Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

SETEMBRE-OCTUBRE 08

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 13

L'Observador

Implantació del Conveni europeu del paisatge (CEP). Estat de la qüestió

Mosaic

Aprovada la Llei de paisatge de Galícia

L'Observatori del Paisatge i l'Obra Social de Caixa Catalunya editen un llibre sobre indicadors de paisatge

UNISCAPE

L'Observatori del Paisatge assessora material divulgatiu sobre els paisatges fluvials de la conca del Vallès

Estat de les cartes del paisatge de Catalunya

La Tria de l'Observatori

Blueprint for Euroscape 2020: reframing the future of the european landscape

Paisatge Digital

Landscape Tomorrow

Association des paysagistes conseils de l'état

Centre de Documentació

'Aprender a mirar el paisaje'

La construcción del paisaje contemporáneo

Landscape: from knowledge to action

L'Agenda

Actes de setembre i octubre

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

Implantació del Conveni europeu del paisatge (CEP). Estat de la qüestió

Gareth Roberts
Director del Landscape Research Group

Tal com segurament ja deuen saber molts dels lectors d'aquest butlletí, la majoria de països europeus ha ratificat el Conveni europeu del paisatge (CEP). Ara, però, cal que ens preguntem com s'està implantant. Aquest darrer any, precisament, he mirat de trobar respostes a aquesta pregunta, un esforç que em va animar a impulsar, el mes de novembre passat , les jornades del Landscape Research Group, a la ciutat de Sheffield. Des d'aleshores, he continuat investigant en la línia de les bones pràctiques a escala europea i he arribat a la conclusió que, col·lectivament, ens hi esforcem molt, però encara podríem fer-ho molt més.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Aprovada la Llei de paisatge de Galícia

Foto

El passat 20 d'agost es va publicar al BOE la Llei 7/2008, de 7 de juliol, de protecció del paisatge de Galícia, després de l'aprovació definitiva del Parlament. Així doncs, Galícia s'ha convertit en la tercera comunitat autònoma, després del País Valencià i Catalunya, que integra el paisatge en el seu ordenament jurídic a través d'una llei pròpia, i ho fa seguint els principis del Conveni europeu del paisatge. La Llei reconeix jurídicament el paisatge i promou polítiques per conservar-lo, protegir-lo, gestionar-lo i ordenar-lo. Servirà de marc de referència a tot el sistema legislatiu i de plans i programes gallecs que puguin tenir algun efecte sobre els paisatges i, en especial, quan afectin espais d'alt valor natural i cultural. Es pot consultar aquí.

L'Observatori del Paisatge i l'Obra Social de Caixa Catalunya editen un llibre sobre indicadors de paisatge

Foto

L'Observatori del Paisatge de Catalunya i l'Obra Social de Caixa Catalunya estan treballant conjuntament en l'edició de les ponències del Seminari Internacional Indicadors de Paisatge: Reptes i Perspectives, que va tenir lloc l'any 2007. La publicació, prevista per desembre de 2008, serà el segon número de "Plecs de Paisatge", la nova col·lecció de llibres de l'Observatori del Paisatge de Catalunya.
"Plecs de Paisatge" neix amb la voluntat de tractar el paisatge des de tots els àmbits possibles per afavorir la formació, sensibilització i reflexió sobre paisatge. L'edició de la col·lecció serà en català, però les publicacions inclouran resums dels capítols en castellà i anglès per facilitar-ne la seva difusió. El primer número de la col·lecció, centrat en la relació entre paisatge i salut, sortirà a la llum el mes de novembre d'enguany i comptarà amb la coedició del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

UNISCAPE

Foto

El passat dia 12 de juliol es va celebrar, a Florència, la primera assemblea d'UNISCAPE, la xarxa d'universitats europees constituïda per donar suport i reforçar la cooperació científica pel que fa a recerca i docència en la temàtica del paisatge. La xarxa UNISCAPE està formada, de moment, per 42 universitats de diversos països europeus. Entre les universitats espanyoles que en formen part hi ha la Universitat de Girona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria i la Universitat de Sevilla, a les quals es reconeix el fet de tenir unitats docents o grups de recerca amb una trajectòria acreditada en el camp del paisatge. A partir d'ara la xarxa s'ampliarà a aquelles altres universitats que compleixin els requisits i així ho sol·licitin. L'assemblea va escollir el professor Carlo Magnani, rector de la Universitat de Venècia, com a president de la xarxa UNISCAPE, i Bas Pedroli, geògraf i professor de la Universitat de Wageningen (Holanda), com a director executiu.

