Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

L'Observatori del Paisatge crea un nou web sobre arbres monumentals i singulars

02/07/2008·El dossier es pot consultar íntegrament en català, castellà, anglès i francès. ·Està vinculat al web de l'Observatori del Paisatge i s'ampliarà i actualitzarà periòdicament.

L'Observatori del Paisatge de Catalunya, ens d'assessorament de les administracions catalanes i de sensibilització de la població en matèria de paisatge, acaba de presentar el segon dossier temàtic anomenat Arbres monumentals i singulars, que pretén esdevenir un espai de referència a internet sobre aquest tema
(http://www.catpaisatge.net/dossiers/arbres/cat/index.php).

Els arbres monumentals i singulars que es poden contemplar en el territori són, malauradament, menys dels desitjats. El creixement urbanístic dels pobles i ciutats, l'ampliació i construcció de noves infraestructures, o les transformacions en la gestió del món rural, no sempre han estat prou respectuosos amb aquests exemplars, que esdevenen vertaders símbols del territori.

L'objectiu del dossier, consultable en català, castellà, anglès i francès, és el de difondre l'existència i la importància ecològica, històrica i simbòlica d'arbres monumentals i singulars que conformen el patrimoni paisatgístic col·lectiu. El dossier també pretén recollir, classificar, ordenar i fer disponible al públic d'una manera senzilla aquelles iniciatives, centres, institucions, notícies o llibres sobre els arbres monumentals i singulars a Catalunya i a escala internacional.

Estretament vinculat al web de l'Observatori del Paisatge (www.catpaisatge.net), el dossier Arbres monumentals i singulars conté informació general sobre els arbres que s'han incorporat al patrimoni paisatgístic de Catalunya i el món, les entitats que vetllen pel seu estudi i conservació, notícies aparegudes als mitjans de comunicació sobre aquesta temàtica, així com documents i llibres que es poden trobar sobre els arbres monumentals i singulars al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge, entre altra informació.
El nou dossier pretén també posar en contacte persones especialitzades en la temàtica i al públic en general, i el format digital li permetrà anar creixent i actualitzant-se periòdicament. Cal fer notar que el dossier només inclou les institucions, centres i iniciatives que tenen un web actiu. Malauradament, aquest criteri exclou de manera inevitable altra informació de gran interès sobre arbres monumentals i singulars, però que no és consultable des del web.

Aquest és el segon dossier digital creat per l'Observatori, el primer fou el titulat Els paisatges de la pedra seca i en aquests moments se n'estan preparant d'altres sobre temàtiques diverses.


L'Observatori del Paisatge de Catalunya

L'Observatori del Paisatge és l'ens de col·laboració i suport a la Generalitat de Catalunya, d'assessorament a la resta d'administracions catalanes i de conscienciació de la societat catalana en matèria de paisatge. El dirigeix el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona, Joan Nogué.

L'Observatori, creat per la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, és l'espai de trobada entre la Generalitat de Catalunya, l'Administració local, les universitats, els col·lectius professionals i, en general, la societat catalana en tot allò referit a la gestió i conservació del paisatge. Les principals tasques de l'Observatori són estudiar el paisatge i fer-ne un seguiment, elaborar propostes i sensibilitzar la societat catalana sobre la conveniència d'una major protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d'un desenvolupament sostenible. L'Observatori dóna suport a l'aplicació a Catalunya del Conveni europeu del paisatge, aprovat pel Consell d'Europa l'octubre de 2000, i té l'obligació d'elaborar cada quatre anys un informe sobre l'estat del paisatge a Catalunya que serà presentat al Parlament.

Per més informació:

Observatori del Paisatge
c/Hospici, 8
17800 Olot
Tel: 972 27 35 64
Fax: 972 27 15 89
observatori@catpaisatge.net
www.catpaisatge.netOlot, 2 de juliol de 2008

 
 

© 2005/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net