Catàleg de paisatge. Terres de l'Ebre

Landscape catalogues

Nogué i Font, Joan; Sala i Martí, Pere; Departament de Territori i Sostenibilitat; Diputació de Tarragona (eds.) (2013). Catàleg de paisatge. Terres de l'Ebre. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. ISBN: 978-84-393-9096-1

Third landscape catalogue of Catalonia finally approved and published in accordance with the European Landscape Convention and dedicated to Terres de l'Ebre. It is organised in eight sections preceded by a foreword. It identifies 19 landscape units, each with a description of the natural and human resources that comprise the landscape, its historical development, current organisation, artistic expression, dynamics, landscape values, the main routes and points to observe and enjoy the landscape, a description of the possible development of the unit, assessment of threats and opportunities, and landscape quality objectives.

Índex

Presentació (0,6Mb)

 • Presentació Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona Joan Nogué, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya
 • Índex

Preàmbul (117Kb)

Bloc 1. El catàleg de paisatge de les Terres de l'Ebre (3,4Mb)

 • Marc legal
 • Els catàlegs de paisatge de Catalunya
 • Procés de participació i consulta pública i social

Bloc 2. El paisatge de les Terres de l'Ebre. Aspectes generals (6,6Mb)

 • Elements naturals
 • Procés històric de poblament i la seva influència sobre el paisatge
 • Paisatge actual i les seves dinàmiques
 • Expressió artística del paisatge
 • Valors en el paisatge
 • Rutes i punts d'observació i gaudi del paisatge
 • Avaluació del paisatge

Bloc 3. El caràcter del paisatge de les Terres de l'Ebre. Singularitats (2,1Mb)

 • Fons escènics i fites
 • Riu Ebre i terrasses fluvials
 • Conreus de secà amb construccions de pedra seca
 • Barrancs i rieres
 • Conreus de cítrics
 • Patrons d'assentament
 • Delta de l'Ebre

Bloc 4. Paisatges d'atenció especial (1Mb)

 • El paisatge del riu Ebre
 • El paisatge de l'olivera
 • El paisatge de la pedra seca
 • El paisatge de la batalla de l'Ebre

Bloc 5. Objectius de qualitat paisatgística, criteris i accions (1,8Mb)

Bloc 6a. Les unitats de paisatge (6,4Mb)

 • Costers de l'Ebre
 • Altiplà de la Terra Alta
 • Serra del Tormo
 • Riberes de l'Algars
 • Serres de Pàndols-Cavalls
 • Cubeta de Móra
 • Baix Priorat
 • Serra de Llaberia
 • Barrufemes
 • Burgans

Bloc 6b. Les unitats de paisatge (5,9Mb)

 • Muntanyes de Tivissa-Vandellòs
 • Serres de Cardó-Boix
 • El Port
 • Plana del Baix Ebre-Montsià
 • Paisatge fluvial de l'Ebre
 • Vessants de Tivenys-coll de l'Alba
 • Litoral del Baix Ebre
 • Serres de Montsià-Godall
 • Delta de l'Ebre

Bloc 7. Mapes (6Mb)

Bloc 8. Documentació de referència (649Kb)