Catàleg de paisatge. Regió Metropolitana de Barcelona

Landscape catalogues

Sala i Martí, Pere; Grau i Oliveras, Jordi; Departament de Territori i Sostenibilitat; Observatori del Paisatge (eds.) (2017). Catàleg de paisatge. Regió Metropolitana de Barcelona. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. ISBN: 978-84-393-9627-7

Fifth landscape catalogue of Catalonia finally approved and published in accordance with the European Landscape Convention and dedicated to Regió Metropolitana de Barcelona. It is organised in seven sections preceded by a foreword. It identifies 25 landscape units, each with a description of the natural and human resources that comprise the landscape, its historical development, current organisation, artistic expression, dynamics, landscape values, the main routes and points to observe and enjoy the landscape, a description of the possible development of the unit, assessment of threats and opportunities, and landscape quality objectives.

Índex

Preàmbul (623Kb)

Bloc 1. El catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona (803Kb)

 • Marc legal
 • Els catàlegs de paisatge de Catalunya
 • Procés de participació i consulta pública i social

Bloc 2. El paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aspectes generals (6,4Mb)

 • Elements naturals
 • Procés històric de poblament i la seva influència sobre el paisatge
 • El paisatge actual i les seves dinàmiques
 • Expressió artística del paisatge
 • Valors en el paisatge
 • Rutes i punts d'observació i gaudi del paisatge
 • Avaluació del paisatge

Bloc 3. El caràcter del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Singularitats (3,4Mb)

 • Les vinyes penedesenques
 • Àrees industrials, logístiques i comercials
 • Fites i fons escènics emblemàtics
 • Skyline de Barcelona
 • Conjunts sobreposats d’infraestructures lineals
 • Paisatges de l’agricultura periurbana
 • Paisatges de la transformació urbana del litoral
 • Antics paisatges industrials
 • Els eixamples
 • Boscos metropolitans

Bloc 4. Paisatges d'atenció especial (1,6Mb)

 • Mosaic agroforestal del Vallès
 • Vinyes del Penedès
 • Espais agrícoles del Maresme i la Tordera
 • Congost de Montcada
 • Corredor del Llobregat

Bloc 5. Objectius de qualitat paisatgística, criteris i accions (1,4Mb)

Bloc 6. Les unitats de paisatge (15,6Mb)

 • Serres d’Ancosa
 • Montmell
 • Plana del Penedès
 • Valls de l’Anoia
 • Garraf
 • Muntanyes d’Ordal
 • Plana del Garraf
 • Montserrat
 • Pla de Montserrat
 • Vall Baixa del Llobregat
 • Delta del Llobregat
 • Sant Llorenç del Munt i l’Obac - El Cairat
 • Moianès
 • Cingles de Bertí i Gallifa
 • Montseny
 • Xaragalls del Vallès
 • Plana del Vallès
 • Baix Montseny
 • Collserola
 • Serra de Marina
 • Pla de Barcelona
 • Baix Maresme
 • Alt Maresme
 • Baixa Tordera
 • Ardenya-Cadiretes

Bloc 7. Documentació de referència (80Kb)