Ordenança del paisatge urbà de Lleida

Documentació:

http://www.catpaisatge.net/docs/ordenanca-del-paisatge-urba-de-lleida.pdf

País/regió:

Catalunya

Any:

2019

Escala d'aplicació:

Municipal

Descripció:

La  finalitat  d’aquesta  ordenança  és  regular  la  protecció  del  paisatge  urbà  i  fomentar  el  seus  valors ambientals i culturals, establint la prevalença del dret col·lectiu dels ciutadans a percebre un entorn urbà agradable, endreçat i harmònic i en relació al dret individual a utilitzar aquest entorn en el seu propi interès.

Font de finançament:

Pública

Agents impulsors:

Paeria de Lleida

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net