Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

Jornada de seguiment del projecte educatiu Ciutat, territori i paisatge

07/02/2007Ciutat, territori i paisatge és un projecte d'innovació educativa que fomenta la cultura del territori i la sensibilització envers el paisatge entre els escolars de Catalunya, concretament entre l'alumnat d'educació secundària.

Avui dimecres s'ha portat a terme una jornada de seguiment del projecte educatiu Ciutat, territori i paisatge a la seu tècnica de l'Observatori del Paisatge a Olot. La sessió ha comptat amb la participació de representants dels departaments de Política Territorial i Obres Públiques i d'Educació de la Generalitat de Catalunya, de representants de l'Observatori del Paisatge de Catalunya així com de professors de diversos instituts d'educació secundària. L'objectiu de la jornada de treball ha estat fer el seguiment del procés d'experimentació del projecte.

L'Observatori del Paisatge té com una de les tasques principals la sensibilització de la societat catalana en matèria de paisatge. Amb aquesta finalitat, treballa en coordinació i a iniciativa de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i de la Direcció General d'Innovació Educativa del Departament d'Educació en el disseny de materials pedagògics destinats a l'alumnat d'educació secundària obligatòria.

Ciutat, territori i paisatge és un projecte d'innovació educativa que fomenta la cultura del territori i la sensibilització envers el paisatge entre els escolars de Catalunya. El projecte, actualment en fase d'experimentació en deu instituts, es basa en el treball de l'alumnat a partir de la interpretació de dotze làmines de gran format representatives de paisatges de Catalunya amb característiques molt diverses, com ara la renovació del paisatge urbà de Barcelona, l'horta en zona urbana del Baix Llobregat, el paisatge com a recurs turístic de la Costa Brava o bé el paisatge protegit de la Garrotxa.

La proposta didàctica té un caràcter interdisciplinari i global, i relaciona continguts de diverses àrees de coneixement per tal que els alumnes, a partir de la interpretació del paisatge, assoleixin una comprensió significativa de la ciutat, dels actuals processos d'urbanització i dels fonaments de l'organització del territori.

Serà a partir del curs 2007-2008 que el material didàctic es posarà a disposició de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya. A més del material imprès per a les aules, el web de l'Observatori del Paisatge serà, a partir d'aquell moment, una eina fonamental per ampliar i aprofundir en el contingut de les dotze làmines esmentades i perquè els alumnes utilitzin les noves tecnologies de la informació en els processos d'aprenentatge.


L'Observatori del Paisatge de Catalunya

L'Observatori del Paisatge és l'ens de col·laboració i suport a la Generalitat de Catalunya, d'assessorament a la resta d' administracions catalanes i de conscienciació de la societat catalana en matèria de paisatge. El dirigeix el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona, Joan Nogué. L'Observatori, previst per la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, és l'espai de trobada entre la Generalitat de Catalunya, l'Administració local, les universitats, els col·lectius professionals i, en general, la societat catalana en tot allò referit a la gestió i conservació del paisatge. Les principals tasques de l'Observatori són estudiar el paisatge i fer-ne un seguiment, elaborar propostes i sensibilitzar la societat catalana sobre la conveniència d'una major protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d'un desenvolupament sostenible. L'Observatori dóna suport a l'aplicació a Catalunya del Conveni europeu del paisatge, aprovat pel Consell d'Europa l'octubre de 2000, i té l'obligació d'elaborar cada quatre anys un informe sobre l'estat del paisatge a Catalunya, que serà presentat al Parlament.

Per a més informació:

Observatori del Paisatge
c/Hospici, 8
17800 Olot
Tel: 972 27 35 64
Fax: 972 27 15 89
observatori@catpaisatge.net
www.catpaisatge.net


Olot, 7 de febrer de 2007

 
 

© 2005/2021 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net