Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

La presentació del llibre del catàleg de paisatge del Camp de Tarragona en destaca el paper de gestió, ordenació i protecció

21/12/2012Lluís Recoder, conseller de TES en funcions, va presidir la presentació del segon llibre sobre un catàleg

El dimecres 19 de de desembre es va presentar a la sala d'actes del Port de Tarragona el llibre Catàleg de paisatge. El Camp de Tarragona. L'acte, presidit per Lluís Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, va comptar amb la presència Joan Pedrerol, president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT); Josep Andreu, president de l'Autoritat Portuària de Tarragona; Francesc Xavier Grau, rector de la Universitat Rovira i Virgili, així com Joan Nogué i Pere Sala, director i coordinador de l'Observatori del Paisatge, respectivament.

El Catàleg, elaborat per l'Observatori del Paisatge i aprovat per la Generalitat de Catalunya el maig de 2010, és el document de caràcter tècnic que determina la tipologia dels paisatges d'un àmbit de planificació, en aquest cas del Camp de Tarragona, els seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per a assolir-los. El Catàleg es concep, doncs, com una eina de suport a la planificació territorial i sectorial.

En aquest sentit, Joan Nogué, director de l'Observatori, va recordar que no es tracta d'un d'estudi de valors del paisatge, "sinó que es donen eines per gestionar, ordenar i protegir millor els nostres indrets". Lluís Recorder, conseller de Territori en funcions, va destacar precisament la capacitat de la política de paisatge d'"integrar la resta de polítiques" tant de caràcter ambiental com econòmic.

El llibre, de 690 pàgines, es divideix en dos volums. En el primer es presenten els aspectes generals del Catàleg (elements naturals, història, dinàmica de paisatge, expressió artística i valors del paisatge així com les amenaces i oportunitats) i també el caràcter del paisatge del Camp de Tarragona a partir de les seves singularitats. Per altra banda s'analitzen els paisatges d'atenció especial de l'àmbit (garrofer, perifèria de Tarragona, avellaner i la façana litoral del Tarragonès-Penedès) i, finalment, els objectius de qualitat paisatgística, els criteris i les accions a desenvolupar. El segon volum consisteix en les fitxes i la cartografia de les 29 unitats de paisatge en les quals es divideix l'àmbit. "Són paisatges exclusius, cadascun d'ells té la seva personalitat, un caràcter propi" va explicar Pere Sala, coordinador de l'Observatori.

La publicació del llibre ha estat possible per l'aportació de 40.000 euros per part de l'AEQT per a les tasques de maquetació i la impressió d'un miler d'exemplars. El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l'Observatori del Paisatge, ha estat el responsable de la preparació dels textos (a partir del Catàleg de paisatge aprovat) i del disseny de la col·lecció de la qual forma part. De fet, és el segon volum després de la publicació del de les Terres de Lleida l'any 2010.

 
 

© 2005/2019 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net