Hima: una metodologia per a la implicació local en la gestió de paisatges singulars

Documentació:

http://catpaisatge.net/cat/butlleti/but_observador.php?idReg=1152&num=49&ed=abril-juny%2016

País/regió:

Líban

Any:

2005

Escala d'aplicació:

Supramunicipal

Descripció:

En àrab, hima vol dir "espai protegit" i fa referència a un model tradicional de protecció dels recursos naturals predominant a la península aràbiga durant més de 1.500 anys. La idea de la hima va néixer als sistemes tribals per la necessitat d'assegurar-se la subsistència en entorns molt complexes. Més endavant, la cultura islàmica hi va afegir valors com ara l'equitat, el bé comú, la igualtat d'oportunitats i la presa de decisions conjunta. La metodologia hima, dissenyada per la Societat per a la Protecció de la Natura del Líban (SPNL), s'aplica principalment a un espai que permet garantir la subsistència de les poblacions humanes a través d'un ús sostenible dels recursos i del paisatge en benefici de tots els éssers que hi viuen. La hima situa les comunitats locals en una posició de lideratge, un aspecte fonamental tant per assolir una protecció i gestió eficaç, com per impulsar la transparència i la democratització en el procés de presa de decisions. Al cap i a la fi, les poblacions locals són les que millor coneixen el seu territori i les úniques que poden convertir-se en protectores del seu paisatge, i és per això que enfocaments com la hima són molt acceptats socialment.

Font de finançament:

Pública

Agents impulsors:

Societat per la Protecció de la Natura del Líban (SPNL)

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net