Web del Observatorio del Paisaje

Press information

RETURN

28 December 2005

L'Ajuntament de Girona pagarà un pagès perquè no es perdin els conreus propers a Sant Daniel

Els camps que hi ha al corredor que formen Sant Daniel, la Font de la Pólvora, la Torre d'Alfons XII i la variant de Girona estan desapareixent. L'abandó de l'activitat agrícola fa que aquests espais s'embosquin i que es perdi biodiversitat. Amb l'objectiu de capgirar la situació, l'Ajuntament està buscant acords amb els propietaris de la zona -ja n'ha tancat algun- perquè aquests li cedeixin la gestió dels camps. El consistori paga les hores i la gasolina a un pagès perquè els conreï i, aquest, a més, es pot quedar la producció que n'obtingui. Aquesta és, segons el consistori, una nova fórmula de custòdia del territori que s'aplica a la ciutat.

DAVID BRUGUÉ El Punt - [Feature]

Foto

Sant Daniel queda a l'esquerra; la Font de la Pólvora, a la dreta, i la variant, al fons. D. Brugué

Els pagesos que tradicionalment havien explotat els camps de conreu d'aquesta zona han anat abandonant l'activitat i els seus fills no l'han seguit. Al corredor delimitat per la Font de la Pólvora, les Gavarres, Sant Daniel i la Torre d'Alfons XII hi ha parcel·les que encara es conreen, però n'hi ha d'altres que s'estan emboscant per la falta de manteniment. Segons el regidor de Medi Ambient, Ponç Feliu, això provoca que es perdi biodiversitat. 'L'efecte mosaic és interessant de mantenir perquè, a part de la perspectiva visual, garanteix una diversitat biològica que és necessari conservar', afirma. A més, posa en relleu que en aquesta zona pròxima a les Gavarres cal mantenir una franja de protecció en cas d'incendi, funció que realitzen els camps si estan conreats. Al sector objecte del conveni hi ha diversos grans propietaris, alguns dels quals ja han signat l'acord. Bàsicament del que es tracta és que aquests cedeixen la gestió del camp a l'Ajuntament. Aquest garanteix que la parcel·la es manté en condicions, que perdura la biodiversitat i que es prevenen incendis. Per aconseguir-ho, lloga un pagès a qui paga la gasolina i algunes hores. El pagès posa les eines i el material i, a part, es queda el que pugui obtenir de l'explotació dels camps. 'El cost és gairebé simbòlic, i garanteix que en aquest gran espai de Girona no es perd ni conreu ni paisatge agroforestal', insisteix el regidor. Feliu explica que trobar un pagès professional no ha estat senzill. Aquest sistema es posarà en pràctica l'any vinent i si els resultats són els que s'esperen es podria aplicar en altres sectors amb problemàtica similar, com ara Campdorà.

© 2022 Landscape Observatory of Catalonia | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net