Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

Mapa per visualitzar les fotografies de l'Arxiu d'Imatges de l'Observatori del Paisatge

29/01/2020L'arxiu implementa un nou sistema de cerca que consisteix en un mapa on es visualitzen algunes de les fotografies geolocalitzades.

L'arxiu d'imatges de l’Observatori del Paisatge ofereix un nou sistema de cerca que consisteix en un mapa on es visualitzen les fotos geolocalitzades. Aquesta eina permet als usuaris visualitzar i localitzar més ràpid les imatges del fons.

A partir de les coordenades de gps de latitud i longitud (utilitzades per Google maps), que es recullen a l’hora de catalogar les imatges, es pot saber la localització exacte des d’on s’ha fet la fotografia i visualitzar-la en el mapa. Com que no totes les imatges de l’arxiu disposen d’aquesta informació s'està treballant per oferir cada vegada més fotografies geolocalitzades.

L’Arxiu, que es va crear fa dos anys, és una eina dinàmica per produir, compartir, difondre i fer circular imatges dels paisatges contemporanis de Catalunya, on qualsevol persona pot penjar-hi imatges. Només cal que s’ompli una petita fitxa indicant l’autor/a, un mail de contacte, la data de realització, la localització i les coordenades, entre altres camps i adjuntar la fotografia, un cop validada es rep un missatge informant que la foto és visible per tothom.  

A més de consultar el web de l’arxiu, també es pot seguir el compte Instagram @arxiucatpaisatge.

La finalitat d’aquesta eina és la de promoure el coneixement, l’estudi, la conscienciació, la gestió i l’ordenació del paisatge. Actualment l’arxiu conté més de 2.300 fotografies digitals dels paisatges contemporanis catalans. El fons s’actualitza constantment amb fotografies procedents de l’activitat de l’Observatori i amb aportacions d’altres institucions, entitats, fotògrafs i particulars. L’Arxiu doncs, és una eina en constant actualització, i oberta a col·laboracions ben diverses, des de l’àmbit professional a l’artístic, passant pels aficionats a la fotografia.

L’Arxiu persegueix els següents objectius:

Sensibilitzar

Un dels objectius de l’Arxiu és el de potenciar el coneixement del patrimoni paisatgístic català, promoure la fotografia de paisatge com una eina per a la seva gestió i ordenació, i sensibilitzar sobre paisatge en el sentit ampli.

Compartir

L’Arxiu promou l’ús, la circulació i fins i tot la creació d’imatges derivades i obre la porta a la recontextualització i a la reinterpretació.

Dinamitzar comunitats

L’Arxiu ofereix continguts a les comunitats de fotografia de paisatge existents a Internet i al mateix temps dinamitza i incentiva el diàleg, la difusió, la reflexió i l’acció en relació amb el paisatge a través de les xarxes socials (Instagram, Facebook i Twitter).

Catalogar i preservar

L’Arxiu pretén catalogar i preservar imatges digitals en origen dels paisatges contemporanis catalans amb l’objectiu que puguin ser consultades per les pròximes generacions.

 
 

© 2005/2020 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net