Landscape calendar

El paisatge i el color. Percepció, significats i intervenció

05/04/2024
Espai Cràter in Olot

Inscription: free but mandatory. Please send and email to inscripcio@catpaisatge.net.

Organized by: Landscape Observatory of Catalonia