Principis generals

  • Un paisatge de qualitat és un actiu imprescindible per al futur. La qualitat del paisatge (tant si és urbà com rural) incrementa la qualitat de vida de la ciutadania i el seu benestar, i està intrínsicament unida a la imatge que projecta un municipi.
  • L'atenció no és només per als paisatges singulars i excepcionals, sinó també i sobretot per als de la vida quotidiana. No compta tant la protecció, sinó la gestió i l'ordenació dels paisatges amb els quals convivim diàriament.
  • Els paisatges significatius i amb personalitat tenen més possibilitats de prosperar que els homogenis o banalitzats, i reforcen alhora el sentiment de pertinença a un territori i l'autoestima pel lloc.
  • En el context de globalització actual, on els territoris competeixen entre ells per singularitzar-se, la qualitat del paisatge (urbà, periurbà o rural) és un factor de competitivitat econòmica.
  • El paisatge genera oportunitats econòmiques i és un agent d'emprenedoria i de creació d'ocupació a escala local (paisatgisme, planificació, agricultura periurbana, etc.), també en els sectors més creatius (cinema, publicitat, moda, gastronomia, disseny, etc.).
  • Oportunitat per a la cooperació entre el sector públic i el privat en l'àmbit local (empreses, fundacions, etc.) per a la conservació, la millora i la recuperació del paisatge, a través de sistemes de mecenatge.
  • Els valors dels paisatges locals poden contribuir a la reconfiguració i la transició cap a un nou model de valors col·lectius (cohesió, solidaritat, bellesa, etc.).
  • El paisatge actua com a factor de cohesió i integració social, sobretot en entorns quotidians.
  • Els valors naturals i culturals, així com la seva herència simbòlica i identitària, han de ser mantinguts i transmesos a les generacions futures per mitjà de l'educació.

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net