Web del Observatorio del Paisaje

Informació a la premsa

REGRESAR

6 de Marzo de 2013

El patrimoni de Manresa inclou 350 elements singulars

Manresa presenta un pla de protecció del patrimoni que servirà de referència a la resta de Catalunya.

Manresainfo.cat - [Crónica]

Foto

Presentació del PEUPM aquest dimecres a la sala de premsa de l'Ajuntament. Foto: AjM

Aquest dimecres s'han presentat els detalls del Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM), que s'explicarà dissabte en una jornada que es farà a l'Auditori de la Plana de l'Om.

L'aprovació per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya del Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM) , aquest desembre, dota la ciutat d'un instrument de planejament que suposa una millora de protecció del patrimoni respecte a l'antic catàleg i pla especial de l'any 1985.

El PEUPM, que s'ha presentat en detall, ha esdevingut a més a més un document de referència després que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat l'ha assumit com a model per desenvolupar plans de protecció del patrimoni a la resta de municipis de Catalunya.

En la presentació del Pla així com de la jornada de difusió que es farà aquest dissabte han intervingut avui el regidor d'Urbanisme i Paisatge, Ramon Bacardit; el director de l'equip redactor del PEUPM, Antoni Vilanova; el delegat del Bages-Berguedà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Enric Massana; i la Cap dels Serveis del Territori de l'Ajuntament de Manresa, Maria Àngels Clotet.

El regidor ha valorat el patrimoni manresà com un "conjunt no espectacular, però si prou important al que se li ha de donar el valor i l'estimació que es mereix". En aquest sentit, ha seguit el regidor, "el compromís de l'administració és posar les eines per tal que els particulars puguin portar a terme les rehabilitacions necessàries".

Bacardit ha destacat que aquest "és un pla molt ampli perquè incorpora elements paleontològics i geològics" i ha felicitat el director de l'equip redactor del PEUPM, Toni Vilanova i els serveis tècnics municipals que han intervingut en el projecte.

LES NOVETATS DEL PEUPM

El PEUPM aprovat definitivament suposa una millora en la protecció del patrimoni de la ciutat que incorpora un sèrie de novetats respecte l'antic planejament patrimonial, com és la creació d'una Comissió Municipal de Patrimoni, que es formalitzarà properament i que estarà formada per un equip tècnic dels serveis municipals de territori i urbanisme i per un grup ampli on hi tinguin representació les entitats i institucions de la ciutat que intervenen activament en la preservació del patrimoni.

Per la seva banda, el director del projecte, l'arquitecte Antoni Vilanova ha explicat els detalls, el contingut i les novetats tècniques i conceptuals que el pla especial ha incorporat.

Aquestes novetats són l'ampliació de l'àmbit de protecció a tot el terme municipal, la millora del tractament que reben el patrimoni industrial i el paisatgístic; l'augment del nombre d'edificis protegits, sobretot els construïts a partir dels anys 40 del segle passat; i la incorporació de mesures protectives, també en relació al patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic.

Vilanova ha explicat que una de les característiques que aporta aquest pla especial és la composició multidisciplinar del seu equip redactor, a diferencia del pla del 1985 on l'equip que el va redactar era molt més reduït. Aquest fet ha "dotat al document de més riquesa, ja que no només s'ha contemplat el punt de vista arqui tectònic, sinó que al haver-hi especialistes de diferents àmbits, s'han afegit molts més elements i noves visions patrimonials".

A més, és un document molt més curós en la descripció de les intervencions més adequades en cada cas i estableix un protocol d'actuació que ha de servir de guia per a totes les parts implicades, per tant, es tracta d'un instrument de gestió que permet fer compatible la protecció de l'element singular (edifici, espai urbà o rural...) amb la seva adequació a nous usos, i a noves necessitats.

El director del PEUPM també ha valorat "l'elaboració de les fitxes de catalogació en un format que facilita l'accés de la informació al públic, així com l'ús de bases cartogràfiques que permet veure el creixement de la ciutat en els últims anys". Tot plegat, segons Vilanova, fan d'aquest instrument "una eina de consulta, útil i fàcil de cara al ciutadà".

Ajuts per la rehabilitació del patrimoni
Maria Àngels Clotet ha explicat que una altra de les novetats importants que aporta l'aprovació definitiva del PEUPM és una convocatòria pública d'ajuts per a la rehabilitació d'elements d'interès patrimonial "destinada a ajudar els promotors de les rehabilitacions en el cost que representa el manteniment i posada en valor d'aquests elements".

L'obertura de les subvencions, ha manifestat la cap dels Serveis del Territori, es va aprovar en el ple municipal de setembre i els beneficiaris poden ser els propietaris d'un bé catalogat que, a més, han d'haver obtingut una llicència per a la rehabilitació de l'element patrimonial o estar en condicions d'obtenir-la. Els criteris per atorgar la subvenció seran valorats per la Comissió Municipal de Patrimoni i es compta amb una consignació total de 50.000 euros.

Clotet ha expressat que aquesta convocatòria segueix la línia de les polítiques de la Unió Europea que tenen per objectiu generar mecanismes d'implicació del sector privat en la protecció del patrimoni en l'àmbit local.

JORNADA SOBRE EL PATRIMONI

Enric Massana, com a delegat del Bages-Berguedà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, ha destacat" la transversalitat del PEUPM, el que el fa un projecte novedós i digne d'estudi". Segons Massana "és important considerar-lo una prova pilot en el sentit d'establir uns criteris que han de servir per a futurs plans especials".

