Web del Observatorio del Paisaje

Informació a la premsa

REGRESAR

10 de Enero de 2018

Més zones verdes i de gaudi ciutadà, i unificació d'espais i usos en la reforma de les places de l'Auditori i la Panera

Els guanyadors del projecte Espais Singulars són Isabel Bennasar amb la proposta “Liaisons” per a la Plaça de l’Auditori i Ramon Padulles amb la proposta “Espais Alliberats” per a la Plaça de la Panera.

La Mañana - [Crónica]

Foto
Foto
Foto

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat del tinent d’alcalde i regidor d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, i pel membre de la Junta del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, Ramon Llobera, han fet públics avui els guanyadors del projecte Espais Singulars per a la reforma de la Plaça de l’Auditori i la reforma de la Plaça de la Panera. Isabel Bennasar, amb la proposta “Liaisons”, ha estat l’escollida per a la reforma de la Plaça de l’Auditori-Plaça Josep Prenafeta. L’arquitecte Ramon Padulles, amb la proposta “Espais Alliberats”, ha estat el guanyador de la reforma de la Plaça de la Panera.El paer en cap ha explicat que “els dos projectes guanyadors donen resposta a les necessitats i reivindicacions dels veïns i veïnes dels barris”. Segons l’alcalde, la plaça de l’Auditori havia de resoldre un tema estètic i funcional com la connexió amb el Turó de la Seu Vella de Lleida i les necessitats d’aparcament que tenen els comerciants de la zona. Per la seva banda, la Plaça de la Panera havia de resoldre la connexió dels equipaments i els elements patrimonials existents a l’entorn de la plaça. “Els dos projectes guanyadors donen resposta a aquestes necessitats”, ha remarcat Àngel Ros, qui també ha agraït tots els gabinets d’arquitectura que han presentat projectes en aquesta iniciativa, així com al Col·legi d’Arquitectes i als veïns i veïnes de Lleida que han participat en l’important procés participatiu que s’ha dut a terme.Fèlix Larrosa ha explicat que amb la reforma d’aquestes dues places es generaran nous espais lliures per al gaudi de la ciutadania i es recuperaran espais per al gaudi de tothom. Larrosa també ha volgut assenyalar que, en el cas de la reforma de la Plaça de l’Auditori es crearan fins a 63 noves places d’aparcament en els carrers adjacents a l’equipament.Finalment, el representant de la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha definit com a exemplar la col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida, a través de la Fundació del Paisatge Urbà, i el Col·legi d’Arquitectes. “Els projectes guanyadors resolen les inquietuds que hi havia en aquestes dues places i, sense dubte, milloraran la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Lleida”.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE GUANYADOR DE LA PLAÇA AUDITORI -JOSEP PRENAFETAL'espai de la plaça ha d’esdevenir accés i façana de l’Auditori unificant el conjunt d’espais adjacents existents i millorant la relació amb el sistema d’espais lliures del Turó de la Seu Vella. La proposta guanyadora té 3 àmbits d’actuació principals:1-La reurbanització de la plaça de l’Auditori: Es prioritza la plaça com a eix cívic, d’accés a l’auditori amb zones arbrades, amb espais de joc infantils i àrees d’estada.2-La incorporació del carrer La Parra com a extensió de la plaça: Es proposa la calçada continua del carrer a la zona de contacte amb la plaça, prioritzant els vianants, per poder lligar la plaça amb el Turó. Es crea un eixamplament de les voreres que incorpora arbrat i arbustiva, i connecta la plaça amb l'espai del Turó.3-Creació d'una nova connexió amb el Turó de la Seu Vella de Lleida: Es proposa refer el paviment de pedra a la façana de l'Auditori. Les franges de lloses de pedra de gran especejament, s'estenen en direcció a la plaça fins a trobar una àrea de sauló.Es preveu la creació d'una zona arbrada, dotada de mobiliari per fer-la utilitzable com a espai d'estada agradable, que tant pugui ser utilitzat com a espai lligat a l'ús de l'auditori com a espai d'ús més veïnal lligat als carrers de l'entorn.S'elimina l'àrea d'aparcament existent creant noves zones d'aparcaments properes. Es proposa fer continua amb prioritat per a vianants al carrer la Parra en contacte amb la nova plaça de l'auditori. S'habilitarà una zona per l'encotxament i desencotxament lligat a l'ús de l'Auditori.La vegetació de la plaça ve caracteritzada per la relació amb el Turó de la Seu Vella de Lleida, incorporant el pi blanc i l’alzina i taques d'arbustiva en parterres a la zona d'accés a les rampes amb llentiscle, aladern i salat blanc, acompanyats amb plantes aromàtiques com el romaní i l'espígol.