Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

SETEMBRE-OCTUBRE 06

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 1

Editorial

Neix Paisatg-e

L'Observador

Cap a una xarxa de regions europees per implementar polítiques de paisatge

Mosaic

Tot a punt per la V Trobada dels Tallers per a l'aplicació del Conveni europeu del paisatge

Sis centres pilot d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) impartiran els nous materials didàctics 'Ciutat, territori i paisatge'

L'Observatori del Paisatge obra un debat sobre la relació entre el paisatge i la salut

L'Observatori del Paisatge inicia els catàlegs de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran, Comarques gironines i Terres de l'Ebre

Paisatge Digital

Conseil du paysage québécois

Centre de Documentació

Paisaje, memoria histórica e identidad nacional

Los mismos paisajes: ideas e interpretaciones = The same landscapes: ideas and interpretations

Health, well-being and social inclusion: therapeutic horticulture in the UK

L'Agenda

Actes de setembre i octubre

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

EDITORIAL

FotoNeix Paisatg-e

En els pocs mesos de vida de l'ens que tinc l'honor de dirigir, l'Observatori del Paisatge s'ha convertit ja en l'espai de trobada per excel·lència pel que fa a paisatge entre la Generalitat de Catalunya, l'Administració local, les universitats, els col·lectius professionals i, en general, la societat catalana. Volíem esdevenir el gran paraigua en què qualsevol persona interessada pel paisatge es pogués aixoplugar i crec, modestament, que en gran part aquest objectiu ja s'ha aconseguit. Ara convé anar més enllà, sobretot en l'àmbit de la comunicació. D'aquí neix el butlletí digital Paisatg-e, una nova eina d'opinió, informació i conscienciació que l'Observatori del Paisatge de Catalunya posa a disposició del públic cada dos mesos. Estretament vinculat al web, el butlletí tindrà la seva pròpia vida i estructura, que a grans trets consisteix en les seccions següents: L'Observador, article sobre un tema d'interès a càrrec d'un especialista; Mosaic, notícies breus destacades; Paisatge Digital, selecció d'un web de qualsevol institució, entitat o iniciativa d'arreu del món relacionada amb el paisatge; el Centre de documentació que us recomanarà obres interessants a tenir en compte, i a més a més hi haurà la secció de L'agenda i del Paisatge a la premsa.

Amb aquest nou mitjà, complement del web i del Dietari de Paisatge que probablement ja coneix i rep, l'estructura comunicativa de caràcter digital de l'Observatori del Paisatge de Catalunya queda ben completa i travada. Res no ens plauria més que aquesta publicació li fos útil i que ens ajudés, a través de les seves observacions i suggeriments, a millorar-ne el contingut, esforç que li agraïm ja d'entrada.
Joan Nogué Director de l'Observatori del Paisatge

L'OBSERVADOR

Foto

Cap a una xarxa de regions europees per implementar polítiques de paisatge

Riccardo Priore
Funcionari del Consell d'Europa. Responsable dels treballs de redacció del Conveni europeu del paisatge en el Congrés de Poders Locals i Regionals (1994 - 2000)

El Conveni europeu del paisatge, reconeixent el principi de subsidiarietat i el de l'autonomia local, insta els estats signataris a implicar les administracions locals i regionals en la definició i posada en marxa de polítiques de paisatge, la identificació i qualificació dels paisatges i també en la definició d'objectius de qualitat paisatgística.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Tot a punt per la V Trobada dels Tallers per a l'aplicació del Conveni europeu del paisatge

Foto

L'Observatori del Paisatge coorganitza, juntament amb el Consell d'Europa, la V Trobada dels Tallers per a l'aplicació del Conveni europeu del paisatge, que se celebrarà a l'Auditori - Palau de Congressos de Girona del 28 al 29 de setembre de 2006, en col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament de Girona. La trobada, amb el títol "Objectius de qualitat paisatgística: de la teoria a la pràctica", tractarà diverses experiències internacionals d'identificació i avaluació dels paisatges i debatrà sobre la definició dels objectius de qualitat paisatgística i l'aplicació de polítiques paisatgístiques en els àmbits local, regional i estatal. Les "Trobades dels Tallers", promogudes pel Consell d'Europa, tracten amb profunditat l'aplicació de determinats aspectes del Conveni europeu del paisatge, aprovat a Florència l'octubre de 2000, i constitueixen un veritable fòrum d'intercanvi de pràctiques i d'idees en el marc de les polítiques de paisatge desenvolupats arreu d'Europa.
Més informació aquí.