Per aquest motiu l'Agrupació d'Arquitectes per la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) i la Delegació del Bages-Berguedà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa, han organitzat una jornada sobre patrimoni per tractar les novetats que el PEUPM comporta, així com el seu contingut general i la trajectòria que seguirà a partir d'ara, que inclou la creació de la Comissió Municipal de Patrimoni i la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'elements d'interès patrimonial de Manresa. L'acte tindrà lloc el proper dissabte 9 de març a l'Auditori de la Plana de l'Om, 5.

Igualment, en l'acte s'exposaran els detalls de les dues intervencions arquitectòniques més rellevants dels darrers anys: la rehabilitació del carrer del Balç per allotjar el Centre d'Interpretació, a càrrec de Josep M. Esquius; i la recuperació de la Torre Lluvià, a càrrec de l'arquitecte Pere Santamaria, que explicarà el moment actual dels treballs.

PROGRAMA DE LA JORNADA

9.45 h - Benvinguda a càrrec d'Enric Massana, delegat del Bages-Berguedà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
10.00 h - Presentació del Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa, a càrrec d'Antoni Vilanova, director de l'equip redactor del document; Ricard Torres, cap de la Secció de planejament i Maria Àngels Clotet, cap dels Serve is del territori de l'Ajuntament de Manresa, que presentaran la proposta de creació de la Comissió del Patrimoni de Manresa.
11.00 h - Presentació del Programa d'ajuts municipals per a la rehabilitació d'elements d'interès patrimonial de Manresa, a càrrec de Mercè Argemí, tècnica de patrimoni de la Secció de cultura de l'Ajuntament de Manresa
11.30 h - Presentació de l'estat dels treballs de recuperació de la Torre Lluvià, a càrrec de Pere Santamaria, arquitecte redactor del projecte
12.00 h - Presentació de la intervenció en el Centre d'Interpretació del Carrer del Balç, a càrrec de Josep Maria Esquius, arquitecte autor del projecte
12.30 h - Cloenda a càrrec de Ramon Bacardit, tinent d'alcalde-president de l'Àrea de Territor i i Paisatge de l'Ajuntament de Manresa
13.00 h - Visita al Centre d'Interpretació del Carrer del Balç acompanyats per l'arquitecte Josep Maria Esquius

La jornada és oberta i gratuïta però per a participar a la visita al Centre d'Interpretació del Carrer del Balç (màxim, 40 places) cal formalitzar la inscripció abans del dijous 7 de març a través del correu electrònic de l'AADIPA aadipa@coac.net . Es respectarà rigorosament l'ordre d'inscripció.

Per a resoldre qualsevol dubte o qüestió en relació a la visita, cal contactar amb la Mireia Barnadas i Ribas, secretària tècnica de l'agrupació, a aadipa@coac.net o al telèfon 646 79 29 49.

PROCÉS D'APROVACIÓ DEL PEUPM

L'aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa, aquest desembre, culmina un procés que va començar l'any 2008 amb l'encàrrec fet a l'arquitecte Antoni Vilanova que va dirigir un equip redactor que estava format per Anna Camps, arquitecte, Lluís Virós, Doctor en Geografia i Història, Marc Cucurella, arqueòleg, Ramon Besora, advocat, Eugeni Llaneras, arquitecte col·laborador.

Després d'un llarg procés de diagnosi i redacció de les fitxes i la normativa, el document es va aprovar inicialment per resolució d'alcaldia el 15 de novembre de 2010 i sotmès a informació pública durant un mes.

Un vegada es van respondre els 19 escrits presentats d'al·legacions, dels quals la majoria van ser estimats, i de tenir en compte les prescripcions fetes per diferents organismes (Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, Agència Catalana de l'Aigua, Direcció General d'Arquitectura i Paisatge, etc.), el document del PEUPM va ser aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament de Manresa el 18 d'abril de 2011.

Com determina el procediment establert, a continuació va ser sotmès a l'aprovació de la Comissió d'urbanisme de la Generalitat de Catalunya que, en sessió del 20 de juliol de 2011 va demanar resolució a algunes prescripcions abans de procedir a l'aprovació definitiva.

El nou document que recollia les prescripcions va ser aprovat de nou pel Ple de l'Ajuntament de Manresa en la sessió del 19 de juliol de 2012 i, finalment, ha rebut l'aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central en la sessió de 5 de desembre de 2012, aprovació que ha estat notificada a l'Ajuntament de Manresa el 20 de desembre.

Participació i comunicació en la redacció del PEUPM
Tot aquest procediment de redacció i aprovació del PEUPM s'ha acompanyat d'un procés de participació en el qual han pres part tant ciutadans a títol individual com representants de les entitats i institucions que treballen per la conservació i difusió del patrimoni manresà compartit.

És el cas del departament de geologia de la UPC, les delegacions territorials dels col·legis d'Arquitectes, d'Arquitectes tècnics, d'Enginyers Industrials i d'Enginyers Tècnics Industrials, l'Arxiu Comarcal del Bages, el Centre d'Estudis del Bages, Meandre, els Amics de l'Art Romànic, els Amics de la Seu i l'Associació pel Museu Comarcal de Manresa.

Des del 2008, també s'han dut a terme diverses accions informatives (jornades i presentacions públiques, una exposició itinerant i anuncis a la apremsa) així com sessions participatives, amb una campanya de recollida d'opinions a través d'unes butlletes en suport paper i digital i diverses sessions presencials.

Amb l'aprovació definitiva del PEUPM, Manresa es dota d'un document de gestió i protecció del seu patrimoni que renova el Pla de l'any 1985 i que ha de millorar la preservació dels béns de la ciutat i fer-la compatible amb els usos i necessitats actuals amb la voluntat de preservar els valors patrimonials que singularitzen i donen rellevància a Manresa amb una gestió que faciliti l'adaptació dels elements patrimonials i en permeti uns usos compatibles amb la gestió d'un patrimoni viu i en actiu.

© 2023 Observatorio del Paisaje de Cataluña | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net