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE GUANYADOR DE LA PLAÇA DE LA PANERAL'espai de la plaça de la Panera proposa una concepció de centralitat posant en valor els elements històrics i patrimonials com l'Església de Sant Martí i La Panera, tot incorporant els usos de l'Orfeó Lleidatà.El projecte proposa conformar uns àmbits espaials articulats per unes àrees de talussos vegetals que resolen els salts topogràfics existents i permeten plantejar un espai continu sense obstacles ni barreres arquitectòniques.Es tracta d'un espai adreçat al trànsit de les persones, eliminant l'accés rodat del carrer Jaume I convertint el carrer Sant Martí en un vial de prioritat invertida. La proposta inclou millores en les condicions de mobilitat i accessibilitat dels vianants, s'optimitzen els fluxos i les relacions entre equipaments i es garanteix la connexió i permeabilitat de La Panera amb els Jardins de Santa Cecilia, entre altres espais públics de l'entorn.La superfície es materialitza combinant àrees de paviments continus i de lloses de pedra natural.Els talussos es conformen amb arbrat autòcton i espècies d'arbustives i gramínies que aportaran diverses textures, colors i olors en funció de l'estació de l'any. El talús que diferencia els dos àmbits principals es resoldrà amb vegetació més baixa que permeti la integració de grades configurant àrees d'activitat.En relació al mobiliari urbà es proposen unes bancades lineals pètries que confinen els talussos vegetals amb la finalitat d'alliberar l'espai resultant de la plaça per afavorir-ne la flexibilitat d'usos i activitats que s'hi puguin dur a terme.Programa Espais SingularsA la ciutat i l’horta de Lleida hi ha diferents espais amb potencialitats desaprofitades, com la plaça de l’Auditori o la plaça de la Panera, on són necessàries intervencions urbanístiques per a la seva regeneració i millora i augmentar així la qualitat de vida de les persones. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Lleida, a través de la Fundació del Paisatge de Lleida, ha creat el programa Espais Singulars. Es vol aconseguir espais públics vius i útils adequats a les necessitats de la ciutadania. Per aquest motiu, la primera fase del programa ha consistit en un procés participatiu en què els ciutadans poden aportar idees i propostes que es tindran en compte en el projecte de millora de la plaça.El programa Espais Singulars s’ha desenvolupat en dues fases. La primera van ser els tallers participatius a la ciutadania (es van fer al juny 2017) i, la segona, el concurs d’idees públic per la reforma de les places.Dins d’aquest concurs va haver una primera fase en que en total es van presentar 25 propostes en el cas de l’Auditori i el Jurat del concurs en van seleccionar 5 per passar a la següent fase (la segona fase del concurs). En el cas de de la Plaça de la Panera, es van presentar 20 propostes i 4 d’elles van ser seleccionades per la segona fase del concurs.Els seleccionats per la segona fase van tenir fins al 17 de novembre per presentar les seves propostes i, del material presentat, se’n va fer una exposició del 22 al 29 de novembre (a l’Auditori pel cas de la plaça de l’Auditori i a l’Orfeó Lleidatà per les de la Panera). En aquestes exposicions es va donar la possibilitat que la ciutadania puntués les propostes i fessin les observacions que consideressin oportunes.El jurat va puntuar les propostes en funció dels criteris descrits a les bases del concurs i va declarar els guanyadors, a qui se’ls hi farà l’encàrrec de la redacció del projecte bàsic i d’execució de reforma i millora de l’àmbit. Les obres es realitzaran durant l’any 2018.La presentació dels guanyadors ha comptat amb l’assistència dels tinents d’alcalde Montse Parra i Joan Gómez, així com els presidents de les Associacions de Veïns de l’Ereta, de Jaume I, de Noguerola, entre altres representants d’entitats i associacions.


© 2023 Observatorio del Paisaje de Cataluña | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net