Dossier
Paisatges Sonors

Presentació

El present dossier és un recull dels principals webs sobre iniciatives, projectes, institucions, entitats i grups d'investigació vinculats a paisatges sonors de Catalunya, l'Estat espanyol i la resta del món.

El paisatge s'ha relacionat amb el sentit de la vista, però l'oïda, l'olfacte, el gust o el tacte poden arribar a ser tant o més determinants que el mateix sentit de la vista a l'hora de percebre i viure un determinat paisatge. El so d'un lloc configura la seva identitat i és una dimensió essencial del seu paisatge. Un bosc, una plaça o una festa tenen sons característics que els defineixen i diferencien d'altres entorns similars. Es pot dir que un paisatge sonor és el so (o entorn sonor) d'un paisatge determinat en un moment determinat. De la mateixa manera que el paisatge està en constant evolució, els paisatges sonors també varien al llarg del temps, i a vegades són el reflex d'un instant irrepetible. L'enregistrament de sons afavoreix la preservació i difusió del patrimoni sonor així com el seu ús com a recurs educatiu i, fins i tot, com a recurs de promoció turística, ja que permet conèixer i explicar un entorn d'una manera diferent.

foto_pres2.jpg

El present dossier té els següents objectius:

  1. Difondre el coneixement en relació als paisatges sonors.
  2. Recollir, classificar i ordenar la principal informació sobre paisatges sonors d'arreu del món present a Internet, que ara es troba dispersa i fragmentada, per facilitar-ne la consulta.
  3. Esdevenir un espai de referència sobre paisatges sonors per a persones especialitzades i per al públic en general interessat.

Aquest dossier té el seu origen en una jornada organitzada per l'Observatori del Paisatge de Catalunya, la Fundació Bosch i Gimpera/Universitat de Barcelona i l'Obra Social de Caixa de Catalunya el mes de novembre de 2008 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La informació obtinguda a la jornada s'ha ampliat, actualitzat i adaptat en forma de dossier digital. Pel seu elevat interès, el dossier també recull els textos de les ponències inaugural i de clausura de la jornada.

Escoltar les veus del món Jordi Pigem (320 KB)
Dibuixant paisatges als núvols Carme Pardo Salgado (293 KB)

Cal fer notar que només s'han inclòs els projectes, les institucions, els centres i les iniciatives que tenen un web actiu. Malauradament, aquest criteri exclou de manera inevitable altra informació sobre la temàtica dels paisatges sonors de gran interès, però que no és consultable per Internet.

L'Observatori del Paisatge agrairia a qualsevol persona que consulti aquest dossier que fes arribar els suggeriments que cregui oportuns. Aquesta és la millor manera de completar una informació que no aspira a ser exhaustiva.

L'elaboració d'aquest dossier ha comptat amb la col·laboració d'Andrea Manenti i de PaisatgesonorUB del Laboratori d'Art Sonor de la Universitat de Barcelona.