Web del Observatorio del Paisaje

Informació a la premsa

REGRESAR

3 de Julio de 2009

L'Ajuntament de la Bisbal aprova una ordenança per eliminar els aparells d'aire condicionat de les façanes

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà s'ha proposat eliminar les antenes i els aparells d'aire condicionat dels balcons i les façanes. Per fer front al descontrol de la seva instal·lació indiscriminada, el govern bisbalenc ha aprovat inicialment una ordenança municipal que reguli el paisatge urbà i la via pública. A més, aquest text també regula el repartiment de publicitat massiva, els tendals o la il·luminació. Aquesta nova proposta complementa l'ordenança de civisme que ja està en vigor.

ÒSCAR PINILLA El Punt - - Països Catalans [Crónica]

Foto

Un grapat d'antenes parabòliques d'un edifici del carrer Ample de la Bisbal d'Empordà. J.T.

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha votat a favor de l'aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora del paisatge urbà i la via pública. L'aparició indiscriminada a les façanes i les cobertes dels edificis d'elements tècnics relacionats amb les telecomunicacions, la publicitat, els aparells de condicionament de l'aire, els captadors solars, i també altres aspectes que incideixen directament en la via pública, han motivat l'aprovació d'aquesta nova ordenança. Això permetrà a l'administració municipal tenir les eines eficaces per regular aquests elements.

Per exemple, pel que fa als aparells d'aire condicionat, en els projectes de construcció d'edificis de nova planta i de rehabilitació integral, es preveu que hauran de situar-se als terrats o les terrasses, sense que siguin perceptibles des de la via pública. Tot i així, s'acceptaran altres emplaçaments que disminueixin l'impacte visual i millorin la integració a l'edifici. Pel que fa als edificis existents, els aparells d'aire condicionat hauran de situar-se als terrats, sense que siguin perceptibles des de la via pública. Així mateix, pel que fa als captadors solars, també hauran de situar-se als terrats o les terrasses.

Pel que fa a les antenes, no se'n podran instal·lar a les obertures, finestres, balconades, façanes i paraments perimetrals dels edificis llevat que sigui possible protegir-les de ser vistes des de qualsevol via o espai d'ús públic o caràcter comunitari. A més, en tots els edificis de nova planta, o en les actuacions de reforma, caldrà preveure la reserva d'espai per a les conduccions i les instal·lacions de connexió de les possibles antenes, que s'han de situar a la coberta dels habitatges.

PROHIBICIONS EN PUBLICITAT

En l'ordenança també s'especifica que es prohibeix el repartiment de publicitat massiva (programes, fullets, etc.) a mà a la via pública, la col·locació als parabrises dels vehicles aparcats o a les bústies dels domicilis, excepte la publicitat electoral i les autoritzades expressament per l'Ajuntament. Així mateix, la publicitat realitzada a través d'aparells de megafonia restarà limitada a les activitats culturals, recreatives i similars, i haurà de tenir un nivell sonor màxim de 50 decibels. També serà admesa per a la publicitat electoral. Es consideraran infraccions molt greus la realització d'obres, activitats, usos o instal·lacions publicitàries sense haver obtingut prèviament l'autorització corresponent o que no s'ajustin a les condicions imposades per l'ordenança.

© 2023 Observatorio del Paisaje de Cataluña | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net