Web del Observatorio del Paisaje

Press information

RETURN

13 April 2006

El CCAP treballarà per integrar també les rotondes al seu entorn paisatgístic, en aplicació de la Carta del Paisatge

El CCAP s'oposa al traçat de la C-15 per Vilafranca perquè posa 'en perill territori i paisatge' i vulnera el Pla Director. Dues terceres parts de les escoles públiques de la comarca impartiran la sisena hora a partir del proper curs. L'Auditori de Vilafranca s'endú la meitat de la subvenció de la Generalitat per a equipaments culturals a l'Alt Penedès.

SERGI SOL El 3 de vuit - [Feature]

Foto

Mapa dels llamps caiguts a Catalunya

La C-15 anirà paral·lela a l'AP-7 a partir d'aquest punt.

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès (CCAP) ha presentat una al·legació al traçat de la nova C-15 al seu pas pel terme municipal de Vilafranca que proposa 'L'Estudi informatiu. Variant de la carretera C-15 - tram la Granada - Vilafranca' en període d'informació pública. El CCAP fonamenta la seva oposició en les previsions del Pla Director Territorial de l'Alt Penedès i perquè 'posa en perill la conservació del territori i del paisatge del Penedès'. Roberto Labandera, diputat del PSC, ja havia augurat possibles al·legacions al projecte presentat per la Generalitat en donar a conèixer públicament la seva satisfacció per l'anunci de convocatòria d'informació pública del projecte. I el primer a manifestar-se ha estat al CCAP que ha reprovat amb duresa el traçat del tram comprès entre els quilòmetres 30,5 i 37,8. El Govern del CCAP, presidit pel republicà Ramon Xena, reclama en les al·legacions que en escollir 'el disseny de les infraestructures viàries no només s'ha de prioritzar el cost econòmic sinó que s'ha de ser molt curós amb el medi ambient i el paisatge. Per això el Consell Comarcal i els alcaldes estan interessats en el respecte absolut a la proposta del Pla Director a l'Alt Penedès'. La contundència de l'al·legació presentada es deixa notar amb força quan s'afirma que 'no té cap sentit construir una autovia paral·lela a una autopista. La secció de 4 carrils ha de ser des de l'autopista del Garraf fins a l'AP-7. Després pot seguir amb 2 carrils laterals en un costat de l'autopista i quan es faci la carretera que proposa el Pla Director ja hi haurà laterals a banda i banda de l'AP-7'. I és que la C-15 planteja una autovia de 4 carrils entre Vilafranca i Vilanova però per al Consell Comarcal, que dóna per bona aquesta previsió, considera que tan bon punt la C-15 es troba amb l'AP-7 ha de convertir-se en una carretera de dos carrils. Rere aquestes demandes hi ha la concepció de l'AP-7 'com un corredor viari principal que absorbeix suficientment el trànsit supracomarcal' i la constatació que 'els problemes principals de trànsit són ocasionats per la mobilitat intracomarcal, ja que es disposa d'una xarxa de carreteres força rudimentària' segons es descriu en l'exposició de motius de l'al·legació presentada. La C-15, també coneguda per Eix Diagonal, que donarà una solució de continuïtat a les carreteres que enllaçaven Vilanova amb Manresa, passant per Vilafranca i Igualada, és entesa pel Consell Comarcal com 'un vial vertebrador del territori' i consideren que 'abans d'esdevenir una nova autovia hauria de ser, en el tram paral·lel a l'autopista, una via segregada, dissenyada per una velocitat màxima de 80 km/h' de caràcter 'convencional' i que no hauria de generar més talussos sinó que pot creuar a nivell amb l'actual N-340 a la zona dels Cinc Ponts i passar per sota l'AP-7'. Precisament aquest darrer és un dels aspecte que més ha subratllat el gerent del CCAP, Jordi Cuyàs, per a qui 'la solució escollida per fer passar la C-15 no la podem acceptar. No pot ser que pretenguin elevar amb talussos la C-15 perquè té una repercussió visual exagerada, bestial. A més, deixa aïllats amplis conreus de vinyes. La C-15 ha de travessar necessàriament per sota i això és el que ha demanat la Comissió de Govern (PSC-ERC) del Consell Comarcal. Com tampoc no podem pensar en fer una autovia paral·lela a l'autopista perquè hipoteca tota la zona i no és el que defensa el Pla Director'.

© 2022 Landscape Observatory of Catalonia | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net