Web del Observatorio del Paisaje

Press information

RETURN

26 December 2018

Els ciutadans alerten de la meitat de les infraccions paisatgístiques

L’altre 50% de les incidiències al medi ambient es detecten d’ofici pel Departament o els comuns

MIREIA AGUILAR El Periòdic - (Andorra) [Feature]

Foto

Cartell que recorda la prohibició d’abocar runes i deixalles al medi ambient | andorra, medi ambient, paisatge, fotodenuncia.

Els ciutadans d’Andorra tenen un paper clau en el manteniment del medi ambient i del paisatge del país, ja que la meitat de denúncies per infracció de la normativa en aquest sentit van tenir l’origen en persones anònimes, mitjançant el procediment de la Fotodenúncia, segons van explicar des del Govern. Aquest mecanisme funciona des del 2011, coincidint amb l’aprovació de l’Estratègia Nacional del Paisatge, i permet als ciutadans enviar fotografies d’incidències paisatgístiques i mediambientals al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat (DMAS) a través d’un formulari a la seva mateixa pàgina web, que després s’analitza degudament pels tècnics que acaben decidint si l’acció esmentada constitueix definitivament una infracció o no. Fins al mes de novembre d’enguany, les persones que han desitjat col·laborar en aquest sistema d’alerta havien enviat 40 denúncies, d’un total de 83 al Departament. És a dir, el 48,2% dels registres d’incidències ha tingut origen ciutadà, mentre que les 43 denúncies restants, el 51,8% van ser originades d’ofici, o bé pel DMAS o bé per algun dels set comuns del país.Fotodenúncia més freqüentL’indici d’infracció paisatgística més freqüent de la qual han alertat els ciutadans durant aquest any ha estat l’abandonament de deixalles o terra i pedres, que s’ha denunciat en 14 ocasions, l’equivalent al 35% de tots els casos. El segon motiu pel qual el DMAS ha rebut més fotodenúncies ha estat la contaminació de rius o estanys (6 o un 18% dels casos), seguida de l’alerta de vehicles abandonats (5). Aquest any també s’han rebut fotodenúncies en relació a edificis, barraques, naus, terrenys en mal estat o abandonats (1), per fum i pols (2), per zoens naturals degradades (3), així com per publicitat i/o enllumenat urbà molest (2), a més de sis altres fotodenúncies que no s’agrupen en cap d’aquestes categories. Punt negre més denunciatPel que fa a les actuacions d’ofici del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, així com dels comuns, la situació més investigada el 2018, coincidint amb les fotodenúncies, va ser l’abandonament de deixalles, terra o pedres en 22 ocasions, que constitueixen el 51% de les actuacions d’ofici del DMAS. El segueix, de lluny, l’obertura d’expedients per vehicles abandonats (11 ocasions o 25% de les intervencions), els edificis, barraques, naus, terrenys en mal estat o abandonats (4), així com sis altres actuacions d’ofici de categoria miscel·lània. La majoria, encara en curs De les 83 denúncies paisatgístiques que hi ha hagut aquest 2018, sigui per fotodenúncia o per punt negre, la majoria, el 64% ( que equival a 53 alertes) encara estan en curs. La resta s’ha resolt, a excepció d’una, que segueix «en espera», segons les dades del Govern. És a dir, «la incidència ha estat tractada per la part competent, però queda en espera de ser resolta, ja sigui per manca de legislació o per altres supòsits», van aclarir des del DMAS.  La proporció de denúncies en curs i en espera correspon amb les magnituds inicials d’alerta d’infracció, és a dir, amb les dades a la mà no s’aprecia que un tipus de denúncia requereixi més temps per resoldre’s que una altra. Si ens fixem en la diferència entre l’estat de les denúncies segons si són d’origen ciutadà o per part del Departament i els comuns, observem que s’ha resolt gairebé la meitat de fotodenúncies (19 de 40) mentre que pel que fa a l’estat dels punts negres, només el 25% s’han resolt (10 casos de 43). La resta segueixen en curs. EvolucióDes que va arrencar l’Estratègia Nacional del Paisatge, l’any 2011, el DMAS ha rebut un total de 237 fotodenúncies hi ha obert 389 punts negres per actuació d’ofici. D’aquest total de 626 incidències, el 68,5% (429) s’han resolt, el 27% (170) seguex en curs i hi ha un 4,5% (27) d’incidències «a l’espera». Les dades també reflecteixen que la proporció de fotodenúncies resolta al llarg d’aquests set anys és més gran que la de punts negres oberts d’ofici.

Pel que fa a la intensitat d’incidències registrades, el 2012 i el 2013 van ser els anys de més activitat. El 2012 es van acumular un total de 153 denúncies d’ambdós orígens, un 45,75% més de les registrades aquest any fins al mes de novembre. Contràriament, l’any amb un registre de denúncies més baix és el 2014, amb només 55, que representa un 50% menys d’incidències notificades que al 2018. 


© 2023 Landscape Observatory of Catalonia | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net