Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

NOVEMBRE-DESEMBRE 09

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 20

L'Observador

El paisatge cultural i els jardins

Mosaic

Llibre Ordenació i gestió del paisatge a Europa

Nova imatge del web de l'Observatori del Paisatge

Continguts i informació pública del Catàleg de paisatge de Terres de l'Ebre

Neix un nou dossier digital sobre els jardins històrics i botànics

Sevilla serà la seu de l'òrgan de cooperació de la RECEP

Ponències de la VIII Trobada dels Tallers per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge

Premi Europeu del Paisatge

Tercera Conferencia Internacional de l'Aliança de Paisatges Culturals Patrimoni Mundial

Exposició 'Pagesos, home i paisatge al Baix Ter'

Paisatge Digital

Netzwerk Stadt und Landschaft (NSL)

Chaire UNESCO en paysage et environnement de l'Université de Montréal (CUPEUM)

Centre de Documentació

Jardines ingleses

No people, no landscape. La Convenzione europea del paesaggio: luci e ombre el processo di attuazione in Italia

Histoire d'une couleur: noir

L'Agenda

Actes de novembre i desembre

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

El paisatge cultural i els jardins

Luciano Sánchez Pérez-Moneo
Secretari General de l'Aliança de Paisatges Culturals Patrimoni Mundial

Un passeig tranquil pels jardins d'Aranjuez resulta, a més d'un exercici sa, una oportunitat per reflexionar en el propi terreny sobre les diverses qüestions que constitueixen un tema important en el discurs de científics, experts, professionals i polítics en referència al binomi jardí-paisatge.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Llibre Ordenació i gestió del paisatge a Europa

Foto

L'Observatori del Paisatge de Catalunya acaba de publicar el llibre Ordenació i gestió del paisatge a Europa, el tercer número de la col·lecció "Plecs de Paisatge" de l'Observatori del Paisatge. El llibre se centra en tres dels instruments creats i desenvolupats per la Llei del paisatge de Catalunya i pel reglament que se'n desprèn: els catàlegs de paisatge de Catalunya, els estudis d'impacte i d'integració paisatgística i les cartes del paisatge. Analitza l' aplicació dels tres instruments en el marc d'un estudi comparatiu a escala europea, i és per això que inclou interessants aportacions d'experts francesos, suïssos, italians, holandesos i britànics. L'objectiu és oferir un petit tast de les experiències europees en aquest terreny per tal que qualsevol lector interessat en pugui fer la corresponent comparació amb l'experiència catalana. El llibre es pot demanar a l'Observatori del Paisatge de Catalunya, com la resta de publicacions de la col·lecció, les quals, a més, també són a text complet en el web.

Nova imatge del web de l'Observatori del Paisatge

Foto

L'Observatori del Paisatge de Catalunya ha renovat la imatge i els continguts del seu web (www.catpaisatge.net) amb l'objectiu de donar a l'usuari un servei més ampli, ràpid, eficaç, senzill i fent ús de tecnologies actualitzades. Una de les principals novetats del web és l'apartat "Novetats de l'Observatori", dedicat a qualsevol activitat de l'Observatori que, per la seva rellevància, es considera oportú de destacar. Una segona novetat rellevant del nou web és la incorporació a la mateixa pàgina inicial d'una selecció temporal de fotografies dels principals fotògrafs de paisatge de casa nostra. Es pretén així fer una aposta clara per la fotografia com a eina d'informació, comunicació, sensibilització i al servei de les polítiques de paisatge. Aquest nou apartat s'estrena amb una seqüència aleatòria de setanta fotografies artístiques del fotògraf Jordi Bernadó, que es podran veure durant sis mesos. El web de l'Observatori del Paisatge va néixer el mes de juliol de 2005 com un espai de consulta i projecció de l'activitat de l'Observatori i al mateix temps un espai que pugui ser útil a qualsevol persona interessada en temes paisatgístics d'arreu del món, i sobretot de Catalunya, l'Estat espanyol i Europa.

