Catàleg de paisatge. Les Terres de Lleida

Landscape catalogues

Nogué i Font, Joan; Sala i Martí, Pere; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (eds.) (2010). Catàleg de paisatge. Les Terres de Lleida. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. ISBN: 978-84-393-8297-3

First landscape catalogue of Catalonia finally approved and published in accordance with the European Landscape Convention and dedicated to Lleida and its surroundings. It is organised in eight sections preceded by a foreword. It identifies 22 landscape units, each with a description of the natural and human resources that comprise the landscape, its historical development, current organisation, artistic expression, dynamics, landscape values, the main routes and points to observe and enjoy the landscape, a description of the possible development of the unit, assessment of threats and opportunities, and landscape quality objectives.

Índex

Presentació (1Mb)

 • Presentació Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya Joan Nogué, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya
 • Índex
 • Preàmbul

Bloc 1. El catàleg de paisatge de les Terres de Lleida (2Mb)

 • Marc legal
 • Els catàlegs de paisatge de Catalunya
 • Procés de consulta i participació pública i social

Bloc 2 . El paisatge de les Terres de Lleida. Aspectes generals (11Mb)

 • Elements naturals
 • Procés històric de poblament i la seva influència sobre el paisatge
 • Paisatge actual i les seves dinàmiques
 • Amenaces i oportunitats

Bloc 3. El caràcter del paisatge de les Terres de Lleida. Singularitats (10Mb)

 • Fons escènics i fites
 • Tossals
 • Paisatges fluvials
 • Zones estepàries
 • Conreus d'olivera, ametller i vinya
 • Regadiu
 • Horta
 • Construccions defensives
 • Nuclis encimbellats i alineats en vall
 • Boira

Bloc 4. Paisatges d'atenció especial (2Mb)

 • Parc Fluvial del Segre
 • Horta de Lleida
 • Nous regadius
 • Eix d'infraestructures

Bloc 5. Objectius de qualitat paisatgística, criteris i accions (3Mb)

Bloc 6. Unitats de paisatge (18Mb)

 • Montsec
 • Vall de Rialb
 • Segre mitjà
 • Serrats de Sanaüja i Llanera
 • Vall del Llobregós
 • Alt Sió
 • Costers de la Segarra
 • Secans de Belianes i d'Ondara
 • Garrigues baixes i vall del Corb
 • Garrigues altes
 • Costers de l'Ebre
 • Paisatge fluvial del Segre
 • Baix Segrià
 • Regadius del canal d'Aragó i Catalunya
 • Plana d'Almenar i Alguaire
 • Horta de pinyana
 • Plana d'Algerri-Balaguer
 • Aspres de la Noguera
 • Baix Sió
 • Serres de Bellmunt i Almenara
 • Plana d'Urgell
 • Secans d'Utxesa

Bloc 7. Mapes (6Mb)

Bloc 8. Documentació de referència (2Mb)