Web de l'Observatori del Paisatge

L'estudi

Equip

L'equip de PaHisCat està dirigit per Jordi Bolòs, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de Lleida, sota la coordinació de l'Observatori del Paisatge de Catalunya.

L'equip disposa d'un nombrós grup de col·laboradors tant de la Universitat com externs, format per historiadors, geògrafs, documentalistes o experts en sistemes d'informació geogràfica.

PaHisCat estudia el passat per tal de planificar millor el futur. PaHisCat és un projecte pilot iniciat l'any 2011 sobre l'evolució històrica del paisatge que pretén identificar, documentar, entendre, cartografiar i difondre les traces del passat (camins, parcel·les, masos, canals, etc.) que són visibles en quatre dels 135 paisatges contemporanis de Catalunya, definits a través dels catàlegs de paisatge, així com donar pautes per al planejament territorial i sectorial, des d'una perspectiva de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Els quatre paisatges són Horta de Pinyana, Conca de Poblet, Terraprims i Vall Cerdana. El projecte PaHisCat ha estat elaborat per mitjà de la col·laboració entre el Departament d'Història de la Universitat de Lleida i l'Observatori del Paisatge de Catalunya.

L’any 2015 PaHisCat es va aplicar a la comarca del Priorat amb el suport de la Diputació de Tarragona, com a document de base de la candidatura “Priorat-Montsant-Siurana, Paisatge agrícola de muntanya mediterrània” a Patrimoni Mundial de la UNESCO.

Finalitats

Les principals finalitats que persegueix PaHisCat són:

 • Contribuir a la comprensió del paisatge com una realitat formada al llarg dels segles, per les diverses generacions que hi han viscut.
 • Aportar un instrument per a poder gestionar i ordenar el territori.
 • Esdevenir una eina de gestió i planificació per als professionals que treballen en projectes relacionats amb el paisatge, el territori i el patrimoni.
 • Disposar d'una informació que permeti donar més valor al territori, com a realitat patrimonial.
 • Aportar coneixement sobre els canvis esdevinguts en el territori durant diverses èpoques del nostre passat, i poder aprendre la història de Catalunya per mitjà del paisatge.
 • Contribuir a l'elaboració d'una metodologia per a la caracterització històrica dels paisatges que pugui ser la base per a altres projectes futurs.

PaHisCat és un projecte al servei de la recerca històrica i al servei de totes les institucions i dels particulars que en puguin fer ús o que els interessi conèixer la història dels paisatges de Catalunya. PaHisCat pretén ser una referència a partir de la qual esperonar projectes semblants en altres parts del territori.

Què més permet PaHisCat?

Algunes de les possibilitats que ofereix PaHisCat són les següents:

 • Relacionar els llocs de poblament i els jaciments amb un paisatge del passat, que es pot datar i en bona part conèixer.
 • Situar un percentatge de camins molt alt en un període del passat. Alhora, poder assegurar que han estat usats al llarg de molts segles i per moltes generacions, abans que l'actual.
 • Assegurar que molts camps presents en els paisatges actuals han estat treballats generació rere generació i que ja existien almenys fa dos mil anys.
 • Datar séquies i sistemes hidràulics que encara existeixen actualment.
 • Relacionar elements del paisatge entre ells, fet que permet datar camins, camps, séquies, llocs de poblament, etc.
 • Entendre millor el significat dels topònims, ja que són un element més del paisatge històric.
 • Relacionar el paisatge amb les societats que han viscut en cada moment de la història. El paisatge és la suma d'unes herències i d'unes necessitats noves que s'han creat en cada període del passat.

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net