Web del Observatorio del Paisaje

Informació a la premsa

REGRESAR

1 de Julio de 2010

La vila de Salt elimina 900 parabòliques per reduir la pol·lució visual

Èxit massiu d'una campanya de millora del paisatge urbà

La Clau - (Francia) [Crónica]

Foto

Immoble amb antenes parabòliques. AP

Des de maig de 2008, l'Ajuntament de Salt, a l'àrea urbana de Girona, ha aconseguit fer retirar un total de 876 parabòliques que embrutaven la vista. Durant dos anys s'ha inspectat 7819 habitatges del municipi, principalment pisos d'immobles, i s'ha pogut comptar 892 instal·lacions inestètiques. Aquesta política, contemplada en una 'ordenança de convivència' municipal, produeix canvis notables en el camp de visió després del desmuntatge de centenars d'antenes parabòliques presents a les façanes dels edificis. L'obediència de la ciutadania ha estat exemplar en aquest projecte ja que actualment només són 16 les parabòliques visibles, tot i la llei municipal. Per assolir l'objectiu de netejar les façanes d'aqueixos sistemes de recepció de televisió, sovint fixats als balcons de manera artesanal, l'Ajuntament de Salt ha organitzat reunions amb les associacions de barris abans de passar per cada allotjament afectat. Només en dues ocasions la policia local ha hagut d'imposant sancions, una de 150 euros i l'atra de 1500 euros. L'ordenança municipal de Salt, que imposa posar les parabòliques al sostre dels edificis, està ja servint de model a moltes viles i pobles de les comarques de Girona i Barcelona, que se'n volen inspirar per reduir llur pol·lució visual.

© 2023 Observatorio del Paisaje de Cataluña | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net