Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

MAIG-JUNY 10

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 23

L'Observador

Paisatge per la participació

Mosaic

L'Observatori publica 'Paisatge i participació ciutadana'

Jornada Paisatge i Cooperació per al Desenvolupament

Seminari Internacional Franges. Els paisatges de la perifèria

La revista ‘Descobrir Catalunya' difon 12 dels 135 paisatges de Catalunya

Segona edició del Premi del Paisatge del Consell d'Europa

Obert el període de recepció de comunicacions del col·loqui de clausura del programa Paisatge i desenvolupament sostenible

Es publica ‘Boscos madurs. Riquesa ambiental'

Els joves opinen sobre el paisatge de Barcelona

Tercera edició del Seminari Introducció a l'Avaluació del Caràcter del Paisatge

La Tria de l'Observatori

Estratègia Andalusa de Paisatge: una eina per la governança del territori

Paisatge Digital

Fundació Agroterritori

Centre de Documentació

Intorno a noi: come capire la Convenzione europea del paesaggio

Paisaje e historia

Landscape and Film

L'Agenda

Actes de maig i juny

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

Paisatge per la participació

Sitesize
Plataforma de projectes col·laboratius a l'entorn de la metròpoli contemporània formada per Elvira Pujol i Joan Vila Puig

La publicació del llibre Paisatge i participació ciutadana per part de l'Observatori del Paisatge és una oportunitat per a celebrar aquesta nova aportació a un tema tan necessitat de reflexions que l'actualitzin i sobretot de pràctiques que en marquin una direcció d'avenç positiu. És evident que la participació s'enfronta a la gestió d'una doble complexitat: d'una banda, la que ha d'assumir l'explosió de variables que comporta una simple anàlisi del paisatge com escenari de la vida social, i, d'altra banda, la intricada xarxa d'agents administratius que constitueixen l'estat de dret i la democràcia representativa.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

L'Observatori publica 'Paisatge i participació ciutadana'

Foto

L'Observatori del Paisatge de Catalunya acaba de publicar el llibre Paisatge i participació ciutadana: L'experiència dels catàlegs de paisatge de Catalunya, amb el qual inaugura la col·lecció "Documents". Paisatge i participació ciutadana descriu els instruments de participació utilitzats en l'elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya, en fa una valoració i estableix aspectes clau que cal tenir en compte a l'hora de dur a terme un procés participatiu d'aquestes característiques. Atès que, en l'àmbit de la planificació i gestió del paisatge, no existeix encara una metodologia participativa unànimement reconeguda i, ni tan sols, assajada, la participació ciutadana dels catàlegs de paisatge de Catalunya té un caràcter pioner i experimental, cosa que atorga un interès especial a aquesta publicació. "Documents", la nova col·lecció de l'Observatori del Paisatge, ha estat concebuda per oferir als lectors títols de format més breu i àgil que els de la col·lecció "Plecs de Paisatge". Paisatge i participació ciutadana es pot obtenir a través de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, com la resta de publicacions de l'entitat. A més, el text complet es podrà consultar pròximament en el web de l'Observatori.

Jornada Paisatge i Cooperació per al Desenvolupament

Foto

La dimensió territorial, en el seu sentit més ampli, ha estat sempre extraordinàriament rellevant en el camp de la cooperació per al desenvolupament. Temes com el medi ambient, els recursos energètics, el turisme o el patrimoni cultural, entre d'altres, han estat el fil conductor de moltes experiències concretes de cooperació i, precisament per aquest fet, s'han debatut amb més o menys profunditat en diferents fòrums de reflexió. Inexplicablement, però, no ha succeït el mateix amb el paisatge, un concepte que, precisament, pot expressar millor que cap altre les dialèctiques i sovint contradictòries relacions natura-cultura i que, alhora, permet accedir al complex món dels imaginaris col·lectius. Per aquest motiu, semblaria especialment idoni en la cooperació internacional per al desenvolupament. Convençuts de la seva potencialitat també en aquest àmbit, l'Observatori del Paisatge de Catalunya, en col·laboració amb el Departament d'Afers Exteriors i Comerç Internacional de Canadà, ha decidit organitzar la jornada d'estudi Paisatge i Cooperació per al Desenvolupament, a l'entorn del paper estructurador del paisatge en projectes de cooperació internacional. S'incidirà de manera molt especial en les possibilitats que ofereix el paisatge a l'hora de millorar les condicions de vida de les societats receptores de la cooperació. La jornada se celebrarà a Barcelona el 18 de juny d'enguany.

