Web del Observatorio del Paisaje

Informació a la premsa

REGRESAR

18 de Noviembre de 2007

Roses projecta reformar tot el litoral des de la platja de la Punta fins a la zona del Far

C. VILÀ Diari de Girona - [Crónica]

Foto

La zona on se situa la depuradora de marisc que recuperarà l´espai natural quan es traslladil.

L'Ajuntament de Roses disposa d'una proposta d'adequació paisatgística i millora del front marítim des de l'inici de la zona litoral del municipi fins passada la punta del Far on actualment se situa la depuradora de marisc. En concret preveu una adequació de la platja de la Punta amb vegetació i espai de passeig; una continuació i ampliació del passeig Marítim; i el trasllat de la depuradora i posterior projecte d'adequació de zones de bany a peu del litoral. La proposta elaborada per l'anterior equip de govern (CiU) serà la base amb algunes modificacions per un projecte de reforma integral del litoral en el que començarà a treballar properament l'Ajuntament. Paral·lelament s'espera resoldre la cessió d'espais i usos per part de l'Estat a la Generalitat; la connexió d'alguns trams de passeig i el trasllat de la depuradora.

El primer entrebanc que s'ha de superar per poder afrontar una remodelació és tenir competències sobre tot el territori. En aquest moment diverses zones pertanyen a Costes i a tocar l'entorn del Far està ocupat per la depuradora de marisc pendent de ser trasllada.

En concret, des la plaça del Peix fins al Port és competència de l'Estat. També ho és la meitat aproximadament de l'aparcament en superfície. Tots els espais, però, passaran properament a mans de la Generalitat com també els usos de les platges.
L'alcaldessa, Magda Casamitjana, ha explicat en aquest sentit que 'amb els traspassos de competències previstos a l'Estatut passarà tot a mans de la Generalitat'. A partir d'aquí el segon tràmit serà disposar de finançament per a poder afrontar remodelacions i millores; i posteriorment es demanaria l'ús d'aquests espais. Des de la Generalitat, segons remarca Casamitjana, els han aconsellat començar a elaborar el projecte per anar definint-ho.

LA PROPOSTA PEL LITORAL

De moment, tenen sobre la taula la proposta de l'anterior equip de govern a partir de la que treballaran. Casamitjana remarca que 'no només és una reordenació del front litoral, és cultura, és informació, és sostenibilitat'. Per aquest motiu al factor estètic i lúdic, s'incorporarant projectes paral·lels per donar a conèixer l'entorn o per mantenir connectors entre el Parc Natural dels Aiguamolls i el de Cap de Creus.
Casamitjana ha explicat que se seguirà la idea de la proposta, tot i que es faran modificacions i es presentarà en un projecte únic de remodelació que preveurà tot el front marítim. L'actual es divideix en tres projectes.

El primer punt de la proposta és adequació de la platja de la Punta prevista amb una millora ambiental i paisatgística en relació a la ciutat. També aplica mesures pels accessos, jardinera i mobiliari; la creació d'una duna artificial i sistemes de protecció del vent; la transició naturalitzada entre els aparcaments subterranis i el port; l'ordenació de zona de passeig, serveis i usos lúdics; la implantació d'aparcaments soterrats; i la reübicació d'activitats lúdiques i esportives. A aquesta zona s'hi col·locaran arbres, jocs infantils...

A la segona zona d'actuació, Continuació i l'ampliació del passeig Marítim, es faria de nou una adequació paisatgística de cobertes d'edificis del port; la creació d'una gran zona d'ombra d'usos públics; la millora paisatgística de zones d'aparcamenst frontals; i la millora de la façana est del port amb la nova ubicació d'edifici per depuració de marisc.

Finalment en un tercer tram s'hauria de preveure la reubicació de la depuradora i les noves piscines. Preveu el traslladat de la indústria a la zona del port; la restauració natural i paisatgística de l'àmbit d'ocupació; el tractament unitari d'integració paisatgística amb la zona verda Castell de la Trinitat; la creació d'na zona de bany adaptada per a tot tipus de persones; i l'adequació i millora del camí de ronda des de la platja de Palangre fins al Far. La depuradora se situa en aquest moment després de la Punta dels Palangrers.

PUNTS PROBLEMÀTICS

L'alcaldessa remarca que no totes les actuacions tenen la mateixa prioritat. Casamitjana ha explicat que 'el que és urgent és la continuació del passeig des de la Rirera Ginjolers a la Cuana' actualment sense espai per a vianants ocupat per aparcaments. També volen resoldre l'entrada de sorra a la zona de al riera Ginjolers on s'ha construït una rotonda en superfície i, finalment, s'està pendent del trasllat de la depuradora. L'alcaldessa ha informat que l'empresa ha enviat una proposta a Ports de la Generalitat que està essent estudiada. 'Si veiem que s'adequa i no trobem cap alternativa s'instal·larà al port'. Casamitjana ha manifestat que 'no renunciem a buscar una alternativa, però és complicat, i per tant intentarem que s'adequï al pla especial del port ben feta i integrada'.

Lliure l'espai de la depuradora l'entorn natural rocós i a pocs metres del mar quedaria verge. Per aquest punt, la proposta del front litoral hi situa piscines d'aigua salada. Es tracta d'espais on entra l'aigua de mar i on a través de passeres de fusta s'hi podria accedir des de la carretera. Els ciutadans podrien banyar-se en petites piscines d'aigua salada.

Casamitjana ha explicat que, tot i que està previst tirar-lo endavant, per l'actual equip de govern (PSC, PP, Gir i ICV) no és gens prioritari i, a més, pel que fa als usos de les piscines se'l plantejaran amb algun canvi. Es pretén que serveixin per a persones amb mobilitat reduïda a qui els és dificultós accedir a la zona de bany. D'aquesta manera, remarca Casamitjana, tindria també una funció de serveis socials.

Pel que fa a la resta de trams de la proposta també incorporarien millores. En col·laboració amb els dos parcs naturals volen crear 'el corredor físic que uneixi el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empodà i el Parc Natural de Cap de Creus'. Volen crear un circuit molt clar, un projecte que Casamitjana qualifica 'd'ambició' per tal de donar a conèixer tot el que s'està veient. En tot el recorregut es col·locarien rètols informatius moderns que podrien ser llegits fins i tot per les persones invidents.
El resultat final, però, serà el que es planteja en aquesta proposta amb un front marítim de Roses que es podria recórre a peu des de l'inici fins a la zona rocosa on s'ubica ara la depuradora passejant entre espais amb vegetació i amb infraestructures que s'hi integrarien al màxim. El visitant o veí de Roses podria, alhora, anar coneixent aspectes de la història i la natura de l'entorn que recorre.

© 2023 Observatorio del Paisaje de Cataluña | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net