Web del Observatorio del Paisaje

Informació a la premsa

REGRESAR

22 de Octubre de 2007

Ciutat Vella, únic districte amb tota la xarxa elèctrica soterrada

Fecsa-Endesa i l'Ajuntament es van comprometre a substituir tot el cablejat exterior el 2010. En tres anys s'han eliminat 36,6 km de línies de baixa tensió de les façanes dels edificis als 10 districtes de la ciutat.

VÍRGINIA MASCARÓ Avui - [Crónica]

Foto

Cable de baixa tensió que penja al barri del Maresme. Xavier Bertral

El districte de Ciutat Vella és l'únic de Barcelona que té el 100% de la xarxa elèctrica soterrada. Els altres nou districtes de la ciutat tenen encara línies de baixa tensió exteriors penjades de les façanes. Queden 687 km de xarxa per soterrar a la ciutat, diu l'ajuntament.

L'elecció dels barris o de les zones on es du a terme el soterrament de les línies exteriors, ho decideix el consitori, no la companyia elèctrica. Les obres es fan en el marc del Pla de Manteniment Integral.

Segons l'Ajuntament, el soterrament de la línia no respon a una qüestió de seguretat, sinó a una actuació de millora del paisatge urbà. Una opinió que no comparteixen els veïns que viuen amb els cables a tocar, que es queixen que la línia exterior és menys segura perquè els revestiments es fan malbé i si hi ha tempesta, llancen espurnes.

Del total de 4.243 km de xarxa de baixa tensió que té Barcelona, queden 687 línies que encara són exteriors, un 16,2% del total, afirma l'ajuntament. Hi ha el compromís de tenir tot el territori soterrat al 2010. Cada any firmen un conveni que especifica quines són les actuacions preferents. L'ajuntament assumeix els costos de l'obra civil i la companyia elèctrica, el soterrament i la instal·lació.

'El conveni d'aquest any ja s'ha executat del tot: hem soterrat un total de 16 quilòmetres de línia de baixa tensió, 6 quilòmetres més dels que es van retirar de les façanes l'any 2006, i el 2005 se'n van soterrar 9,5 quilòmetres', afirma un portaveu de la companyia elèctrica.

Durant aquests últims tres anys, Fecsa-Endesa ha fet anar per sota terra 36,5 quilòmetres de línies elèctriques de baixa tensió que anaven descobertes, a petició de l'ajuntament. Un 39% més de les previstes inicialment al pla de manteniment integral per al període 2005-2007.

El consistori el va començar a posar en marxa el març del 2005, i l'ha dut a realitzar unes quantes actuacions de millora a la via pública. Durant el període comprès entre el 2005 i 2007, el consistori ha actuat en 825 carrers.

© 2023 Observatorio del Paisaje de Cataluña | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net