Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

GENER-MARç 13

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 36

L'Observador

Empremtes modernes, paisatges industrials

Mosaic

L'Observatori del Paisatge es marca el full de ruta dels propers anys: CATPAISATGE 2020

Presentació del llibre Catàleg de paisatge. El Camp de Tarragona

Els paisatges industrials, protagonistes d'un nou dossier de l'Observatori

Novetats al web de l'Observatori

El govern flamenc aprofundeix l'interès en la tasca de l'Observatori del Paisatge

Paisatges d'ahir i d'avui a Olot

Pèrdua per al món del paisatge

El Pla d'Implicació en el Paisatge de Granollers conclou posant l'accent en la millora de l'espai públic

PLU de Narbona: un exemple d'introducció d'objectius paisatgístics en el planejament urbanístic

Un concurs per recuperar espais públics degradats

Els catàlegs de paisatge, un cas d'innovació a l'Administració pública

La Tria de l'Observatori

Guía d'integració paisatgística de les estacions d'esquí alpí d'Andorra

Iniciativa latinoamericana del paisaje (LALI)

Paisatge Digital

Fundación Cerros de Bogotá

Centre de Documentació

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

La mise en scène du monde. Construction du paysage européen

El patrimonio inmaterial: valores culturales y espirituales. Manual para su incorporación en las áreas protegidas

Agroperifèrics

La Huerta de Valencia. Un paisaje cultural con futuro incierto

Ruinas modernas: una topografía de lucro

Valoración subjetiva del paisaje por atractores

L'Agenda

Actes de febrer a abril

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

Empremtes modernes, paisatges industrials

Joan Roca i Albert
Director del MUHBA (Museu d'Història de Barcelona)

Quan al segle XIX la indústria es difonia per Europa, transformant camps i ciutats, la preocupació pel desdibuixament de les identitats més arrelades va nodrir, a partir del romanticisme, l'interès per preservar els elements que es consideraven identificadors de la col·lectivitat. Així es va anar ampliant, de manera progressiva, el concepte de patrimoni històric. Posteriorment s'incorporà al marc operatiu del conservacionisme la noció de paisatge cultural, introduint-hi un grau addicional de complexitat, en passar-se dels elements solts a les relacions entre elements.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

L'Observatori del Paisatge es marca el full de ruta dels propers anys: CATPAISATGE 2020

Foto

L'Observatori del Paisatge, vuit anys després de la seva creació, inicia una nova etapa i es marca un nou full de ruta amb el nom de CATPAISATGE 2020. La nova estratègia, que té com a lema "País, paisatge, futur", s'estructura en deu línies de treball: internacionalització; viure i produir en un entorn de qualitat; paisatge, creativitat i sectors estratègics; paisatge i món local; la creació de nous paisatges referencials; paisatge, ciutadania i valors; paisatge, ocupació i emprenedoria; canvi climàtic, energia i paisatge; la recerca com a valor a l'alça, i paisatge, educació i comunicació.

Presentació del llibre Catàleg de paisatge. El Camp de Tarragona

Foto

El passat 19 de desembre es va presentar a la sala d'actes del Port de Tarragona el llibre sobre el Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona. L'acte el va presidir Lluís Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, i hi van intervenir Joan Pedrerol, president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), que ha aportat 40.000 euros per a l'edició, a més de Josep Andreu, president de l'Autoritat Portuària de Tarragona; Josep Oliveras, catedràtic del departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, i Joan Nogué i Pere Sala, director i coordinador de l'Observatori del Paisatge respectivament. El Catàleg, elaborat per l'Observatori del Paisatge i aprovat per la Generalitat el maig de 2010, és el document de caràcter tècnic que determina la tipologia dels paisatges del Camp de Tarragona, els seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per a assolir-los. El llibre Catàleg de paisatge. El Camp de Tarragona es pot consultar al web de l'Observatori.

Els paisatges industrials, protagonistes d'un nou dossier de l'Observatori

Foto

L'Observatori del Paisatge ha creat un nou web en forma de dossier digital dedicat als paisatges industrials. El dossier se centra en els paisatges sorgits a partir de la revolució industrial, formats tant per les àrees fabrils en si com per les noves vies de comunicació, les colònies d'habitatges o les infraestructures relacionades. Aquesta compilació d'informació, iniciatives, entitats, articles i treballs vol difondre l'existència dels paisatges industrials i la seva diversitat, amb especial incidència en els de Catalunya gràcies a una aplicació interactiva, així com esdevenir un espai de referència sobre el tema dels paisatges industrials tant per a especialistes en la matèria com per al públic en general. Com la resta de dossiers de l'Observatori, està disponible íntegrament en català, castellà, anglès i francès.

