Observatorio del Paisaje

Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inicio > Publicaciones > Coediciones > Catàleg de paisatge Regió Metropolitana de Barcelona

PUBLICACIONES

Coediciones

Catàleg de paisatge. Regió Metropolitana de Barcelona

Catàleg de paisatge. Terres de l'Ebre

El libro se encuentra disponible solamente en catalán.

Sala i Martí, Pere; Grau i Oliveras, Jordi; Departamento de Territorio y Sostenibilidad y Observatorio del Paisaje de Cataluña (eds.) (2017). Catàleg de paisatge. Regió Metropolitana de Barcelona. Barcelona: Generalitat de Cataluña. Departamento de Territorio y Sostenibilidad. ISBN: 978-84-393-9627-7

Quinto catálogo de paisaje de Cataluña aprobado definitivamente y publicado de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, dedicado a la Región Metropolitana de Barcelona. Se organiza en siete bloques, precedidos de un preámbulo. Identifica 25 unidades de paisaje, para cada una de las cuales se describen los elementos naturales y humanos que constituyen el paisaje, la evolución histórica, la organización actual, la expresión artística, la dinámica, los valores paisajísticos, las principales rutas y puntos de observación y disfrute del paisaje, una descripción de la posible evolución de la unidad, la evaluación de amenazas y oportunidades y los objetivos de calidad paisajística.

Índice
Preàmbul (623Kb)
Bloc 1. El catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona (803Kb)
 • Marc legal
 • Els catàlegs de paisatge de Catalunya
 • Procés de participació i consulta pública i social
Bloc 2. El paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aspectes generals (6,4Mb)
 • Elements naturals
 • Procés històric de poblament i la seva influència sobre el paisatge
 • El paisatge actual i les seves dinàmiques
 • Expressió artística del paisatge
 • Valors en el paisatge
 • Rutes i punts d'observació i gaudi del paisatge
 • Avaluació del paisatge
Bloc 3. El caràcter del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Singularitats (3,4Mb)
 • Les vinyes penedesenques
 • Àrees industrials, logístiques i comercials
 • Fites i fons escènics emblemàtics
 • Skyline de Barcelona
 • Conjunts sobreposats d’infraestructures
  lineals
 • Paisatges de l’agricultura periurbana
 • Paisatges de la transformació urbana
  del litoral
 • Antics paisatges industrials
 • Els eixamples
 • Boscos metropolitans
Bloc 4. Paisatges d'atenció especial (1,6Mb)
 • Mosaic agroforestal del Vallès
 • Vinyes del Penedès
 • Espais agrícoles del Maresme i la Tordera
 • Congost de Montcada
 • Corredor del Llobregat
Bloc 5. Objectius de qualitat paisatgística, criteris i accions (1,4Mb)
Bloc 6. Les unitats de paisatge (15,6Mb)
 • Serres d’Ancosa
 • Montmell
 • Plana del Penedès
 • Valls de l’Anoia
 • Garraf
 • Muntanyes d’Ordal
 • Plana del Garraf
 • Montserrat
 • Pla de Montserrat
 • Vall Baixa del Llobregat
 • Delta del Llobregat
 • Sant Llorenç del Munt i l’Obac - El Cairat
 • Moianès
 • Cingles de Bertí i Gallifa
 • Montseny
 • Xaragalls del Vallès
 • Plana del Vallès
 • Baix Montseny
 • Collserola
 • Serra de Marina
 • Pla de Barcelona
 • Baix Maresme
 • Alt Maresme
 • Baixa Tordera
 • Ardenya-Cadiretes
Bloc 7. Documentació de referència (80Kb)
 

© 2005/2023 Observatorio del Paisaje de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net