Carta del Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans

Charte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

Documentació:

http://sit.parc-pyrenees-catalanes.fr/medias/charte-2014-2026/01-charte-18mars.pdf

País/regió:

França / Llenguadoc-Rosselló

Any:

2014

Escala d'aplicació:

Supramunicipal

Descripció:

El Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans, de 137.000 ha, inclou 64 municipis i prop de 23.000 habitants, i conforma un territori muntanyenc situat a l'extrem sud de la regió de Llenguadoc-Rosselló, que fa frontera amb Catalunya i Andorra pels Pirineus. El Parc disposa de diverses comissions temàtiques (urbanisme, energia, clima, agricultura, turisme, neu i esports d'hivern, patrimoni i cultura catalana, espais naturals, cooperació, finançament, etc.), integrades per representants dels ens locals i dels agents del territori. El Parc conforma un marc de treball col·laboratiu i una marca que ajuda al desenvolupament econòmic local basat en la qualitat del paisatge. La Carta defineix el full de ruta per gestionar el territori per part dels agents públics i privats del parc per al període de 2014 a 2027, aprovada després d'un llarg procés de participació pública. La carta inclou una programació de les accions prioritàries que cal realitzar en els tres primers anys, amb els responsables i el pressupost que s'hi ha de destinar, com ara: restaurar canals de reg, fomentar les bones pràctiques en l'ús de l'aigua, integrar la valorització de les masses forestals en les dinàmiques territorials, establir un fòrum d'intercanvi i informació de cara a resoldre possibles conflictes d'usos entre les activitats humanes i el paisatge, vincular els documents d'urbanisme dels diferents ajuntaments amb els objectius generals de la carta o integrar la preservació dels connectors ecològics en l'estratègia general de gestió del territori.

Font de finançament:

Pública

Agents impulsors:

Representants dels ens municipals, de les mancomunitats de municipis, el Consell General, l'Administració regional i les cambres sectorials signatàries de la carta del parc (cambra d'agricultura, cambra d'indústria i comerç i cambra d'artesania del Pirineus Orientals).

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net