Web del Observatorio del Paisaje

Informació a la premsa

REGRESAR

19 de Abril de 2016

22 accions per a un millor paisatge el 2020

Entre els projectes hi ha impulsar una llei de conservació del medi natural i una altra d'avaluació ambiental de plans i programes.

ANA Ara Andorra - (Andorra) [Crónica]

Foto

Un moment de la presentació de les accions previstes fins al 2020 / M.F. (ANA)

L'Estratègia Nacional del Paisatge, aprovada l'any 2011, ha suposat la implementació d'un pla d'accions per al període 2011-2016. Ara s'han marcat nous objectius per al període 2016-2020, concretament 22, que han estat presentats aquest dimarts al matí als agents implicats. "L'objectiu principal és millorar la qualitat del paisatge", tal com ha posat en relleu la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, tenint en compte que es tracta d'un actiu molt important, tant per als visitants com per als ciutadans del país. Molts dels objectius requeriran d'una feina transversal no només entre el Govern sinó també amb les administracions comunals i les empreses i els ciutadans. Així, entre altres, es preveuen canvis legislatius i normatius. D'aquesta manera, tal com ha detallat el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, es preveu redactar i tramitar la llei de conservació del medi natural, i a més a més, també es vol impulsar una llei d'avaluació ambiental dels plans i programes urbanístics. Pel que fa al punt de vista normatiu, els objectius passen per impulsar una normativa de control de la contaminació lumínica, que tingui en compte diferents llindars segons les zones i també actualitzar l'actual normativa de contaminació acústica, ja que l'actual és del 1996, i cal adaptar-la als diferents cadastres sonors, incloent, també, les diferents zones. Sobre aquests aspectes, Rossell ha comentat que es vol impulsar, també un pla que ordeni la senyalització i publicitat a tot el país perquè sigui més homogènia pel que fa, per exemple a les dimensions. S'ha fet un inventari, no complet però "força exhaustiu" que ha detectat uns 1.600 panells a tot el país. Rossell ha posat en relleu el fet que a través de les fotodenúncies que els ciutadans han fet arribar a l'Administració i que serveixen per detectar punts negres, s'han localitzat 106 llocs on actuar i se n'han resolt 84. Els tècnics del ministeri també duen a terme inspeccions que serveixen per detectar punts negres, dels quals se n'han identificat 344, 166 dels quals ja estan resolts. Davant aquestes dades, la ministra ha destacat que és evident que els entorns "urbans i les zones industrials" i els voltants de les carreteres serà on caldrà incidir, per continuar resolent aquests punts negres. Tal com ha detallat la cap de l'Àrea de Paisatge i Biodiversitat, Anna Moles, s'han fixat accions per a set objectius, el primer dels quals és el paisatge d'alta muntanya de qualitat i ben conservat i on es preveu fer un pla de gestió per a les molleres. Pel que fa al segon objectiu, uns paisatges rurals revalorats, es preveu la redacció del reglament sobre bones pràctiques agrícoles i ramaderes per al manteniment de la biodiversitat, potenciar els productes autòctons o el pla de recerca per a nous cultius. A més, per assolir l'objectiu sobre els paisatges urbans de qualitat, ben delimitats i acollidors es preveu introduir el paisatge en la planificació urbanística i sectorial a través, per exemple, del Pla sectorial d'infraestructures verdes o impulsar un projecte de millora de les zones industrials. Pel que fa a l'objectiu d'unes carreteres més integrades, es vol fer un treball de diagnosi i tirar endavant un catàleg de solucions per a una millor integració. Quant a l'objectiu de tenir unes infraestructures turístiques de qualitat, es vol continuar la feina per a la integració paisatgística ja s'ha començat amb les estacions d'esquí. Un altre objectiu preveu un turisme diversificat i que conegui el paisatge i en aquest apartat les accions que s'han previst són: fer propostes al voltant dels refugis, especialment dels lliures, per al foment d'aquesta xarxa; una millor definició de les bordes com a allotjament turístic; impulsar un segell de qualitat paisatgística per al país i continuar utilitzant el paisatge per a la promoció del Principat. Per l'últim, pel que fa a l'objectiu d'una població que coneix i estima el paisatge, es preveu una millora dels programes educatius per fomentar-ne el coneixement; sensibilitzar els adults i també el disseny d'un grau universitari sobre el paisatge.


© 2023 Observatorio del Paisaje de Cataluña | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net