Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

El llibre de l'Observatori i el Govern d'Andorra sobre la planificació del paisatge en l'àmbit local a Europa, disponible en versió digital

14/03/2016El llibre, editat en català i anglès, analitza vint-i-dues eines de planificació d'Alemanya, França, els Països Baixos, Regne Unit, Suïssa i la regió belga de Valònia.

La planificació del paisatge en l'àmbit local a Europa. Els casos d'Alemanya, França, els Països Baixos, el Regne Unit, Suïssa i la regió de Valònia, a Bèlgica, coeditat amb el Ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d'Andorra, és el segon volum de la col·lecció ‘Documents'. El llibre, que es pot adquirir des del mes de novembre al web de l'Observatori , ara també està disponible íntegrament en versió digital.

El llibre persegueix principalment tres ob­jectius. En primer lloc, conèixer les principals eines i experiències de plani­ficació del paisatge en l'àmbit local existents a Europa i analitzar-ne la vinculació amb el planejament local, tant l'urbanístic com el sectorial. En segon lloc, aportar nous elements de debat i reflexió en relació amb la incorporació del paisatge en el planejament. Finalment, la publicació pretén contribuir als debats encetats pels governs de Cata­lunya i d'Andorra en relació amb les seves respectives polítiques territorials i urbanístiques, la culminació dels quals ha de ser l'aprovació de noves normatives més innovadores i eficients. El document, doncs, aspira a contribuir al debat sobre com el món local pot abordar el paisatge a partir de l'exploració de les experiències europees d'Alemanya, França, els Països Baixos, el Regne Unit, Suïssa i de la regió belga de Valònia.

Per assolir aquests tres objectius, en el llibre es formulen les següents preguntes: quines eines existeixen arreu d'Europa per integrar el paisatge a escala local? Com es vinculen aquestes eines amb el planejament local (no només l'urbanístic)? Quina efectivitat tenen? La seva aplicació s'aborda només des de les polítiques territorials o té un enfocament més sistemàtic i globalitzador? Quin paper hi té la societat civil? Com s'articulen dins els sistemes de planificació i en les respectives polítiques de paisatge?

El llibre no pretén donar una recepta màgica per incorporar el paisatge al món local, sinó més aviat aportar un seguit d'orientacions i de princi­pis que, partint del que s'està consta­tant aquí i a la resta d'Europa, poden contribuir al debat actual i a la construcció de nous models més eficients. Coberta llibre món local

 
 

© 2005/2020 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net