Web del Observatorio del Paisaje

Informació a la premsa

REGRESAR

28 de Febrero de 2008

La Mancomunitat considera un èxit el procés participatiu de la Carta del paisatge

ARNAU URGELL El Ripollès.info - [Crónica]

El procés participatiu de la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon avança segons la Mancomunitat 'amb bon ritme i un clima francament positiu'. Des de mitjans de gener, s'han realitzat set reunions sectorials, presidides per Josep Coma i Guitart, president d'aquest ens que engloba els municipis de la Vall. En aquestes trobades hi ha participat activament representants dels sectors de la construcció, de l'educació, del sector turístic i de serveis, del sector agrari, dels col·legis professionals, entitats esportives, excursionistes i de lleure. A banda de polítics i tècnics dels sis ajuntaments de la Vall s'ha comptat amb l'assistència de membres de quinze entitats públiques o privades i col·lectius de la Vall o del conjunt de la comarca.

En les reunions participatives realitzades a dia d'avui no s'ha desestimat cap de les propostes de compromisos que havia formulat inicialment l'equip tècnic, derivades de la diagnosi realitzada l'any passat, les quals compten amb el recolzament inicial dels representants dels sis ajuntaments de la Vall. En canvi, s'ha proposat ampliar l'abast de dos compromisos, per reforçar-los, i se n'hi han afegit dos de nous.

Les propostes de compromisos que conté la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon constitueixen una mena de pla estratègic per al paisatge de la Vall, que comprèn accions molt diverses: algunes de reguladores, altres educatives i de sensibilització, altre de dinamització o de coordinació amb altres organismes públics, fins a accions orientades a la promoció, millora i revalorització del paisatge dels municipis de la Vall. Cal tenir en compte però que la Carta del Paisatge és un instrument de concertació voluntari, que promou la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i que només vincularà aquells que lliurament vulguin donar-hi suport.

La Carta de Paisatge de la Vall de Camprodon abasta els sis municipis que la composen (Camprodon, Llanars Molló, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter) excepte la part del terme de Camprodon que es troba dins de l'Espai d'interès natural de l'Alta Garrotxa i que correspon al nucli agregat de Beget.

La darrera sessió participativa, oberta a tothom, és prevista dur-la a terme el 14 de març a Camprodon. Una vegada la Mancomunitat de la Vall de Camprodon tingui constància dels acords formals dels signataris que vulguin adherir-se a la Carta del Paisatge, es procedirà a la seva signatura pública.

© 2023 Observatorio del Paisaje de Cataluña | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net