Informació a la premsa

TORNAR

9 de gener de 2007

El pla especial incorporarà temes sobre paisatge i ús públic de l'espai

M.M Diari de Girona - [Crònica]

Foto

Les basses de can Jordà. Es troben en una de les reserves del parc.

Si les coses van com els gestors del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa desitgen, l'exposició al públic del decret de revisió dels límits anirà seguida de la informació pública del també revisat pla especial del parc. El pla especial, aprovat l'any 1994 però elaborat el 1987, és el principal instrument per a la gestió de la zona. El nou document incorporà, entre altres coses, temes referits al paisatge i l'ús públic de la zona protegida.

El director del parc, Xavier Puig, va recordar ahir els principals motius pels quals cal revisar el pla. D'una banda, cal incorporar-hi la informació i l'experiència en la gestió acumulades en els prop de 25 anys d'existència del parc, a més de la informaci detallada sobre el territori, i els seus valors, que permeten els actuals sistemes d'informació geogràfica i les cartografies digitals (abans el parc treballava amb la cartografia que acompanya la informació cadastral). D'una altra banda, en dues dècades han canviat l'entorn i les dinàmiques del parc.

Han canviat des del planejament urbanístic dels municipis fins a la seva realitat econòmica per, per exemple, el descens de l'activitat agrària. Segons Puig, pel que fa a la cura dels boscos, el nou pla incorporarà els coneixements adquirits sobre els diferents tractaments de les masses forestals. Pel que fa a la regulació de la construcció, no hi haurà grans canvis, però probablement, i com a conseqüència dels nous catàlegs de masies, els propers anys el parc no s'haurà d'ocupar tant d'obres noves com de rehabilitacions i reconstruccions d'edificis antics.

Altres canvis han estat la integració en la xarxa europea Natura 2000, l'obtenció de la Carta Europea del Turisme Sostenible i la implantació del Conveni Europeu del Paisatge. A més, la zona volcànica ha ampliat la seva superfície. Aquest creixement és una de es raons de la modificació de límits en el marc de la qual, entre altres coses, també s'afinen les delimitacions de les zones distingides com a reserves naturals. Una de les que s'engrandeix és la de la Fageda, amb les basses de Can Jordà.

Quan el pla especial estigui a informació pública, el parc enviarà una exposició sobre el document als Ajuntaments. També hi enviarà un arquitecte per què atengui les consultes de veïns i institucions.

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net