Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

Nou llibre de l'Observatori i el Govern d'Andorra sobre la planificació del paisatge en l'àmbit local a Europa

23/11/2015El llibre, editat en català i anglès, analitza vint-i-dues eines de planificació d'Alemanya, França, els Països Baixos, Regne Unit, Suïssa i la regió belga de Valònia

L'Observatori del Paisatge de Catalunya acaba de publicar La planificació del paisatge en l'àmbit local a Europa. Els casos d'Alemanya, França, els Països Baixos, el Regne Unit, Suïssa i la regió de Valònia, a Bèlgica. El llibre, coeditat amb el Ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d'Andorra, és el segon volum de la col·lecció ‘Documents', que es caracteritza pel seu format més àgil i breu que les publicacions de la col·lecció "Plecs de Paisatge". El llibre, editat íntegrament en català i en anglès, ja es pot adquirir a través del web de l'Observatori .

El llibre persegueix principalment tres ob­jectius. En primer lloc, conèixer les principals eines i experiències de plani­ficació del paisatge en l'àmbit local existents a Europa i analitzar-ne la vinculació amb el planejament local, tant l'urbanístic com el sectorial. En segon lloc, aportar nous elements de debat i reflexió en relació amb la incorporació del paisatge en el planejament. Finalment, la publicació pretén contribuir als debats encetats pels governs de Cata­lunya i d'Andorra en relació amb les seves respectives polítiques territorials i urbanístiques, la culminació dels quals ha de ser l'aprovació de noves normatives més innovadores i eficients. El document, doncs, aspira a contribuir al debat sobre com el món local pot abordar el paisatge a partir de l'exploració de les experiències europees d'Alemanya, França, els Països Baixos, el Regne Unit, Suïssa i de la regió belga de Valònia.

Per assolir aquests tres objectius, en el llibre es formulen les següents preguntes: quines eines existeixen arreu d'Europa per integrar el paisatge a escala local? Com es vinculen aquestes eines amb el planejament local (no només l'urbanístic)? Quina efectivitat tenen? La seva aplicació s'aborda només des de les polítiques territorials o té un enfocament més sistemàtic i globalitzador? Quin paper hi té la societat civil? Com s'articulen dins els sistemes de planificació i en les respectives polítiques de paisatge?

Estructura del llibre

La publicació consta de set capítols. Després de la pre­sentació (capítol 1), el capítol 2 introdueix el marc ins­titucional i normatiu en el qual es basen les polítiques de paisatge dels sis països seleccionats, posant l'èmfasi en les normes i els instruments de gestió i ordenació del paisatge a l'escala local. Els capítols 3, 4 i 5, que conformen el cos principal del llibre, descriuen les principals eines i experiències de planificació del paisatge en l'àmbit local existents en aquests països. S'han classificat a partir de tres tipologies, segons la naturalesa i el tipus de vinculació amb el planejament local: instruments de planificació del paisatge (capítol 3); el paisatge en el planejament urbanístic (capítol 4); i instruments financers (capítol 5). En el capítol 6, s'apunten una sèrie d'observacions i reflexions en relació amb la planificació del paisatge amb incidència en el planejament local a Europa.

El llibre no pretén donar una recepta màgica per incorporar el paisatge al món local, sinó més aviat aportar un seguit d'orientacions i de princi­pis que, partint del que s'està consta­tant aquí i a la resta d'Europa, poden contribuir al debat actual i a la construcció de nous models més eficients.

Coberta llibre món local

 
 

© 2005/2021 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net