Sis centres pilot d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) impartiran els nous materials didàctics 'Ciutat, territori i paisatge'

Foto

L'Observatori del Paisatge té com una de les principals tasques la sensibilització en paisatge. Amb aquesta finalitat, ha treballat en coordinació i a iniciativa de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i del Departament d'Educació en el disseny de materials pedagògics innovadors sobre paisatge destinats a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria, que s'impartiran de manera experimental a sis centres a partir del curs 2006-2007, que s'inicia aquest setembre. Es tracta de dotze làmines que permetran treballar en equip als alumnes per interpretar dotze paisatges humanitzats de Catalunya. A més a més del material imprès per a les aules, el web de l'Observatori del Paisatge serà a partir de l'hivern una via fonamental de difusió d'aquests i altres materials didàctics que estan a punt de presentar-se.

L'Observatori del Paisatge obra un debat sobre la relació entre el paisatge i la salut

Foto

L'Observatori del Paisatge i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya van organitzar el passat 16 de juny de 2006 el seminari "Paisatge i salut". La jornada va reunir a Olot uns 60 professionals i estudiants de diverses disciplines de l'àmbit sociosanitari, arquitectònic i urbanístic, entre altres així com entitats que treballen amb persones amb dificultats d'integració social. L'objectiu era obrir un debat sobre la relació entre el paisatge i la salut, partint del convenciment que uns paisatges de qualitat, ben ordenats i gestionats, incideixen positivament en la salut física i mental de les persones, i molt especialment d'aquelles més desvalgudes. De fet, és el que afirma el Conveni europeu del paisatge, signat a Florència el 20 d'octubre de l'any 2000, quan reconeix que el paisatge "constitueix un element essencial del benestar individual i social de les persones tant en els paisatges singulars com en els quotidians".

L'Observatori del Paisatge inicia els catàlegs de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran, Comarques gironines i Terres de l'Ebre

Foto

L'Observatori del Paisatge ha iniciat l'estiu d'enguany els catàlegs de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran, Comarques gironines i Terres de l'Ebre, que estaran acabats l'estiu de 2007. D'altra banda, durant el mes de setembre de 2006, l'Observatori lliurarà al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya els dos primers catàlegs de paisatge, corresponents al Camp de Tarragona i a la Plana de Lleida. Els dos restants (Comarques Centrals i Regió Metropolitana de Barcelona) s'iniciaran el 2007.

PAISATGE DIGITAL

Foto

Conseil du paysage québécois

Associació sense ànim de lucre de la regió del Quebec impulsada per diversos organismes regionals que, des de 1994, es dedica a la formació i reflexió sobre els valors del paisatge del Quebec. Ha realitzat la Carta del paisatge del Quebec i la Guia del paisatge (document que orienta en la implementació d'una carta del paisatge), ambdues disponibles des del web. Un dels apartats (‘Tour') convida a fer una petita ruta pels paisatges quebequesos.

PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Paisaje, memoria histórica e identidad nacional

Ortega Cantero, Nicolás (Ed.). Soria: Fundación Duques de Soria; Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2005. (Colección de Estudios; 102).
84-7477-985-5

S'han inclòs en aquest llibre les ponències presentades al seminari titulat "Paisaje, memoria histórica e identidad nacional", que va tenir lloc a Soria entre el 12 i el 16 de juliol de 2004. Aquest llibre presetna un ampli panorama sobre el paisatgisme geogràfic modern i sobre els nexes existents entre el paisatge i les caracteritzacions històriques i nacionals dels grups humans que s'hi ha desenvolupat.

Foto

Los mismos paisajes: ideas e interpretaciones = The same landscapes: ideas and interpretations

Galí-Izard, Teresa. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. (Land&Scape Series; 4).
84-252-1962-0

Aquest llibre reuneix una sèrie de situacions on els processos i les dinàmiques del paisatge tenen un interès especial. Els exemples, que pertanyen a diversos llocs, antropitzats o no, han estat recollits al llarg d'una dècada de cerca i observació.

Foto

Health, well-being and social inclusion: therapeutic horticulture in the UK

Sempik, Joe; Aldridge, Jo; Becker, Saul. Bristol: The Policy Press, 2005
1-86134-725-1

Malgrat el creixent interès entre els professionals de la salut i les ciències socials pel valor terapèutic i social de l'horticultura, hi ha poques evidències de resultats en casos de persones amb dificultats d'aprenentatge o problemes de salut mental. Aquest llibre incideix en aquest tema a partir dels resultats de l'estudi Growing Together, el primer estudi detallat sobre projectes de horticultura I jardineria al Regne Unit.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net