Seminari Internacional Franges. Els paisatges de la perifèria

Foto

Les perifèries actuen com a franges, com a interfícies entre diferents realitats geogràfiques i configuracions paisatgístiques. No són només el resultat –sovint imprevist i indesitjat- d'un centre que creix i necessita expandir-se on sigui i com sigui. La perifèria és quelcom més que el perímetre d'un centre: és també -i sobretot- un llindar entre diferents realitats territorials amb un protagonisme cada cop més notable. Les perifèries són, massa sovint, paisatges desendreçats, inacabats i amb connotacions negatives per a la població. Aquest fet, com afirma el Conveni europeu del paisatge, té repercussions sobre el benestar de la societat, ja que la qualitat de vida està directament vinculada a la qualitat del paisatge. Per entendre la seva lògica i la seva idiosincràsia calen mirades molt variades: de l'art a la literatura, de la música al cinema, de la fotografia a l'arquitectura, de la geografia a la sociologia, de l'urbanisme a l'ecologia. A partir d'aquesta perspectiva interdisciplinària, l'Observatori del Paisatge de Catalunya, amb la col·laboració de la Xarxa Europea d'Autoritats Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP-ENELC), organitza un seminari internacional anomenat Franges. Els Paisatges de la Perifèria, que se celebrarà a Olot els dies 11 i 12 de novembre de 2010. L'objectiu del seminari és proposar noves formes d'intervenció i de gestió, nous referents paisatgístics i lectures alternatives a les hegemòniques i habituals.

La revista ‘Descobrir Catalunya' difon 12 dels 135 paisatges de Catalunya

Foto

Amb l'objectiu de difondre la riquesa i varietat de paisatges de Catalunya, l'Observatori del Paisatge de Catalunya col·labora des del mes d'abril de 2010 en la nova secció "El paisatge del mes" de la revista Descobrir Catalunya. Aquesta publicació difondrà en el proper any una selecció dels 135 paisatges de Catalunya. El primer paisatge s'ha publicat en el numero 144, corresponent al mes de maig de 2010, i fa referència a l'Altiplà de la Terra Alta, a les Terres de l'Ebre. El segon paisatge que es difondrà, en aquests moments en preparació, és el de Terraprims, a les Comarques Gironines. Descobrir Catalunya és una revista mensual que, des de 1997, ofereix reportatges sobre pobles i paratges de tota la geografia de Catalunya, País Valencià i les Illes Balears.

Segona edició del Premi del Paisatge del Consell d'Europa

Foto

El Consell d'Europa ha obert la convocatòria del II Premi del Paisatge. El guardó neix del Conveni europeu del paisatge, signat a Florència l'any 2000 amb l'objectiu de promoure la protecció, gestió i ordenació dels paisatges europeus i contribuir a la qualitat de vida dels ciutadans. El premi, adreçat a les administracions regionals i locals, així com a les organitzacions no governamentals, no té cap dotació econòmica, tot i que sí un important prestigi. La primera edició del Premi del Paisatge, celebrada el 2009, va guardonar el parc de la Deûle, situat a la ciutat francesa de Lille. En aquella mateixa edició, el parc de Cristina Enea de Sant Sebastià va merèixer la Menció Especial del Jurat. En la segona edició coordinaran les candidatures de l'Estat espanyol el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i el Ministeri de Cultura. Per a més informació sobre la segona edició del Premi del Paisatge, podeu consultar el web del Conveni europeu del paisatge i els propers butlletins de l'Observatori del Paisatge, en què se'n donaran més detalls.

Obert el període de recepció de comunicacions del col·loqui de clausura del programa Paisatge i desenvolupament sostenible

Foto

Alguns paisatges urbans i periurbans europeus sovint es troben degradats o són considerats poc amens, i amb freqüència porten l'estigma de l'exclusió social i de la degradació de la qualitat de vida. Aquesta és precisament la temàtica escollida pel Ministeri francès d'Ecologia, Energia, Desenvolupament Sostenible i el Mar, amb la col·laboració de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, la Mancomunitat Perpinyà Mediterrània, i les ciutats de Perpinyà i Girona, a l'hora d'organitzar el Col·loqui Internacional Paisatges de la Vida Quotidiana. Intercanvi de Mirades entre la Investigació i l'Acció. El col·loqui se celebrarà entre les ciutats de Perpinyà i Girona els dies 16, 17 i 18 de març de 2011, i representa la culminació del programa de recerca de l'esmentat ministeri francès Paisatge i desenvolupament sostenible. A cavall entre les ciències socials i les naturals, el col·loqui pretén reunir i impulsar un debat sobre la temàtica esmentada entre els àmbits acadèmic, professional i institucional, sobretot de països europeus. El període de recepció de comunicacions és obert fins al 31 de maig de 2010.

Es publica ‘Boscos madurs. Riquesa ambiental'

Foto

Amb l'objectiu de divulgar els valors ecològics i culturals dels boscos madurs de les comarques gironines, l'Àrea de Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona acaba de publicar Boscos madurs. Riquesa ambiental, amb la col·laboració de la Fundació Caixa Girona. La publicació, en forma d'opuscle, explica què és un bosc madur i quina és la seva importància i les seves funcions, en mostra la fauna associada, i n'apunta algunes amenaces. La publicació també reserva un espai al final per a un mapa sobre la situació de les reserves forestals de les comarques gironines afavoridores dels boscos madurs. Boscos madurs. Riquesa ambiental forma part del Programa Selvans de protecció i conservació de boscos vells i singulars, que ha portat la Diputació a signar fins a febrer d'enguany 54 convenis destinats a protegir fins a 563 hectàrees de finques. Pròximament podreu consultar la publicació al web de la Diputació de Girona.

