Web del Observatorio del Paisaje

Press information

RETURN

6 September 2009

I ara, a treballar

El conseller Nadal beneeix la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon que es marca 16 accions a executar fins al 2014

ARNAU URGELL El Ripollès - [Feature]

Foto
Foto
Foto

Tres anys de feina han servit per tal que institucions públiques, entitats i empreses de la Vall de Camprodon hagin signat la Carta del Paisatge. Ara és el moment de passar a l'acció, de tirar endavant els 16 compromisos marcats fins al 2014. És el moment per tant de treballar per la millora d'un dels principals actius del territori: el seu paisatge.

Aquest compromís es va escenificar aquest divendres a Sant Pau de Segúries amb un acte encapçalat pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, el president de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, Josep Coma i els sis alcaldes de la vall (foto).

'UNIR VOLUNTATS'

El paisatge és un concepte ambivalent i sintètic. És la conjunció d'allò construït pels processos naturals -siguin biològics o geològics- i allò construït per la mà humana. És la suma d'allò real amb allò percebut. És en definitiva, tal i com va assenyalar Josep Coma, 'síntesi'. Ha de ser, segons l'alcalde de Sant Pau de Segúries Joan Solà, exemple de convivència entre 'tradició i modernitat','consum i sostenibilitat', 'progrés i cultura'...

Amb aquestes dobles lectures és evident que la gestió i millora del paisatge -l'expressió visual del territori- ha de ser fruit de la 'unió de voluntats'. De les institucions públiques -des de la nacional a la local-, de les associacions i persones que 'viuen en el territori i del territori' -en paraules del president de l'ADF Vall de Camprodon, Josep Maria Pujol-Galceran- i dels experts i estudiosos de les diverses vessants del concepte. Finalment, la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon ha reunit una trentena de compromisaris. Que tal i com indica el nom es comprometen a executar les accions previstes en el pla de gestió.

Josep Coma va recordar que entre tots els compromissaris caldrà cercar el finançament per executar plenament la carta. El pressupost estimat és de 175.000 euros, una xifra que no inclou les actuacions de més envergadura com la restauració paisatgística de Vallter i de la pedrera de Setcases així com la recuperació d'una ermita romànica. No es tracta però d'un desig de futur, sinó una realitat de present, i de fet ja han posat fil a l'agulla en la redacció del catàleg de béns paisatgístics, la creació d'un portal de difusió i el pla de viabilitat per recuperar pastures i prats de dall.

Precisament Joaquim Nadal els va assenyalar com a exemples de paisatge -per la seva doble vessant d'ecosistema natural i construcció humana a partir de l'activitat primària- que 'provoquen una lectura plaent i amable tant als que hi treballen com els que els contemplen'. En aquest sentit va recordar que si la natura fes el seu curs, aquests prats es convertirien en una bosquina de baixa qualitat i acabarien desapareixent, i en aquest context va situar l'encert de tirar endavant una carta del paisatge. Es tracta de la tercera aprovada al conjunt del Principat -després de l'Alt Penedès i el Berguedà- i la primera que es fa en una comarca de muntanya.

Compromisos Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon

1. Encarregar l'elaboració d'unes ordenances municipals conjuntes que tractin la dimensió paisatgística segons la diagnosi de la Carta del Paisatge i els objectius de qualitat paisatgística del Catàleg de Paisatge de la província de Girona, amb el compromís d'aprovar-les.

2.Encarregar l'elaboració d'un catàleg de béns paisatgístics que inventariï i doti de protecció legal tots els elements i paratges de més valor (miradors, camins paisatgístics, arbres monumentals, etc.), amb el compromís d'aprovar-lo.

3. Fomentar la recuperació de pastures i prats de dall, per mitjà d'un pla de viabilitat.

4. Encarregar l'elaboració d'un manual de bones pràctiques per a les intervencions en el patrimoni arquitectònic rural de la Vall de Camprodon.

5. Restaurar i revaloritzar elements clau del patrimoni arquitectònic i històric de la Vall que es troben en perill.

6. Promoure la recreació/recuperació integral d'una església romànica a decidir (pintures murals internes i externes, mobiliari, catifes, ...) així com el paisatge medieval del seu entorn.

7. Elaborar un pla especial de protecció dels camins públics (històrics, ramaders, rals, etc.) de la Vall.

8. Unificar la senyalització de la xarxa principal de camins de la Vall perquè sigui més simple, clara i entenedora.

9. Encarregar, publicar i difondre unes directrius paisatgístiques de bones pràctiques per al sector turístic de la Vall.

10. Promoure la incorporació de criteris ambientals i paisatgístics en els establiments turístics.

11. Organitzar i executar un programa de formació específica per als agents turístics (restaurants, hotels i càmpings) com a primers receptors de la majoria de visitants a la Vall.

12. Traduir la diagnosi realitzada a la primera fase de la Carta del Paisatge en materials didàctics per a ser utilitzats als centres educatius de la Vall de Camprodon.

13. Promoure la restauració paisatgística de les àrees afectades per les pistes de l'estació d'esquí de Vallter 2000.

14. Promoure la restauració paisatgística de la planta trinxadora i de les àrees d'abassegament de Tregurà (pedrera de Setcases).

15. Dissenyar un dispositiu permanent que permeti, de manera semestral, elaborar, executar i avaluar una estratègia de millora i revalorització paisatgística conjunta, basada en petites actuacions identificades en els llocs de més sensibilitat i visibilitat.

16. Dur a terme el seguiment de l'execució de les accions de la Carta i l'avaluació del grau de compliment dels compromisos; fer difusió periòdica de les mesures empreses i dels resultats assolits a mesura que es donin.

AGENTS COMPROMISARIS I COL·LABORADORS

Mancomunitat de la Vall de Camprodon
Ajuntaments de Camprodon, Llanars, Molló, Sant Pau de Seguries, Setcases i Vilallonga de Ter
Govern de la Generalitat, a través dels següents Departaments: Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Medi Ambient i Habitatge, Innovació, Universitats i Empresa; Educació
Diputació de Girona. Àrea de Medi Ambient; Àrea de Cultura
Consell Comarcal del Ripollès
Consorci Ripollès Desenvolupament
Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès
Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura
Associació de Criadors d'Eugues de Muntanya del Ripollès
Agrupació de Defensa Forestal Vall de Camprodon
Associació de Propietaris Forestals de la Vall de Camprodon
Associació Cultural i Gastronòmica Cuines de la Vall de Camprodon
Cooperativa Ramadera de Molló
Grup de Muntanya Vall de Camprodon
CEA Alt Ter
Vallter S.A.
Productes Figueres
Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya
Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya
Col·legi d'Aparelladors de Girona

© 2023 Landscape Observatory of Catalonia | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net