Web del Observatorio del Paisaje

Press information

RETURN

6 October 2014

La Paeria continua amb els treballs d'elaboració de la Carta de paisatge del municipi de Cervera

Dilluns 6 d'octubre es van reprendre els treballs d'elaboració de la Carta de paisatge de Cervera. El document, impulsat per la Paeria de Cervera, serà elaborat per Sergi Saladié, geògraf de la Universitat Rovira i Virgili, amb la supervisió i assessorament de l'Observatori del Paisatge de Catalunya.

Paeria de Cervera - [Feature]

La Carta de paisatge de Cervera serà l'instrument de concertació a través del qual es pretenen assolir acords entre els diversos agents del municipi per tal de promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge municipal. Des d'aquest punt de vista, és imprescindible la implicació de les diverses entitats municipals.

L'elaboració de la Carta de paisatge té diverses etapes d'elaboració. En una primera es tractarà d'identificar els punts forts i els punts febles del paisatge del conjunt del municipi, tan dels paisatges urbans com rurals i naturals, i es catalogaran els diversos valors que contenen.

En una segona etapa, es definiran els objectius de qualitat paisatgística així com les accions que caldrà emprendre per assolir-los. Cadascuna de les accions establertes seran compromisos en favor del paisatge que els diversos agents adoptaran lliurement. No seran, doncs, una simple declaració testimonial de principis, sinó un compromís ferm de cadascuna de les entitats per tal de formar part d'un projecte de paisatge col·lectiu.

En la primera sessió de participació amb els agents de paisatge hi va intervindre el paer en cap, Ramon Royes; la regidora de Medi Ambient, Elvira Costa; l'equip redactor i un total de 14 membres de diverses entitats municipals. Es va exposar la metodologia de treball general de la Carta de paisatge, i es va facilitar material i orientacions als diversos agents per iniciar la primera fase d'elaboració, això és la definició dels punts forts i punts febles del paisatge municipal. L'equip redactor i els diversos agents s'han emplaçat d'aquí a tres setmanes per continuar treballant.

© 2023 Landscape Observatory of Catalonia | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net