Web del Observatorio del Paisaje

Informació a la premsa

REGRESAR

28 de Octubre de 2010

Un any de Carta del Paisatge

El catàleg de béns paisatgístics i la recuperació de pastures, primeres accions d'una Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon marcada per la dificultat d'aconseguir finançament

ARNAU URGELL El Ripollès - [Crónica]

Foto

La recuperació de les pastures és una de les primeres línies de la Carta del Paisatge. Adrià Costa

Ja fa més d'un any que es va signar la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon . Al llarg dels primers dotze mesos de vida s'ha treballat bàsicament en dues línies: el catàleg de béns paisatgístics i l'estudi per recuperar pastures i prats de dall. Són dos dels 16 compromisos inclosos en el compromís assumit per agents públics i privats i que haurien d'estar llestos abans del 2014. Josep Coma, president de la Mancomunitat, admet que més enllà del cronograma marcat tot depèn d'aconseguir o no finançament. 'Hi ha elements que eren molt prioritaris i que els hem hagut d'aparcar i a la inversa' afegeix.

Actualment, i després de realitzar tots els tràmits administratius, es redacta el catàleg de béns paisatgístic que té un cost de 30.000 euros aportats per Política Territorial. El document inclou els miradors, els camins, els arbres monumentals i els llocs simbòlics dels sis municipis de la vall. 'El catàleg té valor normatiu i servirà per protegir tots aquests elements, és un fet especialment important ja que tres dels municipis no tenen POUM' explica Josep Coma. A més, pot servir de base per recuperar o salvaguardar els que estiguin en pitjor estat.

L'altra gran línia de treball ha estat en una de les mesures estrella de la carta: la recuperació de pastures i prats de dall. Aquest mateix divendres es farà a Llanars una sessió informativa a l'Ajuntament de Llanars per presentar l'estudi realitzat per Emma Soy que n'avalua la viabilitat. Més enllà del document la mateixa Mancomunitat s'ha posat mans a l'obra per mitigar la pèrdua d'aquest paisatge. En aquest sentit, i gràcies a una pla d'ocupació, s'ha recuperat les pastures d'Espinavell on els mulats passen el dia anterior a baixar a la Tria. 'Treballant amb el CEINR hem eliminat els pins que no tenien ni valor econòmic ni ecològic' ha explicat Coma. 'També hi ha particulars que s'hi han posat ja que l'avanç de la superfície forestal és contínua' ha afegit.

Altres actuacions que han iniciat en els primers dotze mesos de vida de la Carta del Paisatge és el projecte per 'traduir-ne' la diagnosi en forma de materials didàctics per les escoles de la vall. També s'ha començat a treballar en el compromís de recrear una església romànica. Sobre la taula hi ha dues opcions: Sant Miquel de Cavallera o la Mare de Déu del Catllar de Vilallonga.

L'acte d'aquest divendres, que començarà a les set, també abordarà un dels elements de gestió territorial de futur. Com garantir la connectivitat ecològica entre la serra Cavallera i l'Alta Garrotxa per evitar que esdevinguin 'illes protegides'. Josep Coma posa sobre la taula que una possibilitat seria sol·licitar l'ampliació de la Xarxa Natura 2000.

Web de la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon (http://www.vallcamprodon.cat/paisatge.htm)

COMPROMISOS CARTA DEL PAISATGE DE LA VALL DE CAMPRODON

1. Encarregar l'elaboració d'unes ordenances municipals conjuntes que tractin la dimensió paisatgística segons la diagnosi de la Carta del Paisatge i els objectius de qualitat paisatgística del Catàleg de Paisatge de la província de Girona, amb el compromís d'aprovar-les.

2.Encarregar l'elaboració d'un catàleg de béns paisatgístics que inventariï i doti de protecció legal tots els elements i paratges de més valor (miradors, camins paisatgístics, arbres monumentals, etc.), amb el compromís d'aprovar-lo.

3. Fomentar la recuperació de pastures i prats de dall, per mitjà d'un pla de viabilitat.

4. Encarregar l'elaboració d'un manual de bones pràctiques per a les intervencions en el patrimoni arquitectònic rural de la Vall de Camprodon.

5. Restaurar i revaloritzar elements clau del patrimoni arquitectònic i històric de la Vall que es troben en perill.

6. Promoure la recreació/recuperació integral d'una església romànica a decidir (pintures murals internes i externes, mobiliari, catifes, ...) així com el paisatge medieval del seu entorn.

7. Elaborar un pla especial de protecció dels camins públics (històrics, ramaders, rals, etc.) de la Vall.

8. Unificar la senyalització de la xarxa principal de camins de la Vall perquè sigui més simple, clara i entenedora.

9. Encarregar, publicar i difondre unes directrius paisatgístiques de bones pràctiques per al sector turístic de la Vall.

10. Promoure la incorporació de criteris ambientals i paisatgístics en els establiments turístics.

11. Organitzar i executar un programa de formació específica per als agents turístics (restaurants, hotels i càmpings) com a primers receptors de la majoria de visitants a la Vall.

12. Traduir la diagnosi realitzada a la primera fase de la Carta del Paisatge en materials didàctics per a ser utilitzats als centres educatius de la Vall de Camprodon.

13. Promoure la restauració paisatgística de les àrees afectades per les pistes de l'estació d'esquí de Vallter 2000.

14. Promoure la restauració paisatgística de la planta trinxadora i de les àrees d'abassegament de Tregurà (pedrera de Setcases).

15. Dissenyar un dispositiu permanent que permeti, de manera semestral, elaborar, executar i avaluar una estratègia de millora i revalorització paisatgística conjunta, basada en petites actuacions identificades en els llocs de més sensibilitat i visibilitat.

16. Dur a terme el seguiment de l'execució de les accions de la Carta i l'avaluació del grau de compliment dels compromisos; fer difusió periòdica de les mesures empreses i dels resultats assolits a mesura que es donin.

AGENTS COMPROMISSARIS I COL·LABORADORS

Mancomunitat de la Vall de Camprodon
Ajuntaments de Camprodon, Llanars, Molló, Sant Pau de Seguries, Setcases i Vilallonga de Ter
Govern de la Generalitat, a través dels següents Departaments: Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Medi Ambient i Habitatge, Innovació, Universitats i Empresa; Educació
Diputació de Girona. Àrea de Medi Ambient; Àrea de Cultura
Consell Comarcal del Ripollès
Consorci Ripollès Desenvolupament
Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès
Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura
Associació de Criadors d'Eugues de Muntanya del Ripollès
Agrupació de Defensa Forestal Vall de Camprodon
Associació de Propietaris Forestals de la Vall de Camprodon
Associació Cultural i Gastronòmica Cuines de la Vall de Camprodon
Cooperativa Ramadera de Molló
Grup de Muntanya Vall de Camprodon
CEA Alt Ter
Vallter S.A.
Productes Figueres
Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya
Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya
Col·legi d'Aparelladors de Girona

© 2023 Observatorio del Paisaje de Cataluña | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net