Informació a la premsa

TORNAR

9 de desembre de 2009

Creen una comissió per vetllar per l'aplicació de la Carta del Paisatge de la vall de Camprodon

J.C El Punt - [Crònica]

El Ple de la Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon ha aprovat la creació de la Comissió de Paisatge que haurà de vetllar per l'aplicació de la Carta del Paisatge aprovada recentment. La funció d'aquesta comissió és actuar com a dispositiu permanent que permeti de manera periòdica elaborar, executar i avaluar una estratègia de millora i revalorització paisatgística conjunta dels sis municipis de la vall –Camprodon, Molló, Sant Pau de Segúries, Llanars, Vilallonga de Ter i Setcases–, basada en petites actuacions identificades en els llocs de més sensibilitat i visibilitat.

La comissió es reunirà cada trimestre per fer seguiment de les accions que es duguin a terme i, en funció del progrés i de l'observació permanent del territori, acordarà noves accions i emetrà un informe sobre les actuacions realitzades i els punts pendents.

Aquesta comissió està formada pels alcaldes i alcaldesses de la vall de Camprodon, així com pels regidors i regidores delegats a la Mancomunitat. També són membres convidats els regidors amb competències en matèria d'urbanisme, planificació territorial, paisatge i medi ambient dels sis municipis de la vall.

La Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon és un pacte col·lectiu entre els agents de tot el territori que va presentar formalment el passat 4 de setembre a Sant Pau de Segúries el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal. Aquest pla estratègic, acordat pels ens locals i les entitats amb implantació al territori amb el suport de diverses entitats i administracions, és el primer que s'aprova en una comarca de muntanya.

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net