu del paisatge i l’actualització i l’evolució de l’Estratègia nacional de paisatge 2011-2020 d’acord amb l’Agenda 2030 i els reptes globals i nacionals que afronten els paisatges andorrans en els anys vinents (canvi climàtic, transició energètica, pèrdua de biodiversitat, seguretat alimentària, etc.):

A. Promoure el coneixement del paisatge andorrà i el reconeixement dels seus valors i els seus elements identitaris, i reforçar la formació, l’educació i la conscienciació paisatgística.

B. Avançar cap a un model territorial propi, integrat i resilient, tot integrant el paisatge en l’ordenament territorial, l’urbanisme i les polítiques sectorials (agricultura, turisme, patrimoni, etc.), en un context d’emergència climàtica.

C. Garantir una governança participativa, transversal i eficient del paisatge a escala nacional, fomentant la coordinació i cooperació amb els comuns, així com la corresponsabilitat de la població andorrana, els agents socials i econòmics, i els turistes i visitants.

D. Consolidar i ampliar la cooperació a escala internacional en el marc dels compromisos adquirits en matèria de paisatge, siguin els derivats del Conveni del paisatge del Consell d’Europa o d’altres iniciatives internacionals com ara l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

SET OBJECTIUS DE QUALITAT PAISATGÍSTICA

Els objectius de qualitat paisatgística d’Andorra expressen les aspiracions col·lectives de la societat andorrana en relació amb els seus paisatges. Els set objectius de qualitat paisatgística són els següents:

1. Uns paisatges d’alta muntanya ben conservats, que compatibilitzin el manteniment del patrimoni natural i cultural amb l’aprofitament econòmic i el gaudi responsable per part de la població local i visitant.

2. Uns paisatges agraris i forestals productius, funcionals ecològicament, reconeguts socialment i que contribueixin a la dinamització econòmica.

3. Uns paisatges urbans de qualitat que facin valer els espais públics i els elements patrimonials de les poblacions, i que millorin la imatge del conjunt de la trama urbana, incloent-hi els accessos.

4. Uns paisatges fluvials vius i funcionals, que permetin l’aprofitament sostenible dels recursos hídrics i que en facilitin l’ús social i en potenciïn els valors patrimonials.

5. Unes infraestructures energètiques i de comunicació més integrades en el paisatge, que responguin als reptes de l’emergència climàtica i que contribueixin a la descoberta i la promoció dels valors del paisatge.

6. Unes instal·lacions turístiques i de lleure de qualitat, dimensionades i multifuncionals, que facilitin la desestacionalització i que siguin respectuoses amb el paisatge.

7. Unes fites i uns referents naturals i culturals que reforcin la identitat i la singularitat del paisatge andorrà.

Dels objectius de qualitat paisatgística se’n desprenen 28 línies d’actuació prioritàries, de les quals, s’han concretat 87 accions pel període 2022-2028. Aquestes accions han de permetre assolir els objectius de qualitat paisatgística d’aquesta nova estratègia.

 
 

© 2005/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net