Web del Observatorio del Paisaje

Informació a la premsa

REGRESAR

31 de Octubre de 2014

Sis accions reforçaran els lligams transfronterers de la vall de la Cerdanya

Es faran jornades formatives, s'elaborarà un web divulgatiu i s'identificaran els punts d'observació del paisatge per donar-los valor.

Diari de Girona - [Crónica]

El director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, i el director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, Joan Nogué, van presentar sis accions que es faran durant el 2015 en el marc del Pla transfronterer de paisatge de la Cerdanya, que s'impulsa juntament amb el Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans i el Consell Comarcal de la Cerdanya, entre altres institucions i entitats de la Cerdanya.

Entre aquestes accions conjuntes hi ha la realització d'un document d'orientacions pràctiques transfronterer que servirà per donar recomanacions sobre un aspecte particular del paisatge que es concretarà en funció dels resultats de la consulta ciutadana que s'està duent a terme.

En segon lloc, també es faran accions formatives i jornades educatives transfrontereres destinades al públic en general i als agents del territori, amb l'objectiu de promocionar el manteniment dels elements característics del paisatge tradicional.
La tercera acció prevista serà l'ampliació de la Wikipedra, una web participativa, depenent de l'Observatori, que inventaria el patrimoni de la pedra seca a Catalunya gràcies a les aportacions dels ciutadans.

També es realitzarà un mapa de paisatge transfronterer. Actualment, ja existeix una cartografia de diagnosi i objectius paisatgístics a nivell tècnic. Ara es completarà amb les aportacions que es recullin a la consulta i l'aprofundiment de l'anàlisi en el marc del pla per elaborar un document útil per a la planificació i consultable per la ciutadania.

També s'elaborarà un web divulgatiu sobre el paisatge transfronterer de la Cerdanya amb el públic general com a destinatari i que permetrà donar accés a tots els documents elaborats.

I finalment, també es farà una identificació i valorització de punts d'observació del paisatge de la Cerdanya, a banda i banda de la frontera i incorporant els resultats de la consulta. Aquesta acció es complementarà amb l'edició d'un material divulgatiu amb pautes d'ordenació del paisatge entorn de cada mirador i dels espais visibles des d'aquests punts.

© 2023 Observatorio del Paisaje de Cataluña | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net