Web del Observatorio del Paisaje

Informació a la premsa

REGRESAR

10 de Julio de 2012

Protecció del paisatge de la vinya de la Costa Vermella

Administracions públiques regionals i estatals, ajuntaments, sindicats, cellers cooperatius i privats signen una Carta per preservar el medi ambient i les vinyes del litoral nord-català.

ALEIX RENYÉ El Punt Avui - [Crónica]

Foto

Presentació de la Carta. Foto: El Punt

El paisatge de carta postal de les vinyes que baixen en terrasses pels flancs de l'Albera marítima per arribar gairebé vora mar a Banyuls, Cervera, Portvendres o Cotlliure és molt fràgil. Les associacions professionals de vinyaters, ajuntaments i diverses administracions s'han posat d'acord en la signatura d'una Carta de protecció dels paisatge i el medi ambient de la Costa Vermella. Una costa on l'activitat vinyatera entra en concurrència amb l'activitat turística molt important en aquestes poblacions costaneres que atreuen els visitants precisament per aquest paisatge dibuixat per generacions de vinyaters.

INICIATIVA DEL SINDICAT DE VINYATERS

El Sindicat de les AOC Banyuls i Cotlliure, en col·laboració amb l'administració regional del Llenguadoc-Rosselló, ha mobilitzat ajuntaments, cellers cooperatius i particulars i tots els organismes que tenen relació en la preservació del medi ambient i el paisatge. La Carta, elaborada en col·laboració amb el conjunt dels signataris té per finalitat de 'contribuir a la gestió, preservació i valorització dels paisatges vius i econòmicament rentables'. El document especifica que 'es pren en compte la biodiversitat amb la voluntat de protegir els sòls, l'aigua, la flora i la fauna'. Cada signatari es compromet a 'participar a les operacions que es decideixin i a respectar el calendari de realització'.

ADMINISTRACIONS COMPROMESES

Una trentena d'organismes, públics i associatius, han signat fins ara aquesta Carta. Entre altres, el Consell d'Arquitectura, Urbanisme i Medi Ambient de Catalunya Nord, Agència d'Urbanisme Catalana, Consell General dels Pirineus Orientals, Cambra d'Agricultura, Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló, e Comitè Departamental del Turisme, Conservatori dels Espais Naturals, Comitè Interprofessional dels Vins del Rosselló, Ajuntament de Banyuls, Direcció Departamental de Territoris i del Mar, Ajuntament de cervera, Direcció Regional de l'Agricultura, Alimentació i el Bosc, Ajuntament de Cotlliure, Direcció Regional del Medi Ambient, de l'Endegament i l'Habitatge, Ajuntament de Portvendres, Escola Nacional de Formació Agronòmica de Tolosa del Llenguadoc, Mancomunitat de municipis Albera Costa Vermella, Federació Departamental de Caçaires, Grup de desenvolupament Agrícola de Cru Banyuls i de les Alberes, Institut Nacional de l'Origen i la Qualitat, Oficina de Turisme de banyuls, Sindicat de les AOC de Banyuls i Cotlliure, Oficina de Turisme de Cervera, Prefectura, País Pirineus Mediterrània i Oficina de Turisme de Cotlliure.

© 2023 Observatorio del Paisaje de Cataluña | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net