Novetats al web de l'Observatori

Foto

El web de l'Observatori ha incorporat diverses novetats en els darrers mesos. En primer lloc, s'hi ha activat un apartat centrat en els principals documents de referència existents en l'àmbit del paisatge, elaborats i impulsats per institucions i entitats catalanes, de la resta de l'Estat espanyol i Europa, així com d'arreu del món. La vuitantena de documents estan ordenats cronològicament i es classifiquen en diferents apartats temàtics. En segon lloc, s'ha renovat l'apartat relatiu als catàlegs de paisatge, amb una nova imatge i un cercador que facilitarà la consulta dels continguts d'aquests documents elaborats per l'Observatori, i finalment, s'ha actualitzat el catàleg del centre de documentació, que ja suma 1.767 documents.

El govern flamenc aprofundeix l'interès en la tasca de l'Observatori del Paisatge

Foto

El govern flamenc continua molt interessat en la tasca de l'Observatori del Paisatge. Després que el maig de 2012 es presentés la iniciativa al vicepresident Geert Bourgeois, el passat novembre una nova delegació encapçalada pel secretari general del Departament de Governació Pública va voler conèixer de primera mà els principals projectes i polítiques catalanes en matèria de paisatge. Entre altres qüestions, es va tractar l'estructura i l'organització de l'Observatori; el desenvolupament dels catàlegs i la introducció del paisatge en la planificació territorial així com a les escoles i als instituts.

Paisatges d'ahir i d'avui a Olot

Foto

L'Observatori del Paisatge de Catalunya, amb la col·laboració de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, ha elaborat el dossier fotogràfic Paisatges d'ahir i d'avui, que s'ha distribuït com a suplement de Nadal de la revista d'àmbit local La Comarca d'Olot. El dossier és un recull de fotografies antigues i actuals que permeten fer comparacions i constatar les transformacions del paisatge de la ciutat d'Olot en els darrers cent anys.

Pèrdua per al món del paisatge

Foto

La mort d'Ignacio Español Echániz representa una gran pèrdua per als estudiosos i amants del paisatge. Español era professor titular a l'Escola d'Enginyers de Camins de la Universitat Politècnica de Madrid i expert en paisatge i infraestructures per la Unió Europea. Va escriure nombrosos articles i llibres sobre paisatge, entre els quals destaquen Manual de ecología del paisaje (2006); El paisaje. De la percepción a la gestión (2009) i Obras públicas en el paisaje (1998). La secció de documents de referència del web de l'Observatori inclou el seu informe Infrastructure and landscape: roads, publicat pel Consell d'Europa el 2007.

El Pla d'Implicació en el Paisatge de Granollers conclou posant l'accent en la millora de l'espai públic

Foto

L'octubre passat es va impulsar el procés participatiu del Pla d'implicació en el paisatge de Granollers (Barcelona), convidant els seus ciutadans a debatre propostes per millorar la qualitat dels paisatges. El punt àlgid del procés va tenir lloc durant els mesos de novembre i desembre, quan es van treballar els objectius per al paisatge de Granollers mitjançant diferents tallers sectorials (associatiu, agrícola, educatiu i del teixit econòmic), i la participació del grup impulsor de l'Ajuntament i dels centres cívics. Paral·lelament es va continuar amb la consulta oberta a tota la ciutadania i el treball amb el Consell dels Infants. Entre els resultats preliminars destaca l'interès per la salvaguarda de la imatge del Pla de Palou, per millorar els espais públics als barris i per fomentar l'ús educatiu del paisatge garantint-ne l'apreciació social. La participació de la ciutadania ha estat molt important per trobar les millors estratègies de gestió i intervenció dels paisatges de Granollers.

PLU de Narbona: un exemple d'introducció d'objectius paisatgístics en el planejament urbanístic

Foto

L'Observatori del Paisatge va ser invitat el passat desembre de 2012 per la Municipalité de Narbonne (Ajuntament de Narbona) per conèixer de prop com s'estan introduint objectius paisatgístics en els treballs de revisió del planejament urbanístic d'aquesta ciutat. El nou Pla local d'urbanisme (PLU) de Narbona, en elaboració des de fa quatre anys, aplica la nova normativa francesa i els nous instruments que se'n deriven en matèria de paisatge, i constitueix, avui, un referència a França quant a l'objectiu de considerar el paisatge en el planejament urbanístic. La visita s'inscriu en el nou eix de treball "Paisatge i món local" de l'Observatori del Paisatge, emmarcat en l'estratègia CATPAISATGE 2020.

Un concurs per recuperar espais públics degradats

Foto

El Foment de les Arts i el Disseny (FAD) ha organitzat la tercera edició del concurs Racons Públics, un certamen que pretén incorporar la participació ciutadana en el disseny d'espais degradats o poc valorats de la ciutat de Barcelona i el seu entorn per recuperar-los i dinamitzar-los. Concretament, es planteja recuperar dotze enclavaments de sis municipis de l'Àrea Metropolitana a partir de les propostes dels participants. Els tres primers espais valorats han estat els ponts sobre el Llobregat, al Prat de Llobregat; l'espai entre el pont de Matacavalls i el parc de les Planes, a l'Hospitalet de Llobregat, i els baixos del Pont del Barranc i la plaça de Santa Magdalena, a Esplugues de Llobregat. Després d'una selecció, durant un mes els millors dissenys se sotmeten a votació popular a Internet.

