Catàleg de paisatge. Camp de Tarragona

Landscape catalogues

Nogué i Font, Joan; Sala i Martí, Pere; Departament de Territori i Sostenibilitat; Associació Empresarial Química de Tarragona (eds.) (2012). Catàleg de paisatge. Camp de Tarragona. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. ISBN: 978-84-393-8930-9

Second landscape catalogue of Catalonia finally approved and published in accordance with the European Landscape Convention and dedicated to Tarragona and its surroundings. It is organised in seven sections preceded by a foreword. It identifies 29 landscape units, each with a description of the natural and human resources that comprise the landscape, its historical development, current organisation, artistic expression, dynamics, landscape values, the main routes and points to observe and enjoy the landscape, a description of the possible development of the unit, assessment of threats and opportunities, and landscape quality objectives.

Índex

Presentació (1,9Mb)

 • Presentació Lluís Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya Joan Pedrerol, president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona Joan Nogué, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya
 • Índex

Preàmbul (962,8Kb)

Bloc 1. El catàleg de paisatge del Camp de Tarragona (1,79Mb)

 • Marc legal
 • Els catàlegs de paisatge de Catalunya
 • Procés de participació i consulta pública i social

Bloc 2 . El paisatge del Camp de Tarragona. Aspectes generals (5,61Mb)

 • Elements naturals
 • Procés històric de poblament i la seva influència sobre el paisatge
 • Paisatge actual i les seves dinàmiques
 • Expressió artística del paisatge
 • Valors en el paisatge
 • Amenaces i oportunitats

Bloc 3. El caràcter del paisatge del Camp de Tarragona. Singularitats (3,54Mb)

 • Fons escènics i fites
 • Costers de vinya
 • Trilogia mediterrània
 • Avellaner
 • Garrofer
 • Planes cerealístiques
 • Paisatges espirituals
 • Castells del Gaià
 • Patró d'assentaments
 • El paisatge romà de l'Ager Tarraconensis

Bloc 4. Paisatges d'atenció especial (2,86Mb)

 • Paisatge d'atenció especial del garrofer
 • Paisatge d'atenció especial de la perifèria de Tarragona
 • Paisatge d'atenció especial de l'avellaner
 • Paisatge d'atenció especial de la façana litoral del Tarragonès-Penedès

Bloc 5. Objectius de qualitat paisatgística, criteris i accions (4,97Mb)

Bloc 6a. Les unitats de paisatge (8,7Mb)

 • Alt Gaià
 • Baixa Segarra
 • Garrigues Baixes i Vall del Corb
 • Conca de Poblet
 • Muntanyes de Prades
 • la Mussara
 • Vall del Silenci
 • Garrigues Altes
 • Montsant
 • Serra del Tormo

Bloc 6b. Les unitats de paisatge (5,8Mb)

 • Priorat històric
 • Baix Priorat
 • Serra de Llaberia
 • Muntanyes de Tivissa-Vandellòs
 • Plana de l'Hospitalet de l'Infant
 • Escornalbou-Puigcerver
 • Conca d'Alforja - Vilaplana
 • Plana del Baix Camp
 • Litoral del Camp
 • Reus - Tarragona

Bloc 6c. Les unitats de paisatge (5,3Mb)

 • Camps del Francolí
 • Plana de l'Alt Camp
 • Baix Gaià
 • Massís de Bonastre
 • Camps de Santes Creus
 • el Montmell
 • Plana del Baix Penedès
 • Litoral del Pendedès
 • Garraf

Bloc 7. Documentació de referència (1Mb)