Continguts i informació pública del Catàleg de paisatge de Terres de l'Ebre

Foto

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha exposat el Catàleg de paisatge de les Terres de l'Ebre a informació pública pel termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a fi que es puguin presentar les al·legacions oportunes, d'acord amb l'Edicte publicat al DOGC per tal de garantir la màxima participació, transparència i proximitat en l'actuació de la Generalitat. El Catàleg de paisatge de Terres de l'Ebre va ser lliurat per l'Observatori del Paisatge de Catalunya al Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 10 de juliol de 2009. Els continguts del Catàleg de paisatge de Terres de l'Ebre poden consultar-se íntegrament al web de l'Observatori del Paisatge.

Neix un nou dossier digital sobre els jardins històrics i botànics

Foto

L'Observatori del Paisatge de Catalunya ha creat el seu tercer dossier digital, després dels Paisatge de la pedra seca i dels Arbres monumentals i singulars; aquest cop la temàtica tractada són els jardins. El present dossier és una recopilació dels webs sobre jardins històrics, jardins botànics i institucions i entitats dedicades al món de la jardineria a Catalunya, l'Estat espanyol i la resta del món. Estretament vinculat a la pàgina web de l'Observatori del Paisatge, l'objectiu del dossier, consultable en català, castellà, anglès i francès, és recollir, classificar i ordenar la principal informació sobre jardins de qualsevol part del món present a Internet, que avui en dia es troba dispersa i fragmentada. El dossier vol convertir-se en un espai de referència sobre la temàtica dels jardins per a les persones especialitzades i per al públic interessat en general. Cal destacar que el dossier només inclou les institucions, centres i iniciatives que tenen una pàgina web activa. Malauradament, aquest criteri exclou de manera inevitable altra informació sobre la temàtica de gran interès, però que no és consultable des del web.

Sevilla serà la seu de l'òrgan de cooperació de la RECEP

Foto

Sevilla allotjarà la seu de la taula de coordinació tècnica de la Xarxa Europea d'Ens Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP). En la tercera reunió, celebrada el 15 de setembre passat a la seu del Consell d'Europa a Estrasburg, l'Assemblea general, òrgan de decisió política de la RECEP, aprovà el reglament pel qual es crea la Mesa de Coordinació Tècnica de la xarxa. La candidatura andalusa va rebre en la votació de l'Assemblea el suport unànime dels representants dels membres de la xarxa que participaren en la reunió.
La mesa oferirà suport tècnic, científic i administratiu als socis i als òrgans de la RECEP en el compliment de les seves funcions, entre les quals figuren la formulació i el seguiment dels programes de cooperació territorial en què participen els socis i òrgans de la xarxa; el desenvolupament de projectes específics relacionats amb l'aplicació dels principis del Conveni europeu del paisatge en els àmbits locals i regionals; l'aplicació de programes de formació relacionats amb qüestions paisatgístiques des d'un punt de vista local, regional, nacional i internacional; l'elaboració de documents tècnics i científics sobre els seminaris, conferències i publicacions en les quals participen els membres, i la cooperació tècnica amb altres institucions com universitats, centres d'investigació o organitzacions internacionals.

Ponències de la VIII Trobada dels Tallers per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge

Foto

Del 8 al 10 d'octubre passat es va celebrar a Malmö (Suècia) la VIII Trobada dels Tallers del Consell d'Europa per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge. En aquesta ocasió el títol escollit fou Landscape and driving forces (Paisatge i forces de canvi). El congrés es va dividir en quatre blocs en què es van analitzar els progressos actuals portats a terme en diversos camps com el canvi climàtic i el nou paradigma energètic, la globalització dels espais, les transformacions socials, i per últim els canvis en els sistemes de producció i els models de consum i l'impacte del paisatge en el context internacional. Les conferències es van gravar en vídeo i es poden veure aquí.

Premi Europeu del Paisatge

Foto

En el marc de la VIII Trobada dels Tallers del Consell d'Europa per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge es va fer entrega del Premi Europeu del Paisatge que enguany s'ha atorgat a la ciutat francesa de Lille pel parc de la Deûle. Com a menció especial del jurat es va concedir un premi al parc de Cristina Enea de Sant Sebastià. En aquest sentit el jurat va considerar que l'actuació respon als criteris de desenvolupament territorial sostenible, exemplaritat, participació i sensibilització. Promou el premi el Consell d'Europa i té per objectiu premiar les intervencions que responguin a l'àmbit d'actuació del Conveni europeu del paisatge, signat a Florència l'any 2000.