Els joves opinen sobre el paisatge de Barcelona

Foto

L'audiència pública organitzada per l'Ajuntament de Barcelona convida els joves de la ciutat a presentar propostes davant l'Administració municipal. Aquesta activitat, que vol potenciar la pràctica de la participació cívica, consisteix en un període de reflexió i debat entre alumnes de 6è de primària, secundària o batxillerat que desemboca en la redacció d'un manifest conjunt. Les conclusions acordades finalment es presenten davant d'una audiència pública presidida per l'alcalde. Celebrada anualment, la XV Audiència Pública porta per títol "Barcelona millora el seu paisatge! Mesures per a la protecció i la qualitat del paisatge urbà", i té per objectiu elaborar una sèrie de propostes a l'entorn de la millora i la conservació del paisatge urbà. L'activitat va començar l'octubre de 2009 amb una sessió informativa per al professorat, i des d'aleshores s'ha treballat als centres, s'han fet trobades entre les diferents escoles i s'ha redactat el document final, que es va presentar davant de l'alcalde el passat 4 de maig. La fase final consisteix en l'anàlisi de l'activitat i el seguiment dels acords presos pel consistori.

Tercera edició del Seminari Introducció a l'Avaluació del Caràcter del Paisatge

Foto

Per tercer any consecutiu, el Heritage Council of Ireland organitza, amb la col·laboració de l'Observatori del Paisatge, el Seminari Introducció a l'Avaluació del Caràcter del Paisatge, amb l'objectiu de reunir experts en planificació urbanística i ordenació del territori dels àmbits de la geografia, l'arquitectura, l'arqueologia, l'ecologia o l'enginyeria per debatre com percebre, valorar i planificar els diversos aspectes del paisatge irlandès. El seminari, que tindrà lloc els dies 26 i 27 de maig de 2010 a Spanish Point i Tulla (Irlanda), tractarà, a partir de la metodologia de l'avaluació del caràcter del paisatge (landscape character assessment), qüestions com ara el paisatge com un element de la identitat europea, les funcions i els beneficis de la caracterització del paisatge i la seva relació amb la seva caracterització històrica, o la importància de la participació pública en la gestió i l'ordenació del paisatge. Un any més, s'han inclòs com a matèria d'anàlisi del curs tots els mecanismes de participació pública emprats per l'Observatori del Paisatge en l'elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

Estratègia Andalusa de Paisatge: una eina per la governança del territori

Document de base de l'Estratègia Andalusa de Paisatge, elaborat a gener de 2010 per la Conselleria d'Habitatge i Ordenació del Territori de la Junta d'Andalusia.

PAISATGE DIGITAL

Foto

Fundació Agroterritori

Fundació impulsada per la Universitat de Girona, Unió de Pagesos i el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural amb l'objectiu de fomentar la preservació, el desenvolupament i la gestió dels espais agraris mitjançant el seu estudi, la definició de propostes, la formació, el debat i l'impuls d'iniciatives en aquest sentit.

PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Intorno a noi: come capire la Convenzione europea del paesaggio

Di Maio, Sara; Berengo, Cecilia. Firenze: Giunti Progetti Educativi, 2008.

Un llibre de format petit i poc més de 60 pàgines pensat per a explicar el Conveni europeu del paisatge als nens i joves amb l'objectiu de formar futurs adults crítics i conscients del valor del paisatge. La xarxa RECEP-ENELC n'ha publicat una versió anglesa titulada We are the landscape: understanding the European Landscape Convention, que es pot consultar aquí.

Foto

Paisaje e historia

Maderuelo, Javier (dir.). Huesca: Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas; Madrid: ABADA Editores, 2009. ISBN: 978-84-9677-565-7.

Paisaje e historia recull les actes del curs organitzat el 2009 pel Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas, d'Osca. Els conceptes de paisatge i història, estretament lligats, apareixen tractats des d'òptiques diferents per desvelar el procés pel qual un territori o país es converteixen en paisatge.

Foto

Landscape and Film

Lefebvre, Martin (ed.). New York: Routledge, 2006. ISBN: 0-415-97554-9.

Malgrat el seu vincle evident, el binomi paisatge i cinema no ha estat gaire tractat. Aquest volum, que aplega articles d'una notable llista d'autors de prestigi, se centra en qüestions com les característiques del paisatge cinematogràfic, la diferència entre el paisatge cinematogràfic i pictòric, el tractament del paisatge per part de directors com Greenaway o Antonioni, o l'ús del paisatge en relació al concepte identitari de cinema nacional.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net