CatÓlegs de paisatge i mˇn local

Si bé els catàlegs de paisatge no són instruments creats ni pensats específicament per a l'àmbit local, aquesta dimensió del paisatge hi és ben present. A continuació es mostra un recull temàtic de propostes i orientacions definides en els catàlegs de paisatge de Catalunya amb l'objectiu que serveixin a les autoritats locals en la conservació, la millora o la promoció del paisatge.

Fons escènics

Miradors i itineraris

Accessos als nuclis

Urbanitzacions

Paisatges fluvials

Façana litoral

Paisatges urbans

Paisatges de perifèria

Paisatges agraris

 

© 2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net