Tercera Conferencia Internacional de l'Aliança de Paisatges Culturals Patrimoni Mundial

Foto

Els dies 25 i 26 de novembre vinents se celebrarà a l'Alhambra (Granada) la tercera Conferència Internacional de l'Aliança de Paisatges Culturals Patrimoni Mundial. L'acte reunirà un ampli ventall d'especialistes i responsables de la conservació i la gestió dels paisatge culturals de diversos continents. La conferència constarà de dues parts: la primera, centrada en la presentació pròpiament dita de l'Aliança de Paisatges Culturals, junt amb la celebració de l'assemblea general de l'organització, i la segona part constarà d'un debat que tindrà com a principal tema l'ús i la gestió de l'aigua en els paisatges culturals. L'objectiu de la conferència és l'intercanvi d'experiències i coneixements entre els participants.

Exposició 'Pagesos, home i paisatge al Baix Ter'

Foto

El proper 21 de novembre s'inaugurarà l'exposició "Pagesos, home i paisatge al Baix Ter", organitzada pel Museu de la Mediterrània, que vol retre un homenatge a la gent que viu al camp i del camp, i que amb el seu treball anònim al llarg de generacions ha donat forma al paisatge del Baix Ter. L'exposició també vol ressaltar el fet que la pagesia és l'activitat que ha generat aquests paisatges de gran bellesa que moltes vegades han estat fotografiats. El paisatge és la suma de l'acció de l'home sobre el medi i, moltes vegades, un dels protagonistes principals, el pagès, ha esta oblidat i menyspreat. Sense caure en el que s'ha fet en moltes exposicions, una mirada nostàlgica cap a un passat ancorat i fossilitzat, el Museu de la Mediterrània vol fixar l'atenció en els pagesos d'avui dia i provocar una mirada de reflexió al voltant de l'activitat pagesa. Es vol donar la veu al món pagès perquè ens parli amb orgull de la seva feina, però també de les seves pors quan miren cap al futur.

PAISATGE DIGITAL

Foto

Netzwerk Stadt und Landschaft (NSL)

Xarxa d'instituts dedicada a l'estudi de les ciutats, el paisatge i els fenòmens que tenen lloc en aquests espais. El seu principal projecte de recerca és Zukunft urbane Kulturlandschaften (El futur dels paisatges urbanitzats).


Foto

Chaire UNESCO en paysage et environnement de l'Université de Montréal (CUPEUM)

Projecte que centra la seva activitat principalment en els paisatges periurbans de ciutats i àrees metropolitanes. Hi participen la Université de Montréal, i representants d'universitats i altres organismes d'Itàlia, Àustria, Espanya, Marroc i el Líban. Són els responsables del projecte Observatoire international des paysages périphériques: villes et métropoles.

PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Jardines ingleses

Londres: Phaidon, 2009. ISBN: 978-0-7148-4997-3.

El llibre és una selecció il·lustrada de cent jardins anglesos des del segle XVI fins a l'actualitat. La selecció engloba des de jardins dissenyats pels primers paisatgistes anglesos, fins a les creacions de jardins arquitectònics modernistes i els dissenys contemporanis.

Foto

No people, no landscape. La Convenzione europea del paesaggio: luci e ombre el processo di attuazione in Italia

Priore, Riccardo. Milà: FrancoAngeli, 2009. ISBN: 978-88-568-0587-1.

El llibre està estructurat en dues parts: la primera, relacionada amb el Conveni europeu del paisatge, els seus principis fonamentals i la seva aplicació a Itàlia; i la segona part és una anàlisi comparativa de la legislació italiana relativa al paisatge i la seva evolució durant els últims deu anys.

Foto

Histoire d'une couleur: noir

Pastoureau, Michel. París: Seuil, 2008. ISBN: 978-2-02-049087-0.

En aquest llibre es descriu la història del color negre des dels orígens fins el segle XXI. Fa un especial èmfasi a la simbologia ambivalent del color, algunes vegades en sentit positiu com a símbol de la dignitat, autoritat o fertilitat, i d'altres representant la tristesa, el dol o el pecat.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net