Web del Observatorio del Paisaje

Press information

RETURN

3 October 2014

La Cerdanya enquesta empresaris i veïns sobre el paisatge transfronterer

Les administracions de tota la vall impulsen una gran consulta per posar en valor l'entorn natural local.

M.S./A.G. Regió 7 - [Feature]

Foto

La reunió inicial entre tècnics del paisatge dels dos costats de la frontera celebrada a l´Ajuntament de Llívia arxiu/miquel spa

Les administracions públiques cerdanes de tots dos costats de la frontera han llançat dues consultes públiques dirigides als ciutadans i als agents econòmics de la zona. La consulta pretén establir la relació que té tothom amb l'entorn natural i, així, afinar en la redacció del Pla del paisatge transfronterer de la Cerdanya, que es va iniciar fa un any.

L'enquesta té quatre parts. La primera fixa la relació personal amb la vall i el fet fronterer, de manera que delimita la residència i la freqüència i els motius per què es creua la frontera. El segon apartat demana els punts forts i febles que cada cerdà atribueix al paisatge. Aquí, l'enquesta busca els elements comuns entre les parts nord i sud de la vall, els indrets més significatius, els itineraris que fan els veïns el en seu temps d'oci, els miradors que visita, les carreteres més valorades o els espais preferits. El tercer apartat demana als cerdans que triïn dos reptes entre set: mantenir i promoure els espais agrícoles i el patrimoni associat, fonamentals per mantenir la identitat del paisatge agrícola cerdà; preservar i valorar els paisatges naturals i forestals d'alta muntanya, tot fent compatible l'aprofitament forestal amb el seu gaudi per part de la societat i la seva funció ecològica; millorar la imatge de l'entorn de les viles i mantenir la qualitat de les entrades a les poblacions i la visió de la Cerdanya des de les infraestructures viàries; respectar els perfils i la imatge dels nuclis compactes i posar en valor el patrimoni arquitectònic urbà; millorar la imatge de les zones d'activitat econòmica de la Cerdanya, tant polígons com àrees al voltant de les pistes d'esquí i altres infraestructures turístiques; garantir el gaudi de les vistes escèniques des de les carreteres, itineraris i miradors; i posar en valor el sentiment de pertinença al paisatge de la Cerdanya per part de l'Administració local, els agents del territori i la ciutadania en el seu conjunt.

© 2023 Landscape Observatory of Catalonia | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net