Els catàlegs de paisatge, un cas d'innovació a l'Administració pública

Foto

Els catàlegs de paisatge elaborats per l'Observatori van ser considerats un cas d'innovació en un informe realitzat per a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. El document, Els motors de la innovació a l'Administració pública, recull la recerca desenvolupada per un equip de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona dirigit per Quim Brugué en què s'analitzen quatre casos d'estudi. Dels catàlegs, l'informe identifica l'impacte de la participació ciutadana com l'element més positiu.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

Guía d'integració paisatgística de les estacions d'esquí alpí d'Andorra

Guia elaborada pel Govern d'Andorra per a definir l'estratègia d'integració paisatgística de les estacions d'esquí alpí a Andorra.

Iniciativa latinoamericana del paisaje (LALI)

Declaració de principis ètics per promoure el reconeixement, la protecció, la gestió i la planificació dels paisatges llatinoamericans mitjançant l'impuls de projectes i acords, signada a Medellín (Colòmbia) el 19 d'octubre de 2012.

PAISATGE DIGITAL

Foto

Fundación Cerros de Bogotá

Fundació que té com a principal objectiu proposar,
recolzar i executar iniciatives per a la recuperació
i restauració del peu dels turons orientals de Bogotà
(Colòmbia).

PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

Zoido, Florencio (dir.). Sevilla: Centro de Estudios Paisaje y Territorio; Universidad de Sevilla, 2012. ISBN: 978-84-695-2039-0.
Aquest estudi representa un primer pas en l'aplicació del Conveni europeu del paisatge a la conca del Guadalquivir. Inclou una caracterització paisatgística de la conca, una proposta per a la inserció del paisatge en la planificació hidrològica i criteris i recomanacions per a la integració paisatgística d'intervencions i obres en aquest paisatge. Disponible aquí.

Foto

La mise en scène du monde. Construction du paysage européen

Luginbühl, Yves. París: CNRS Éditions, 2012. ISBN: 978-2-271075017.
Reflexions a l'entorn de la construcció del paisatge europeu que Yves Luginbühl ha desenvolupat al llarg de la seva carrera com a investigador. El geògraf reivindica la importància d'aquest paisatge i de la seva evolució i repassa qüestions com paisatge natural en contra de paisatge cultural, la construcció paisatgística o la relació entre paisatge, política i ecologia.

Foto

El patrimonio inmaterial: valores culturales y espirituales. Manual para su incorporación en las áreas protegidas

Mallarach, J.M.; Comas, E.; Armas, A. de. Madrid: Fundación Fernando González Bernáldez, 2012. ISBN: 978-84-937703-9-7.
Manual impulsat per la secció espanyola d'EUROPARC que conté les directrius per a incorporar els valors immaterials en la planificació i la gestió de les àrees naturals protegides. El manual defineix aquests valors, proposa mètodes per inventariar-los i ofereix unes recomanacions per a integrar-los en el desenvolupament de l'àrea protegida. Disponible aquí.

Foto

Agroperifèrics

López, Ignasi. [Barcelona]: Bside Books, 2012. ISBN: 978-84-615-655-9.
Recull de fotografies efectuades per López dins del projecte homònim, que recorre espais d'horts situats a la perifèria de la ciutat. Aquests "paradisos autoconstruïts", els nous llocs "agroperifèrics", són vistos pel fotògraf com la memòria i la transposició de la idea de paisatge que encara porten dins persones que dècades enrere van canviar el món rural per l'urbà.

Foto

La Huerta de Valencia. Un paisaje cultural con futuro incierto

Romero, Juan; Francés, Miquel (eds.). València: PUV, 2012.
Estudi que diagnostica la perillosa situació actual de l'Horta de València, en denuncia el futur precari i proposa alternatives basades en canvis en l'ordenació del territori, la producció sostenible, la gestió de paisatges culturals i la protecció ambiental. L'estudi afirma que salvar l'Horta no només és possible, sinó també més necessari que mai.

Foto

Ruinas modernas: una topografía de lucro

Schulz-Dornburg, Julia. Barcelona: Àmbit, 2012. ISBN: 978-84-96645-14-1.
L'arquitecta Schulz-Dornburg ofereix un inventari fotogràfic de la construcció especulativa a Espanya, un recull de projectes d'urbanitzacions abandonades, esdevingudes paisatges residu que mostren l'herència de l'esclat de la bombolla immobiliària.

Foto

Valoración subjetiva del paisaje por atractores

Martiarena, M.; Re, G.E.; Eynard, C. Córdoba (Argentina): EDUCC-Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, 2012. ISBN: 978-987-626-200-2.
Opuscle de presentació del mètode de valoració subjectiva del paisatge per atractors, que destaca per incloure el diagnòstic participatiu en el procés de disseny del territori. Aquest procediment busca analitzar els coneixements multidisciplinaris dels diferents agents del paisatge per utilitzar-los com a guia en les intervencions en el territori i en la construcció i protecció dels paisatges.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net