Web del Observatorio del Paisaje

Informació a la premsa

REGRESAR

12 de Mayo de 2013

El paisatge és l'eix d'un pla transfronterer per al desenvolupament de la Cerdanya

L'Observatori del Paisatge de Catalunya impulsa una iniciativa que persegueix la promoció social i econòmica de la zona.

LAURA BUSQUETS Diari de Girona - [Crónica]

Foto

Imatge aèria de la vall cerdana, afectaa pel projecte de desenvolupament transfronterer.

Un projecte transfronterer situa el paisatge com a nucli de desenvolupament social i econòmic de la Cerdanya. El coordinador de l'Observatori del Paisatge, Pere Sala, va explicar que la iniciativa, participada per diferents administracions a banda i banda dels Pirineus, vol establir unes bases de futur que facin augmentar el sentiment de pertinença dels ciutadans a la Vall Cerdana i que es consideri el paisatge com a motor de desenvolupament local i com a base per a l'atracció turística.

Sala també va avançar que tot i que el projecte es troba en una fase inicial, un dels propers passos serà elaborar una cartografia comuna que servirà de base perquè Catalunya i França treballin conjuntament.

LES DIVISIONS DE LA CERDANYA

El paisatge de la Cerdanya està dividit per diversos límits administratius estatals i provincials. El coordinador de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, Pere Sala, va detallar que el projecte, "El paisatge transfronterer de la Cerdanya", té la voluntat de pensar el paisatge i planificar-lo de manera conjunta.

És per això, que les diferents administracions que hi tenen competència han sumat esforços per establir unes bases de futur que posin en valor aquest paisatge transfronterer, entès com un element clau per al seu desenvolupament.

Les administracions que hi participen són el Consell Comarcal de la Cerdanya, la Comunitat de Comuns Pirineus-Cerdanya, l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial Pirineus-Cerdanya (AECT), el Parc Natural Regional del Pirineu Català i l'Observatori del Paisatge de Catalunya.

Les entitats, amb el suport de l'Ajuntament de Llívia, el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i amb el finançament del projecte Eurocat, han editat un document que destaca els valors paisatgístics de la Cerdanya a banda i banda de la frontera i esbossa el pla de treball a seguir.

FULL DE RUTA DEL PROJECTE

Sala va explicar que després de l'elaboració del document base, els propers passos a seguir es concreten en tres propostes. En primer lloc es definirà un glossari per posar en comú "la manera d'explicar i d'entendre els elements del paisatge", per intentar trobar "un llenguatge comú o equivalent a l'hora d'explicar-nos".

En segon lloc, es definirà clarament quin és el perímetre d'actuació del projecte. Sala va assenyalar que, per exemple, en el cas català, "el perímetre no és equivalent a tota la Cerdanya entesa com a comarca".

L'última de les propostes és elaborar una cartografia comuna. Per Sala es tracta d'una qüestió "fonamental", perquè a banda i banda dels Pirineus existeixen mapes que expliquen de manera diferent els valors, les dinàmiques i les oportunitats en l'àmbit del paisatge que té aquest territori. L'objectiu, doncs, és posar-los en comú i que serveixin de base per treballar de manera conjunta.

El projecte vol esdevenir un instrument de coneixement de la zona, però també d'acció, de sensibilització i de compromís. Sala va manifestar que és per això que, a partir d'aquí, la iniciativa permetrà establir recomanacions i propostes concretes de millora i promoció del paisatge dirigides als ajuntaments i a les entitats de la comarca, partint de la base que és un factor clau per al seu desenvolupament i per enfortir la consciència de pertànyer a un lloc i a un paisatge comú, perquè, segons Sala, "el paisatge no entén de fronteres".

© 2023 Observatorio del Paisaje de Cataluña | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net