L'Observatori del Paisatge assessora material divulgatiu sobre els paisatges fluvials de la conca del Vallès

Foto

El Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs i la Diputació de Barcelona, amb l'assessorament de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, han editat nou mapes il·lustratius dels paisatges fluvials de la conca del Besòs que s'han distribuït a través de l'edició impresa del diari El 9 Nou del Vallès Oriental. Cada mapa incorpora diverses fotografies que ajuden a interpretar els elements que conformen els paisatges de cadascuna de les nou conques. Les conques són les següents: el Mogent, rieres del Mogent, el Congost, les rieres de Congost, el Tenes, la riera de Caldes, el Ripoll, les rieres de Collserola i el Besòs. El material ha estat elaborat pel professor de geografia de la Universitat de Girona, Josep Gordi, i el geògraf Albert Albertí.

Estat de les cartes del paisatge de Catalunya

Foto

Les cartes del paisatge són instruments de concertació voluntària d'acords entre agents d'un territori per tal de promoure accions i estratègies de valoració del paisatge. Els seus objectius es concreten mitjançant la signatura pública d'una carta i un programa on s'estableixen els compromisos que adopta cadascuna de les parts signants en favor del paisatge, així com el calendari per assolir els objectius. A Catalunya s'estan elaborant en aquests moments diverses cartes del paisatge, que es troben en fases de desenvolupament diferents. L'Alt Penedès és l'únic territori de Catalunya que ha aprovat una carta del paisatge, l'any 2004, i ha començat a aplicar alguns dels acords assolits. Per la seva banda, el Berguedà va aprovar el març de 2007 un pacte per a la protecció, gestió i ordenació del paisatge. Estan a punt d'arribar a un acord semblant els ajuntaments de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i també els de la conca de la riera d'Argentona. Per la seva banda, acaben d'iniciar-se les cartes del paisatge de la Vall del Tenes i de l'Alt Empordà. Les cartes del paisatge, promogudes pels agents locals (municipi, mancomunitat de municipis, comarca), compten amb el suport de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya (que ha establert un protocol per a la seva realització) i amb el seguiment de l'Observatori del Paisatge de Catalunya. En aquest sentit, l'Observatori vetlla perquè les cartes del paisatge siguin coherents amb el catàleg de paisatge del seu àmbit d'actuació.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

Blueprint for Euroscape 2020: reframing the future of the european landscape

Publicació realitzada per l'associació Landscape Europe en el marc del seminari Blueprint for Euroscape 2020: Reframing the Future of the European Landscape (maig 2008), que proporciona pautes i objectius perquè els paisatges europeus es tinguin en compte en les agendes polítiques.

PAISATGE DIGITAL

Foto

Landscape Tomorrow

Xarxa europea d'investigació que treballa en la identificació d'estratègies de desenvolupament rural sostenible i dóna suport a la diversitat i identitat europees del paisatge.Foto

Association des paysagistes conseils de l'état

Associació d'assessors de paisatge que s'encarrega d'assegurar la dimensió paisatgística en els projectes que desenvolupa el govern francès, concretament en el condicionament d'infraestructures i en l'urbanisme. La majoria de departaments del govern disposa d'un assessor de paisatge.

PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

'Aprender a mirar el paisaje'

Gordi Serrat, Josep. Dins Paisajismo, núm. 19, p. 46-51, 2008.

Aquest article publicat a la revista Paisajismo ens descriu l'estratègia utilitzada pel Consorci de Turisme de l'Alt Berguedà per ajudar els visitants a interpretar el paisatge a més de contemplar-lo, i comprendre que té unes formes, uns elements i uns agents que l'han modelat; en definitiva, aprendre a visitar i entendre el territori d'una altra manera. Article complet aquí.

Foto

La construcción del paisaje contemporáneo

Maderuelo, Javier; Martín de Argila, María Luisa. Huesca: Centro de Arte y Naturaleza Fundación Beulas, 2008. ISBN: 978-84-612-3759-3.

Catàleg de l'exposició homònima que ofereix una excepcional panoràmica de la recuperació del paisatge dins les arts de les últimes dècades, a través d'alguns dels artistes més representatius a nivell internacional. Es mostren les obres de l'exposició i una ressenya biogràfica de cadascun dels artistes.

Foto

Landscape: from knowledge to action

Berlan-Darqué, Martine; Luginbühl, Yves; Terrasson, Daniel (eds.). Versailles: Éditions Quae, 2008. ISBN: 978-2-7592-0060-3

Aquest llibre és un recull de contribucions de diversos investigadors que han analitzat diferents accions paisatgístiques, principalment europees, i que s'han estructurat en quatre àmbits temàtics: els aspectes socials i ambientals del paisatge; l'espai públic en el paisatge urbà; del concepte a la implementació de les polítiques de paisatge, i la participació pública en l'acció paisatgística.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net