Programa paisatgístic d'Entre-Sambre-et-Meuse

Programme paysage en Entre-Sambre-et-Meuse

Documentació:

http://www.entre-sambre-et-meuse.be/les-communes-s-engagent-en-faveur?lang=fr

País/regió:

França

Any:

2008

Escala d'aplicació:

Supramunicipal

Descripció:

El Programa paisatgístic d'Entre-Sambre-et-Meuse neix de l'augment de la preocupació i el compromís de la població per preservar els seus paisatges (resultat d'una consulta pública organitzada entre març i abril de 2006). En aquest sentit planteja tres grans reptes: controlar l'evolució dels paisatges, compartir-ne i promoure'n la descoberta i preservar la identitat dels pobles. El Programa paisatgístic estableix una sèrie d'objectius que es concreten en recomanacions relatives als elements configuradors del paisatge (topografia i aigua, cobertura vegetal, vies de comunicació, ciutats i pobles, paisatges interiors dels pobles i patrimoni construït). Aquestes recomanacions s'apliquen, per un costat, a tot l'àmbit, i, per l'altre, a cadascun dels municipis, on a més s'afegeixen recomanacions per a la planificació urbanística. A més, cadascun dels municipis adapta les recomanacions en un programa d'actuacions propi, que es complementa amb mesures i accions de sensibilització i de participació. L'elevat grau de detall al qual arriben les recomanacions establertes en el Programa paisatgístic d'Entre-Sambre-et-Meuse les fa especialment útils per al planejament urbanístic.

Font de finançament:

Pública

Agents impulsors:

Grup d'acció local (GAL) que conformen els municipis de Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes i Walcourt.

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net