Dossier
Jardins

Presentació

El present dossier és un recull dels webs sobre jardins històrics, jardins botànics i institucions i entitats dedicades al món del jardí a Catalunya, l'Estat espanyol i la resta del món.

foto_pres1.jpg

Un jardí històric és, segons la definició proposada per la Carta de Florència (1981), redactada pel Comité Internacional de Jardins Històrics (ICOMOS-IFLA) i impulsada per la UNESCO: "una composició arquitectònica i vegetal que, des del punt de vista de la història o de l'art, té un interès públic i com a tal està considerat com un monument". En aquest sentit, un jardí històric és un paisatge cultural reduït, modelat per la mà de l'ésser humà, que s'ha mantingut al llarg del temps fins arribar als nostres dies, i al qual l'hi atribuïm un significat social, històric o artístic rellevant. Més enllà d'aquesta definició sintètica, la Carta de Florència atribueix una dimensió transcultural als jardins històrics. En efecte, els jardins històrics són: "l'expressió de les estretes relacions entre la civilització i la naturalesa, un lloc pel gaudi, propici a la meditació o el somni. El jardí assoleix així el sentit còsmic d'una imatge idealitzada del món, un "paradís" en el sentit etimològic del terme, però que dóna testimoni d'una cultura, d'un estil, d'una època i a vegades de l'originalitat d'un creador".

La legislació catalana, espanyola i internacional en matèria de patrimoni inclouen entre les seves figures de màxima protecció els jardins històrics. Sota aquesta catalogació s'inclouen, generalment, tres tipus d'espais bàsics: els jardins privats, els jardins botànics i els parcs urbans.

foto_pres2.jpg

Els jardins botànics són institucions habilitades amb l'objectiu d'estudi, conservació i divulgació de la diversitat vegetal, de manera que exhibeixen col·leccions de plantes vives. De manera coherent amb aquest objectiu centrat en la recerca i la divulgació, els jardins botànics també solen custodiar col·leccions documentals com herbaris, biblioteques especialitzades, i altres mostres museogràfiques relacionades amb la botànica o la biologia. Molts dels jardins botànics més importants del món contenen recreacions de paisatges d'estils i èpoques diverses, així com edificis, palaus o elements arquitectònics singulars, com hivernacles monumentals, que reflexen la seva dilatada història i els converteixen en jardins històrics.

Tots aquests espais distingits, modelats i transformats en extrem per la humanitat i on la vegetació és l'element de composició principal, constitueixen un patrimoni inherent a les nostres ciutats, modelen el seu paisatge i contribueixen a la millora de la qualitat de vida dels seus habitants. Els jardins són avui àmbits amb un significat cultural notable i d'obligada cessió per a les generacions futures. En aquest sentit, la catalogació, conservació i promoció dels jardins per apropar-los al públic és un compromís social de primer ordre.

foto_pres3.jpg

El present dossier té els següents objectius:

  1. Difondre els jardins històrics, jardins botànics i els principals parcs amb interès històric de Catalunya que disposen de web actiu.
  2. Recollir, classificar i ordenar la principal informació sobre jardins d'arreu del món present a Internet, que ara es troba dispersa i fragmentada.
  3. Possibilitar una consulta ordenada a l'usuari dels principals jardins del món, entitats i institucions relacionades amb la matèria.
  4. Esdevenir un espai de referència sobre la temàtica dels jardins per a persones especialitzades i per al públic en general interessat.

Cal fer notar que només s'han inclòs les institucions, centres i iniciatives que tenen un web actiu. Malauradament, aquest criteri exclou de manera inevitable altra informació sobre la temàtica dels jardins històrics i dels jardins botànics de gran interès, però que no és consultable des del web.

L'Observatori del Paisatge agrairia a qualsevol persona que consulti aquest dossier que fes arribar els suggeriments que cregui oportuns. Aquesta és la millor manera de completar una informació que no aspira a ser exhaustiva.

L'elaboració d'aquest dossier ha comptat amb la col·laboració de Jordi Díaz Callejo